Menu

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho: 

 


Nghiên cứu sinh: Đinh Thị Thùy Dung


Khóa học: 2014 - 2018
Tên đề tài luận án: Mạng lưới trường học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyên ngành: Địa lý học
Mã số: 62 31 05 01
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Viết Thịnh
Thời gian: Thứ sáu, 14h00 ngày 23/10/2020
Địa điểm: Phòng B.605, lầu 6, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp.HCM, 280 An Dương Vương, Quận 5, Tp.HCM.

Nghiên cứu sinh: Đoàn Thị Như Hoa


Khóa học: 2015 - 2019
Tên đề tài luận án: Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Phú Yên
Chuyên ngành: Địa lý học
Mã số: 62 31 05 01
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng
Thời gian: Thứ bảy, 14h00 ngày 24/10/2020
Địa điểm: Phòng B.605, lầu 6, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp.HCM, 280 An Dương Vương, Quận 5, Tp.HCM.

 

Nghiên cứu sinh: Tô Tuấn Đạt         

Khóa học: 2015- 2019

Tên đề tài luận án: Quá trình thực thi quốc sách ấp chiến lược của chính quyền Việt Nam Cộng hòa (1961-1965)

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam

Mã số: 62 22 03 13

Người hướng dẫn: TS. Lê Văn Đạt, TS. Phạm Thị Thu Nga

Thời gian: Thứ ba, 14h00 ngày 27/10/2020

Địa điểm: Phòng B.405, lầu 4, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp.HCM, 280 An Dương Vương, Quận 5, Tp.HCM.

 

Nghiên cứu sinh: Trần Đức Thuận  

Khóa học: 2013- 2017

Tên đề tài luận án: Các đại lượng hình học trong dạy học Toán tiểu học

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

Mã số: 62 14 01 11

Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Chí Thành, TS. Nguyễn Thị Nga

Thời gian: Thứ hai, 08h00 ngày 02/11/2020

Địa điểm: Phòng B.405, lầu 4, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp.HCM, 280 An Dương Vương, Quận 5, Tp.HCM.


Kính mời quý vị quan tâm tham dự.