Menu

Lịch thi kết thúc học phần đợt 3, khóa 29,28,27

Lịch thi kết thúc học phần đợt 3 (Từ 02/8 đến 11/8/2019), khóa 29 và khóa 28,27 thi lại. Xem file

Lịch thi kết thúc học phần đợt 2, khóa 29 và khóa 28,27 thi lại. Xem file