Menu

Thông báo tổ chức các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng
theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học

         

            Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học, cụ thể:

  1. Đối tượng

- Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học;

- Các cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học.

  1. Nội dung chương trình và hình thức bồi dưỡng

a. Bố cục chương trình

Chương trình gồm 11 chuyên đề, được bố cục thành 3 phần:

- Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước (gồm 3 chuyên đề).

- Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp của giảng viên đại học (gồm 8 chuyên đề).

- Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.

b. Chương trình bồi dưỡng chi tiết: Theo phụ lục 1 đính kèm

c. Hình thức tổ chức bồi dưỡng: Bồi dưỡng trực tiếp.

       3. Lịch học và địa điểm

- Lịch học: các buổi tối trong tuần hoặc ngày thứ bảy và chủ nhật.

- Thời gian khai giảng dự kiến: 23/12/2023.           

- Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh - cơ sở 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5.

  1. Kinh phí bồi dưỡng

3.000.000đ/học viên/khóa học (Ba triệu đồng) bao gồm: học phí, tài liệu và phí cấp chứng chỉ.

Học viên đóng phí bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng:

- Tên chủ tài khoản: Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh;

- Số tài khoản: 1606201049682;

-Tên ngân hàng: Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Argibank), chi nhánh An Phú Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nội dung chuyển khoản: Ho va ten_CDNN GIANG VIEN_Số điện thoại

Ví dụ: Nguyen Van An_ CDNN GIANG VIEN_09xxxxxxxx

  1. Hồ sơ và hình thức đăng ký: 

a. Hồ sơ đăng ký và cách thức nộp hồ sơ

Hồ sơ đăng ký gồm bản scan và bản giấy các loại giấy tờ sau:

- 2 hình 4x6;

- Bản sao chứng minh nhân dân;

- Đơn đăng ký theo mẫu (phụ lục 2 đính kèm).

Hồ sơ bản scan: nộp theo liên kết đăng ký tại tiểu mục b trong mục 5 của thông báo này.

Hồ sơ bản giấy: nộp cho cán bộ phụ trách lớp vào ngày khai giảng.

b. Hình thức đăng ký

Đăng ký trực tuyến tại liên kết: https://forms.gle/2eKoXdbD75FAaMxr8 (hoặc https://bit.ly/dkbd_cdnn).

  1. Cấp chứng chỉ

Kết thúc khoá bồi dưỡng, nếu học viên hoàn thành các phần kiến thức và bài thu hoạch cuối khoá theo quy định sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khoá bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học.

  1. Thông tin liên hệ

- Phụ trách chung: Ông Lê Phan Quốc, Phó Trưởng phòng Đào tạo;

- Phụ trách tổ chức lớp:

+ Ông Nguyễn Hữu Hiếu, số điện thoại: 0907.300.164, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

+ Ông Lê Hồng Quân, số điện thoại: 0984.442.929, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

+ Bà Cao Lê Trúc, số điện thoại: 0916.468.515, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

PHỤ LỤC 1

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC

 

TT

Nội dung

Số tiết

Tổng

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

I

Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước

48

20

28

1

Đường lối, chiến lược, chính sách phát triển giáo dục và GDĐH Việt Nam trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

12

8

4

2

Quản lý nhà nước về viên chức và viên chức giảng dạy đại học

12

4

8

3

Quản lý nhà nước về GDĐH và quản trị cơ sở GDĐH

16

8

8

 

Ôn tập và kiểm tra phần I

8

 

8

II

Phn II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp của giảng viên đại học

164

76

88

4

Phát triển đội ngũ giảng viên và phát triển một số kỹ năng cơ bản trong hoạt động nghề nghiệp của giảng viên đại học

24

12

12

5

Đào tạo đại học và phát triển chương trình đào tạo đại học

20

8

12

6

Hình thức tổ chức, phương pháp dạy học và đánh giá kết quả dạy học trong cơ sở GDĐH

32

16

16

7

Chuyển đổi số trong GDĐH và phát triển mô hình giáo dục đại học mở

12

8

4

8

Kiểm định chất lượng GDĐH

12

8

4

9

Giảng viên đại học với nhiệm vụ NCKH, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong giáo dục đào tạo

20

8

12

10

Tư vấn, hỗ trợ người học trong hoạt động học tập và phát triển nghề nghiệp

20

8

12

11

Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ sở GDĐH

16

8

8

 

Ôn tập và kiểm tra phần II

8

 

8

III

Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

24

4

20

1

Tìm hiểu thực tế

12

 

12

2

Hướng dẫn viết thu hoạch

4

4

 

3

Viết thu hoạch

8

 

8

 

Khai ging, bế ging

4

 

4

 

Tổng cộng:

240

100

140