Menu

KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TRIẾT HỌC ĐỢT THÁNG 4/2019

 

Kết quả thi kết học phần Triết học khóa 29.

Kết quả thi kết học phần Triết học khóa 26,27,28.