Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Lễ trao Học bổng Nguyễn Đức Cảnh và Hội Trung Thu năm 2019

Thứ bảy 14 Tháng 9 2019, 08:00

Lễ trao Học bổng Nguyễn Đức Cảnh và Hội Trung Thu năm 2019

Địa điểm 

Công viên nước Đầm Sen

Thành phần tham dự 

Theo Kế hoạch số 79/KH-CĐ ngày 27/8/2019.