Menu

Lịch thi kết thúc học phần Khóa 32 - Đợt 3+4

Lịch thi kết thúc học phần Khóa 32 - Đợt 3+4, các ngày 12/11 và 26/11/2022

Lịch thi đợt 3. Xem file

Lịch thi đợt 4. Xem file