Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Tọa đàm chương trình về giáo dục Tiếng Nhật khu vực Đông Nam Á

Thứ hai 16 Tháng 9 2019, 12:00

Tọa đàm chương trình về giáo dục Tiếng Nhật khu vực Đông Nam Á

Địa điểm 

Phòng A509

Thành phần tham dự 

Khoa Tiếng Nhật, Thư mời.