Menu

Công khai môn học - Sau đại học năm học 2021 - 2022

 

Công khai môn học - Sau đại học năm học 2019 - 2020

I. Công khai môn học Thạc sỹ

   1. Đại số và Lý thuyết số

   2. Toán giải tích

   3. Hình học và TôPô

   4. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán

   5. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Hóa học

   6. Hóa vô cơ

   7. Hóa hữu cơ

   8. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

   9. Vật lý nguyên tử hạt nhân

   10. Sinh thái học

   11. Khoa học máy tính

   12. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Pháp

   13. Quản lý giáo dục

   14. Ngành giáo dục học

   15. Ngành giáo dục học ( Giáo dục tiểu học)

   16. Giáo dục học ( Giáo dục mầm non)

   17. Tâm lý học

   18. Địa lý học

   19. Lịch sử Việt Nam

   20. Lịch sử thế giới

   21. Văn học Việt Nam

   22. Lý luận văn học

   23. Văn học nước ngoài

   24. Ngôn ngữ học

   25. Phương pháp giảng dạy tiếng Trung Quốc

   26. Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh

 

II. Công khai môn học Thạc sỹ liên kết đào tạo

    Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh ( liên kết với Victoria Wellington)

III. Công khai môn học Tiến sỹ

   1. Quản lý giáo dục

   2. Văn học Việt Nam

   3. Văn học Nước ngoài

   4. Ngôn ngữ học

   5. Địa lý học

   6. Lịch sử Việt Nam

   7. Tâm lý học

   8. Toán giải tích

   9. Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn Toán