Menu

Thông báo chiêu sinh lớp chuyên đề bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy kỹ năng mềm - khóa 28

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh lớp chuyên đề bồi dưỡng "Phương pháp giảng dạy kỹ năng mềm - khóa 28" tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Chi tiết như sau:

 1. Đối tượng: cán bộ, giáo viên, sinh viên và các đối tượng khác có nhu cầu.
 2. Học phí toàn khóa: 3.000.000 đồng/học viên
 3. Thời gian học: 
 • Khai giảng và học vào các ngày Chủ nhật ngày 16, 23, 30/06/2024 (Sáng: 7h30 – 11h30, Chiều: 13h30 – 17h00);

 • Thời lượng: 30 tiết

 1. Địa điểm học:
 • Phòng học: A.402 dãy A – Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5.
 1. Các giảng viên phụ trách:
 • ThS. Mai Mỹ Hạnh
 • TS. Đỗ Tất Thiên
 • ThS. Nguyễn Thị Diễm My
 1. Cấp giấy chứng nhận:

       Kết thúc khóa học, học viên tích lũy đủ các học phần qui định sẽ được Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

 1. Liên hệ đăng kí:
 • Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5.
 • Khoa Tâm lý học: Phòng A.402
 • Điện thoại liên hệ: Thầy Chọn (0934.070.605), Cô Na (0966.456.656)
 • Học viên có thể đóng tiền qua ngân hàng:

Tên tài khoản: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Số tài khoản: 1606201049682 tại NH NN&PTNT Agribank chi nhánh An Phú Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung: Họ tên - PPKNM K28 – số điện thoại.

Ví dụ: Nguyễn Văn A – PPKNM K28 – 0909123456.

 • Cổng thông tin thanh toán: https://payment.hcmue.edu.vn