Menu

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hoài Phương

Khóa học: 2015- 2019

Tên đề tài luận án: Đô thị hóa tỉnh Bình Dương và ảnh hưởng của nó đến chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất

Chuyên ngành: Địa lý học

Mã số: 62 31 05 01

Người hướng dẫn: TS. Phạm Thị Xuân Thọ, GS.TS. Nguyễn Viết Thịnh

Thời gian: Thứ sáu, 14h00 ngày 02/04/2021

Địa điểm: Phòng B.405, lầu 4, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp.HCM, 280 An Dương Vương, Quận 5, Tp.HCM.

 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Đình Cơ
Khóa học: 2014- 2018
Tên đề tài luận án: Quá trình khai phá vùng đất Nam Bộ thời chúa Nguyễn dưới tác
động của những yếu tố quốc tế
Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
Mã số: 62 22 03 13
Người hướng dẫn: PGS.TS. Ngô Minh Oanh, PGS.TS. Trần Thị Mai
Thời gian: Thứ năm, 8h00 ngày 15/04/2021
Địa điểm: Phòng B.404, lầu 4, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp.HCM, 280 An Dương
Vương, Quận 5, Tp.HCM.

Kính mời quý vị quan tâm tham dự.