Menu

Quyết định công nhận tên đề tài luận văn và người hướng dẫn, Khóa 33

NNgành Định hướng
nghiên cứu
Định hướng
ứng dụng
Địa lý học Xem file Xem file
Đại số và lý thuyết số Xem file  
Giáo dục học (Giáo dục mầm non) Xem file Xem file
Giáo dục học (Giáo dục tiểu học) Xem file Xem file
Hóa hữu cơ Xem file  
Hình học và tôpô Xem file  
Hóa vô cơ Xem file  
Khoa học máy tính   Xem file
Lý luận văn học Xem file  
Lịch sử thế giới Xem file  
Lịch sử Việt Nam Xem file  
Ngôn ngữ học Xem file  
LL&PPDH tiếng Pháp Xem file Xem file
LL&PPDH BM Hóa Xem file Xem file
LL&PPDH BM Toán Xem file Xem file
Quản lý giáo dục Xem file Xem file
Sinh thái học Xem file  
Toán giải tích Xem file  
Vật lý nguyên tử và hạt nhân Xem file  
LL&PPDH BM Vật lý Xem file Xem file
Văn học nước ngoài Xem file  
 LL&PPDH tiếng Trung Quốc Xem file