Menu

Thời khóa biểu các học phần chuyên ngành Khóa 31(2020-2022)

TT

Chuyên ngành

Thời khóa biểu

Danh sách lớp

1

Toán giải tích

TKB

 

2

Đại số và lí thuyết số

TKB

 

3

Hình học và tôpô

TKB

 

4

LL&PP DHBM Toán

TKB

 

5

Vật l nguyên tử v ht nhân

TKB

 

6

LL&PP DHBM Vật lý

TKB

 

7

Hoá vô cơ

TKB

 

8

Hoá hữu cơ

TKB

 

9

LL&PP DHBM Hóa học

TKB

 

10

Sinh thái hc

TKB

 

11

Khoa hc máy tính

TKB

 

12

Lý luận văn học

TKB

LLVH

13

Văn học Việt Nam

TKB lớp A

TKB Lớp B

VHVN A

VHVN B

14

Văn học nước ngoài

TKB

VHNN

15

Ngôn ngữ hc

TKB

NNHO

16

Lịch sử Việt Nam

TKB

LSVN

17

Lịch sử thế giới

TKB

LSTG

18

Quản lý giáo dục

TKB Lớp A

TKB Lớp B

QLGD A

QLGD B

19

Giáo dục hc

TKB

GDHO

20

Giáo dục học (Giáo dục tiểu học)

TKB lớp A

TKB lớp B

GDTH A

GDTH B

21

Giáo dục học (Giáo dục mầm non)

TKB

GDMN

22

Tâm lý học

TKB lớp A

TKB lớp B

TALI A

TALI B

23

Địa lý học

TKB

DLHO

24

LL&PP DHBM tiếng Pháp

TKB  

25

LL&PP DHBM tiếng Trung Quốc

TKB

 

26

LL&PP DHBM tiếng Anh

TKB