Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Khai mạc chương trình tập huấn giáo viên Tiếng Nhật khu vực Đông Nam Á

Thứ hai 16 Tháng 9 2019, 07:00

Khai mạc chương trình tập huấn giáo viên Tiếng Nhật khu vực Đông Nam Á

Địa điểm 

Hội trường B

Thành phần tham dự 

Hiệu trưởng, Khoa Tiếng Nhật, Thư mời.