Menu

GIA HẠN - ỨNG TUYỂN HỌC BỔNG AEON NHẬT BẢN 2022

Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo thời hạn nộp hồ sơ ứng tuyển Học bổng AEON 2022 được gia hạn đến ngày 31/10/2022.

- Học bổng được trao 2 năm liên tiếp từ Quỹ AEON 1% Nhật Bản.

- Đối tượng: Sinh viên năm 3, đang theo học hệ chính quy tại nhà trường không phân biệt ngành học.

- Hạn chót nộp hồ sơ ứng tuyển: đến hết ngày 31/10/2022.

Sinh viên nộp hồ sơ theo hướng dẫn tại đường link: https://hcmue.edu.vn/vi/hop-tac-quoc-te/1944-tuy-n-ch-n-sinh-vien-trao-h-c-b-ng-aeon-nam-2022