Menu

Lịch học Triết học và Tiếng Anh-Khóa 31

Lịch học Triết học và Tiếng Anh- Khóa 31. Xem file tại đây.

Danh sách chia lớp tiếng Anh. Xem tại đây

Danh sách chia lớp Triết ngành KHTN. Xem tại đây

Danh sách chia lớp Triết ngành KHXH. Xem tại đây.

 

Thời khóa biểu các chuyên ngành sẽ báo sau.