Menu

Thông báo tường thuật trực tiếp Lễ khai giảng và trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ

Thông báo

Buổi lễ khai giảng đào tạo sau đại học và trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ ngày 08/01/2021 sẽ được tường thuật trực tiếp theo đường link

https://www.facebook.com/HCMUE.VN

Trân trọng thông báo đến anh/chị tân học viên, nghiên cứu sinh, tân thạc sĩ, tân tiến sĩ.