Menu

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường-Năm 2020

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho: 

 


Nghiên cứu sinh: Đinh Thị Thùy Dung


Khóa học: 2014 - 2018
Tên đề tài luận án: Mạng lưới trường học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyên ngành: Địa lý học
Mã số: 62 31 05 01
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Viết Thịnh
Thời gian: Thứ sáu, 14h00 ngày 23/10/2020
Địa điểm: Phòng B.605, lầu 6, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp.HCM, 280 An Dương Vương, Quận 5, Tp.HCM.

Nghiên cứu sinh: Đoàn Thị Như Hoa


Khóa học: 2015 - 2019
Tên đề tài luận án: Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Phú Yên
Chuyên ngành: Địa lý học
Mã số: 62 31 05 01
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng
Thời gian: Thứ bảy, 14h00 ngày 24/10/2020
Địa điểm: Phòng B.605, lầu 6, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp.HCM, 280 An Dương Vương, Quận 5, Tp.HCM.

 

Nghiên cứu sinh: Tô Tuấn Đạt         

Khóa học: 2015- 2019

Tên đề tài luận án: Quá trình thực thi quốc sách ấp chiến lược của chính quyền Việt Nam Cộng hòa (1961-1965)

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam

Mã số: 62 22 03 13

Người hướng dẫn: TS. Lê Văn Đạt, TS. Phạm Thị Thu Nga

Thời gian: Thứ ba, 14h00 ngày 27/10/2020

Địa điểm: Phòng B.405, lầu 4, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp.HCM, 280 An Dương Vương, Quận 5, Tp.HCM.

 

Nghiên cứu sinh: Trần Đức Thuận  

Khóa học: 2013- 2017

Tên đề tài luận án: Các đại lượng hình học trong dạy học Toán tiểu học

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

Mã số: 62 14 01 11

Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Chí Thành, TS. Nguyễn Thị Nga

Thời gian: Thứ hai, 08h00 ngày 02/11/2020

Địa điểm: Phòng B.405, lầu 4, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp.HCM, 280 An Dương Vương, Quận 5, Tp.HCM.


Kính mời quý vị quan tâm tham dự.