Menu

Thông báo Về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình năm học 2018

1. Đối tượng, điều kiện và chương trình đăng kí

Sinh viên chính quy đang theo học tại trường ĐHSP TP. HCM được chấp thuận học thêm một chương trình thứ hai nếu thỏa tất cả các điều kiện sau:

- Ngành đào tạo chính ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo chính ở chương trình thứ nhất;

- Đã hoàn thành ít nhất một học kì của chương trình thứ nhất;

- Tính đến thời điểm đăng kí, sinh viên đã tích lũy tối thiểu trung bình 14 tín chỉ trong mỗi học kì và điểm trung bình chung của chương trình thứ nhất đạt từ 2.0 trở lên;

- Đang theo học trong thời gian thiết kế của chương trình đào tạo thứ nhất;

- Ngoài các điều kiện trên, với một số ngành sinh viên muốn học chương trình thứ hai phải đáp ứng các yêu cầu của chuyên ngành (xem Phụ lục 1).

Các sinh viên thỏa các điều kiện trên thì tham khảo Danh mục các chương trình đào tạo tuyển sinh hình thức học cùng lúc hai chương trình (xem Phụ lục 2) để chọn ngành đăng kí

2. Các bước đăng kí

  • Sinh viên tải đơn đăng kí học chương trình thứ hai tại đây.
  • Nộp lệ phí tại phòng kế hoạch tài chính (A206)
  • In bảng điểm (A107)
  • Nộp biên lai thu tiền và đơn tại phòng Đào tạo (A106 – A107) 

3. Thời gian thực hiện

- Từ 16/03/2018 - 15/04/2018: Sinh viên đăng kí học chương trình thứ hai;

- Từ ngày 16/04/2018 - 30/04/2018: các khoa xét tuyển theo điều kiện riêng (nếu có);

- Trước ngày 07/05/2018: Các khoa xét tuyển theo điều kiện riêng gửi kết quả về phòng Đào tạo.

- Ngày 18/05/2018: Phòng Đào tạo sẽ thông báo kết quả xét tuyển học chương trình thứ hai.