Menu

Thông báo chiêu sinh các lớp chương trình bồi dưỡng Giáo dục Mầm non

THÔNG BÁO

Chiêu sinh chương trình bồi dưỡng Hiệu trưởng trường mầm non” Khóa 29

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh chương trình bồi dưỡng Hiệu trưởng trường mầm non” chi tiết như sau:

 1. Đối tượng: Giáo viên tại các trường mầm non, sinh viên chuyên ngành Giáo dục Mầm non.
 2. Học phí toàn khóa: 3.500.000 đồng/học viên
 3. Thời gian học:
 • Từ 12/12/2020 đến ngày 12/07/2021 vào buổi tối Thứ 7 (17h30 – 21h00) và cả ngày Chủ nhật (sáng: 7h30 – 11h30, chiều: 13h30 – 17h00)
 • Thời lượng: 300 tiết
 1. Địa điểm học:

      Tại phòng A.211 (Thứ 7 và Chủ nhật) – Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh - 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

 1. Cấp giấy chứng nhận:

      Kết thúc khóa học, học viên tích lũy đủ các học phần qui định sẽ được Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng Hiệu trưởng trường mầm non”.

 1. Liên hệ đăng kí học:
 • Khoa Giáo dục Mầm non Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, phòng A307, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Tư vấn qua điện thoại từ Thứ 2 đến Thứ 7: sáng 7g30 – 11g30, chiều 13h30 – 17h00; Cô Trần Thị Thanh Tuyền (0345.153.278), Cô Nguyễn Kim Uyên (0974.930.513)
 • Học viên có thể đóng tiền qua ngân hàng:
 • Tên tài khoản: Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.
 • Số tài khoản: 1606201051019 tại Ngân hàng Agribank chi nhánh An Phú.
 • Nội dung: Họ tên – HTMN K29 – số điện thoại.

       Ví dụ: Nguyễn Văn A – HTMN K29 – 0909123456

      Miễn hoàn lại học phí.

 

THÔNG BÁO

Chiêu sinh chương trình bồi dưỡng Quản lí trường mầm non” Khóa 60

 Trường Đại Học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh khóa bồi dưỡng chuyên đề “Quản lí trường mầm non chi tiết như sau:

 1. Đối tượng: Cán bộ quản lí, giáo viên tại các trường mầm non, sinh viên mầm non và các đối tượng khác có nhu cầu.
 2. Học phí toàn khóa:
 • 2.500.000 đồng /học viên: (Đối với học viên đã có bằng từ Trung cấp sư phạm Mầm non trở lên), thời lượng: 225 tiết.
 • 3.300.000 đồng/học viên: (Đối với học viên chưa có bằng từ Trung cấp sư phạm Mầm non trở lên), thời lượng: 300 tiết
 1. Thời gian học:
 • Từ 07/12/2020 đến ngày 07/07/2021.
 • Các buổi tối Thứ 2,4,6 (Tối: 17h30 – 21h00).
 1. Địa điểm học:
 • Tại phòng 211– Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Địa chỉ: 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
 1. Cấp giấy chứng nhận:

      Kết thúc khóa học, học viên tích lũy đủ các học phần qui định sẽ được Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng “Quản lí trường mầm non.

 1. Liên hệ đăng kí học:
 • Khoa Giáo dục Mầm non Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, phòng A307, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Tư vấn qua điện thoại từ Thứ 2 đến Thứ 7: sáng 7g30 – 11g30, chiều 13h30 – 17h00; Cô Trần Thị Thanh Tuyền (0345.153.278), Cô Nguyễn Kim Uyên (0974.930.513)
 • Học viên có thể đóng tiền qua ngân hàng:
 • Tên tài khoản: Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.
 • Số tài khoản: 1606201051019 tại Ngân hàng Agribank chi nhánh An Phú.
 • Nội dung: Họ tên – QLMN K60 – số điện thoại.

       Ví dụ: Nguyễn Văn A – QLMN K60 – 0909123456

       Miễn hoàn lại học phí.

 

THÔNG BÁO

Chiêu sinh chuyên đề bồi dưỡng Dạy thể dục nhịp điệu cho trẻ mầm non” Khóa 48

Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh lớp chuyên đề bồi dưỡng Dạy thể dục nhịp điệu cho trẻ mầm non” chi tiết như sau:

 1. Đối tượng: Giáo viên tại các trường mầm non, sinh viên chuyên ngành Giáo dục Mầm non và các đối tượng có nhu cầu.
 2. Học phí: 675.000 đồng/học viên
 3. Thời gian học:
 • Từ 08/12/2020 đến ngày 08/01/2021 vào các buổi tối Thứ 3, 5, 7 (18h00 – 21h00)
 • Thời lượng: 45 tiết
 1. Địa điểm học: Sân dãy A Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
 2. Cấp giấy chứng nhận:

       Kết thúc khóa học, học viên tích lũy đủ các học phần qui định sẽ được Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận hoàn thành chuyên đề bồi dưỡng Dạy thể dục nhịp điệu cho trẻ mầm non”.

 1. Liên hệ đăng kí học:
 • Khoa Giáo dục Mầm non Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, phòng A307, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Tư vấn qua điện thoại từ Thứ 2 đến Thứ 7: sáng 7g30 – 11g30, chiều 13h30 – 17h00; Cô Trần Thị Thanh Tuyền (0345.153.278), Cô Nguyễn Kim Uyên (0974.930.513)
 • Học viên có thể đóng tiền qua ngân hàng:
 • Tên tài khoản: Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.
 • STK: 1606201051019 tại Ngân hàng Agribank chi nhánh An Phú.
 • Nội dung: Họ tên – TDND K48 – số điện thoại.

      Ví dụ: Nguyễn Văn A – TDND K48 – 0909123456

       Miễn hoàn lại học phí.