Menu

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho: 

 

Nghiên cứu sinh:       Nguyễn Thành Trung

Khóa học:                   2017 - 2021

Tên đề tài luận án:      Cấu trúc tự sự hiện thực huyền ảo trong một số sáng tác của Gabriel Garcia Marquez

Chuyên ngành:           Văn học nước ngoài

Mã số:                       62 22 01 20

Người hướng dẫn:      PGS.TS. Đào Ngọc Chương, TS. Phan Thu Vân

Thời gian:                  Thứ ba, 08h30 ngày 12/07/2022

Địa điểm:                  Phòng B.404, lầu 4, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp. HCM,

280 An Dương Vương, Quận 5, Tp. HCM.

Kính mời quý vị quan tâm tham dự.

Nghiên cứu sinh: Đinh Thị Thùy Dung


Khóa học: 2014 - 2018
Tên đề tài luận án: Mạng lưới trường học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyên ngành: Địa lý học
Mã số: 62 31 05 01
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Viết Thịnh
Thời gian: Thứ sáu, 14h00 ngày 23/10/2020
Địa điểm: Phòng B.605, lầu 6, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp.HCM, 280 An Dương Vương, Quận 5, Tp.HCM.

Nghiên cứu sinh: Đoàn Thị Như Hoa


Khóa học: 2015 - 2019
Tên đề tài luận án: Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Phú Yên
Chuyên ngành: Địa lý học
Mã số: 62 31 05 01
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng
Thời gian: Thứ bảy, 14h00 ngày 24/10/2020
Địa điểm: Phòng B.605, lầu 6, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp.HCM, 280 An Dương Vương, Quận 5, Tp.HCM.

 

Nghiên cứu sinh: Tô Tuấn Đạt         

Khóa học: 2015- 2019

Tên đề tài luận án: Quá trình thực thi quốc sách ấp chiến lược của chính quyền Việt Nam Cộng hòa (1961-1965)

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam

Mã số: 62 22 03 13

Người hướng dẫn: TS. Lê Văn Đạt, TS. Phạm Thị Thu Nga

Thời gian: Thứ ba, 14h00 ngày 27/10/2020

Địa điểm: Phòng B.405, lầu 4, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp.HCM, 280 An Dương Vương, Quận 5, Tp.HCM.

 

Nghiên cứu sinh: Trần Đức Thuận  

Khóa học: 2013- 2017

Tên đề tài luận án: Các đại lượng hình học trong dạy học Toán tiểu học

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

Mã số: 62 14 01 11

Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Chí Thành, TS. Nguyễn Thị Nga

Thời gian: Thứ hai, 08h00 ngày 02/11/2020

Địa điểm: Phòng B.405, lầu 4, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp.HCM, 280 An Dương Vương, Quận 5, Tp.HCM.


Kính mời quý vị quan tâm tham dự.

 

Nghiên cứu sinh: Huỳnh Phi Yến  

Khóa học: 2015- 2019

Tên đề tài luận án: Phát triển nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long theo hướng tăng trưởng xanh

Chuyên ngành: Địa lý học

Mã số: 62 31 05 01

Người hướng dẫn:  PGS.TS. Nguyễn Minh Tuệ, TS. Đàm Nguyễn Thùy Dương

Thời gian: Thứ bảy, 13h30 ngày 23/05/2020

Địa điểm: Phòng B.404, lầu 4, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp.HCM, 280 An Dương Vương, Quận 5, Tp. HCM.

Kính mời quý vị quan tâm tham dự.

 

 

Nghiên cứu sinh:      Huỳnh Hồng Hạnh

Khóa học:                  2015 - 2019

Tên đề tài luận án:    Giáo dục cách mạng ở vùng Đông Nam Bộ (1945-1975)

Chuyên ngành:          Lịch sử Việt Nam

Mã số:                        62 22 03 13

Người hướng dẫn:    PGS.TS. Ngô Minh Oanh, TS. Phạm Phúc Vĩnh

Thời gian:                  Thứ ba, 08h00 ngày 14/03/2023

Địa điểm:                   Phòng B.404, lầu 4, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp. HCM,

280 An Dương Vương, Quận 5, Tp. HCM.

Kính mời quý vị quan tâm tham dự.

 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho

Nghiên cứu sinh:      Lý Văn Ngoan

Khóa học:                  2016 - 2020

Tên đề tài luận án: Quan hệ giữa các tỉnh biên giới Đông Nam Bộ Việt Nam với các tỉnh giáp biên Campuchia từ năm 1991 đến năm 2015

Chuyên ngành:         Lịch sử Việt Nam

Mã số:                        62 22 03 13

      Người hướng dẫn:    PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp, TS. Lê Phụng Hoàng

Thời gian:                  Thứ sáu, 08h00 ngày 17/03/2023

Địa điểm:                   Phòng B.404, lầu 4, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp. HCM,

280 An Dương Vương, Quận 5, Tp. HCM.

Kính mời quý vị quan tâm tham dự.

 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho

Nghiên cứu sinh:      Hà Nguyễn Bảo Khuyên

Khóa học:                  2016 - 2020

Tên đề tài luận án:    Quản lý hoạt động dạy học ở các trường trung học phổ thông của tỉnh Lâm Đồng theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (TQM)

Chuyên ngành:          Quản lý giáo dục

Mã số:                        62 14 01 14

Người hướng dẫn:    TS. Vũ Lan Hương, TS. Phạm Bích Thủy

Thời gian:                  Thứ sáu, 08h00 ngày 24/03/2023

Địa điểm:                   Phòng B.404, lầu 4, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp. HCM,

280 An Dương Vương, Quận 5, Tp. HCM.

Kính mời quý vị quan tâm tham dự.