Menu

Thời khóa biểu các học phần Khóa 34 (2023-2025)

Thời khóa biểu các học phần Khóa 34 (2023-2025)

STT TÊN NGÀNH NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG
TKB DANH SÁCH TKB DANH SÁCH
1 Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn Toán Xem file Xem file Xem file Xem file
2 Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn Vật lý Xem file Xem file Xem file Xem file
3 Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn Hóa học Xem file Xem file Xem file Xem file
4 Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Pháp Xem file Xem file Xem file Xem file
5 Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Trung Quốc Xem file Xem file Xem file Xem file
6 Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh     Xem file Xem file
7 Giáo dục học Xem file Xem file Xem file Xem file
8 Giáo dục học (Giáo dục mầm non) Xem file Xem file Xem file Xem file
9 Giáo dục học (Giáo dục tiểu học) Xem file Xem file GDTH UD A GDTH UD A
    GDTH UD B GDTH UD B
    GDTH UD C GDTH UD C
10 Quản lý giáo dục Xem file Xem file Xem file Xem file
11 Toán giải tích Xem file Xem file    
12 Đại số và lý thuyết số Xem file Xem file    
13 Hình học tôpô Xem file Xem file    
14 Vật lý nguyên tử và hạt nhân Xem file Xem file    
15 Hóa vô cơ Xem file Xem file Xem file Xem file
16 Hóa hữu cơ Xem file Xem file Xem file Xem file
17 Sinh thái học Xem file Xem file    
18 Địa lý học Xem file Xem file Xem file Xem file
19 Tâm lý học TL NC A TL NC A Xem file Xem file
    TL NC B TL NC B    
20 Khoa học máy tính Xem file Xem file Xem file Xem file
21  Văn học Việt Nam  VHVN NC A VHVN NC A    
VHVN NC B VHVN NC B    
22 Văn học nước ngoài  Xem file Xem file    
23 Lý luận văn học Xem file Xem file    
24 Ngôn ngữ học Xem file Xem file    
25 Lịch sử Việt Nam Xem file Xem file    
26 Lịch sử thế giới Xem file Xem file