[Thông báo] Hội nghị Khoa học và Công nghệ năm 2022 - Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum

UBND tỉnh Kon Tum - Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum

Thông báo tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ năm 2022: PDF