Menu

Thông báo chiêu sinh Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học, cao đẳng

 Thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học, cao đẳng theo Quyết định số 557/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 05/02/2010, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh xin trân trọng thông báo về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên như sau :

1. Đối tượng

Người tốt nghiệp đại học trở lên, chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và có nguyện vọng trở thành giảng viên giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học.

2. Nội dung chương trình

Tổng khối lượng kiến thức tối thiểu là 20 tín chỉ (chương trình ban hành theo Thông tư số 12/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2013 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

2.1 . Nội dung khối kiến thức bắt buộc tối thiểu: 15 tín chỉ

Nội dung bồi dưỡng

Số tín chỉ

301

Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam

1

302

Tâm lí học dạy học đại học

1

303

Lí luận dạy học đại học

3

304

Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học

2

305

Đánh giá trong giáo dục đại học

2

306

Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học

1

307

Tâm lí học đại cương

2

308

Giáo dục học đại cương

3

 

Tổng cộng

15

2.2 . Nội dung khối kiến thức tự chọn tối thiểu : 5 tín chỉ

Nội dung bồi dưỡng

Số tín chỉ

310

Giao tiếp và ứng xử sư phạm

2

311

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

312

Kĩ năng dạy học đại học

2

313

Sử dụng phương tiện, kĩ thuật dạy học chuyên ngành

2

314

Nâng cao chất lượng tự học

3

315

Thực tập sư phạm

3

Ghi chú:  Khối kiến thức 5 tín chỉ tự chọn được tổ chức theo điều kiện thực tế.

Điều kiện chuyển điểm: học viên nộp bản sao kết quả các học phần tương đương (tên học phần, số tín chỉ, điểm). Không khấu trừ học phí đối với những học phần chuyển điểm.

3.  Học phí

  • Giảng viên đã giảng dạy ít nhất 2 học kì trong cơ sở giáo dục đại học, học 10 tín chỉ bắt buộc (các học phần 301, 302, 303, 304, 305, 306): 3.000.000 đ/học viên.
  • Những người đã tốt nghiệp đại học ngành sư phạm nhưng chưa tham gia giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học, học 15 tín chỉ, trong đó 10 tín chỉ bắt buộc (các học phần 301, 302, 303, 304, 305, 306) và 5 tín chỉ trong khối kiến thức tự chọn: 4.000.000 đ/học viên.
  • Những người không thuộc các đối tượng trên, học 20 tín chỉ: 5.000.000 đ/học viên

4.  Thủ tục đăng kí

Ghi danh và scan hồ sơ gửi qua form có trên wesbite https://sites.google.com/hcmup.edu.vn/nvsp-giangvien và đóng học phí bằng cách quét mã QR theo hướng dẫn trong email phản hồi

Học viên cân nhắc trước khi đóng học phí, do học phí sẽ không được hoàn trả.

Ghi chú : Xem lịch học dự kiến và các thông tin khác (sẽ thông tin sau)

5.  Thời gian đăng ký, thời gian khai giảng và địa điểm mở lớp

  • Thời gian đăng ký: học viên đăng ký trực tuyến (đủ sỉ số mở lớp ban tổ chức sẽ thông báo lịch học qua email đã đăng ký).
  • Địa điểm học: 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

6.  Cấp chứng chỉ    

Kết thúc khóa học, học viên tích lũy đủ các học phần qui định và đạt kết quả theo qui chế 43/2007/QĐ-BGDĐT sẽ được Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên.