Menu

Lịch thi đợt 5-K31

Lịch thi Đợt 5

 

- Các chuyên ngành KHTN và Ngoại ngữ nộp vào ngày 22/10/2021. Chi tiết xem tại đây.

- Các chuyên ngành KHXH nộp vào ngày 16/10/2021. Chi tiết xem tại đây.