Menu

Tuyển sinh ngành Công nghệ thông tin liên kết đào tạo trình độ đại học giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) với Trường Đại học Deakin (Úc)

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh ngành Công nghệ thông tin liên kết đào tạo với Đại học Deakin (Úc) như sau:

 1. Giới thiệu chung về chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin;

Trình độ đào tạo: Đại học;

Mã số: 7480201LK;

Loại hình đào tạo: Chính quy.

     2. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh tốt nghiệp chương trình phổ thông tại Việt Nam hoặc nước ngoài, có nguyện vọng và đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển vào chương trình Công nghệ thông tin liên kết đào tạo trình độ đại học giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) với Đại học Deakin (Úc).

 1. Phương thức xét tuyển

3.1. Xét tuyển bằng điểm học tập trung học phổ thông (THPT), cụ thể:

- Sử dụng kết quả học tập THPT trong 6 học kỳ (lớp 10, 11 và 12) của 3 môn gồm Toán, Lý, Hóa hoặc Toán, Sinh, Tiếng Anh để xét tuyển;

- Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình của 3 môn học 6 học kỳ ở THPT:

 

ĐXT = Đ1 + Đ2 + Đ3

                                   Trong đó:

ĐXT: điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân;

ĐM1, ĐM2, ĐM3: điểm trung bình 6 học kỳ ở THPT của môn học Toán, Lý và Hoá (hoặc Toán, Sinh  và Tiếng Anh).

-  Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

 

3.2. Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT

- Sử dụng tổ hợp 03 bài thi/môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển. Trong đó, tổ hợp 3 bài thi/môn thi Toán, Lý, Hoá hoặc Toán, Sinh, tiếng Anh.

- Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển (từng bài thi/môn thi chấm theo thang điểm 10).

ĐXT = ĐM1 + ĐM2 + ĐM3

Trong đó:

ĐXT: điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân;

ĐM1, ĐM2, ĐM3: điểm bài thi/môn thi thứ nhất, thứ hai, thứ ba theo tổ hợp xét tuyển.

- Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

3.3. Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt

Môn Toán được lấy kết quả từ kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức;

Hai môn còn lại (Lý, Hoá hay Sinh, tiếng Anh) trong tổ hợp xét tuyển được lấy kết quả học tập ở THPT.

Điểm xét tuyển được xác định như sau: tổng điểm bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường tổ chức của môn chính (được nhân hệ số 2), cộng với điểm hai môn còn lại trong tổ hợp là điểm trung bình môn trong 06 học kỳ ở THPT. Tổng điểm này được quy đổi về thang điểm 30.

ĐXT = (2xĐMT + ĐM1 + ĐM2) x 0.75

Trong đó:

ĐXT: điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân;

ĐMT: điểm môn Toán được lấy từ kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức;

ĐM1, ĐM2: điểm trung bình 06 học kỳ ở THPT của hai môn còn lại theo tổ hợp xét tuyển.

- Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

      4. Trình độ tiếng Anh đầu vào

Tối thiểu đạt B2 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR) hoặc tương đương trình độ tiếng Anh bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

 1. Thời gian và địa điểm đào tạo

Thời gian đào tạo theo thiết kế: 3 năm học (6 học kỳ), bao gồm:

- Giai đoạn 1: 1 năm, học tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

- Giai đoạn 2: 2 năm, học tại Đại học Deakin.

Thời gian đào tạo tối đa:

- Giai đoạn 1: 2 năm, học tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

- Giai đoạn 2: theo quy định đào tạo của Đại học Deakin và điều kiện visa.

 1. Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh.
 2. Bằng tốt nghiệp: Bachelor Of Information Technology - do Đại học Deakin cấp bằng.
 3. Học phí

- Giai đoạn 1: sinh viên đóng 70.000.000 đồng/năm tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

- Giai đoạn 2: sinh viên đóng AUD$36.400/năm tại Đại học Deakin (dự kiến).

 1. Chỉ tiêu: 15 sinh viên.
 2. Hồ sơ xét tuyển

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn xét tuyển (theo mẫu): https://docs.google.com/document/d/1gY6FWaK02iKXX2a-XuRtHmScE9abg1CO?rtpof=true&usp=drive_fs

- Bản sao học bạ THPT;

- Minh chứng năng lực ngoại ngữ đạt B2 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR) hoặc tương đương trình độ tiếng Anh bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (bản sao chứng chỉ VSTEP, TOEFL, IELTS,…);

 1. Thời gian, liên hệ tư vấn và nộp hồ sơ

11.1. Thời gian nộp hồ sơ

Từ ngày ban hành thông báo đến ngày 26/7/2023.

11.2. Liên hệ tư vấn và nộp hồ sơ

11.2.1. Văn phòng khoa Công nghệ thông tin (B.507, lầu 5 toà nhà B), Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.3835.2020 - 210

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

11.2.2. Phòng Đào tạo - A.107 - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5

Điện thoại: 028.3835.2020 - 142

 1. Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng.
 2. Thời gian xét tuyển và công bố kết quả dự kiến:

- Thời gian xét tuyển: 20/8/2023;

- Thời gian công bố kết quả: 22/8/2023.