Menu

Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II

THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
giáo viên trung học phổ thông hạng II

         

          Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng bồi dưỡng

Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II, có một trong các điều kiện sau:

- Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II;

- Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng III hoặc tương đương từ đủ 5 năm trở lên.

  1. Nội dung, hình thức bồi dưỡng

2.1. Nội dung bồi dưỡng: Theo nội dung Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II được ban hành kèm theo Quyết định 2509/QĐ-BGDĐT ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Hình thức bồi dưỡng:

Bồi dưỡng theo hình thức kết hợp (trực tiếp và trực tuyến):

-  Tổ chức bồi dưỡng trực tiếp tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (căn cứ vào tình hình dịch Covid-19 sẽ có thông báo cụ thể vào ngày khai giảng).

-  Tổ chức bồi dưỡng trực tuyến tại liên kết: http://elearning.ttth.hcmue.edu.vn

  1. Thời gian: khai giảng (dự kiến) ngày 12/06/2021 (thứ 7).
  2. Kinh phí bồi dưỡng

2.800.000đ/học viên/khóa học (Hai triệu tám trăm đồng) bao gồm: học phí, tài liệu và phí cấp chứng chỉ cho mỗi học viên.

Học viên có thể đóng tiền qua ngân hàng:

  • Tên TK: Trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh
  • Số TK: 1606201049682
  • Ngân hàng: NN&PTNT Argibank, chi nhánh An Phú TP.HCM
  • Nội dung nộp tiền: Họ tên _ BDCDNN_THPTII_số điện thoại

Ví dụ: Nguyễn Văn A_ BDCDNN_THPTII_09xxxxxxxx

Lưu ý: Sau khi nộp học phí, học viên chụp hình hoặc scan biên lai đóng tiền để tiến hành thực hiện thủ tục đăng ký khóa học.

  1. Hồ sơ và hình thức đăng ký bồi dưỡng
  2. Hồ sơ đăng ký:

a. Hồ sơ đăng ký:

- 2 hình 4x6;

- Bản sao chứng minh nhân dân (có công chứng);

Tất cả các loại giấy tờ trên đựng trong 1 bìa hồ sơ

b. Hình thức đăng kí:

Cá nhân đăng ký tham gia tại liên kết: http://bit.do/dangky-boiduong-cdnn-thpt2

Tra cứu thông tin đăng ký tại liên kết: http://bit.do/tracuu-kq-dangky

Hồ sơ bản giấy gửi về địa chỉ: Phòng Đào tạo (A.106), Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5. Ngoài bì thư ghi nội dung: Đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng CDNN THPT hạng II.