Menu

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường-Năm 2022

 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho

Nghiên cứu sinh:      Nguyễn Hữu Lành

Khóa học:                  2015 - 2019

Tên đề tài luận án:  Quản lý hoạt động đảm bảo chất lượng ở các trường cao đẳng khu vực Tây Nguyên

Chuyên ngành:         Quản lý giáo dục

Mã số:                        62 14 01 14

Người hướng dẫn khoa học: TS. Võ Văn Nam, TS. Nguyễn Đức Danh

Thời gian:                  Thứ sáu, 08h00 ngày 30/12/2022

Địa điểm:                   Phòng B.404, lầu 4, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp. HCM,

280 An Dương Vương, Quận 5, Tp. HCM.

Kính mời quý vị quan tâm tham dự.

 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho

Nghiên cứu sinh:      Vũ Thị Hà

Khóa học:                  2014 - 2018

Tên đề tài luận án: Quản lý hoạt động rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho học viên cáctrường cảnh sát nhân dân                 

Chuyên ngành:         Quản lý giáo dục

Mã số:                        62 14 01 14

Người hướng dẫn:    TS. Võ Bích Hạnh, GS.TS. Đoàn Văn Điều

Thời gian:                  Thứ năm, 08h00 ngày 05/01/2023

Địa điểm:                   Phòng B.404, lầu 4, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp. HCM,

280 An Dương Vương, Quận 5, Tp. HCM.

Kính mời quý vị quan tâm tham dự.

 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho

Nghiên cứu sinh:      Trần Thị Ngọc Hiếu

Khóa học:                  2016 - 2020

Tên đề tài luận án: Quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Việt theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên ngành:         Quản lý giáo dục

Mã số:                        62 14 01 14

Người hướng dẫn:    TS. Phạm Bích Thủy, PGS.TS. Huỳnh Mộng Tuyền

Thời gian:                  Thứ năm, 14h00 ngày 05/01/2023

Địa điểm:                   Phòng B.404, lầu 4, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp. HCM,

280 An Dương Vương, Quận 5, Tp. HCM.

Kính mời quý vị quan tâm tham dự.

 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho

Nghiên cứu sinh:      Giang Thiên Vũ

Khóa học:                  2018 - 2022

Tên đề tài luận án:  Năng lực cảm xúc – xã hội của vị thành niên Việt Nam

Chuyên ngành:          Tâm lý học

Mã số:                        9310401

Người hướng dẫn:    GS.TS. Huỳnh Văn Sơn

Thời gian:                  Thứ sáu, 08h30 ngày 06/01/2023

Địa điểm:                   Phòng B.404, lầu 4, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp. HCM,

280 An Dương Vương, Quận 5, Tp. HCM.

Kính mời quý vị quan tâm tham dự.

 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho

Nghiên cứu sinh:      Hán Thị Thu Trang

Khóa học:                  2016 - 2020

Tên đề tài luận án:    Quản lý thực tập sư phạm trong đào tạo giáo viên tiểu học

Chuyên ngành:          Quản lý giáo dục

Mã số:                        62 14 01 14

Người hướng dẫn:    PGS.TS. Nguyễn Văn Đệ, TS. Nguyễn Thị Bích Hồng

Thời gian:                  Thứ sáu, 14h00 ngày 06/01/2023

Địa điểm:                   Phòng B.404, lầu 4, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp. HCM,

280 An Dương Vương, Quận 5, Tp. HCM.

Kính mời quý vị quan tâm tham dự.

 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh kính đề nghị Quý báo đăng tin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường, với nội dung như sau: 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho

Nghiên cứu sinh:      Nguyễn Hồng Yến Phương

Khóa học:                  2015 - 2019

Tên đề tài luận án: Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo ở trường mầm non tư thục tại Thành phố Hồ Chí Minh   

Chuyên ngành:         Quản lý giáo dục

Mã số:                        62 14 01 14

      Người hướng dẫn:    TS. Nguyễn Thị Bích Hồng, PGS.TS. Nguyễn Xuân Tế

Thời gian:                  Thứ năm, 14h00 ngày 01/12/2022

Địa điểm:                   Phòng B.405, lầu 4, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp. HCM,

280 An Dương Vương, Quận 5, Tp. HCM.

Kính mời quý vị quan tâm tham dự.

 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho

Nghiên cứu sinh:     Nguyễn Thanh Dân

Khóa học:               2013 - 2017

  Tên đề tài luận án:  Quản lý sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong hoạt động giáo dục học tập cho học sinh lớp 10 ở các trường THPT vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chuyên ngành:       Quản lý giáo dục

Mã số:                    62 14 01 14

Người hướng dẫn:   GS.TS. Đoàn Văn Điều, TS. Thái Văn Long

Thời gian:               Thứ năm, 08h00 ngày 10/11/2022

Địa điểm:               Phòng B.404, lầu 4, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp. HCM,

280 An Dương Vương, Quận 5, Tp. HCM.

Kính mời quý vị quan tâm tham dự.

 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho

Nghiên cứu sinh:     Dương Nguyên Quốc

Khóa học:               2013 - 2017

Tên đề tài luận án: Kiểm định chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông tỉnh Long An

Chuyên ngành:        Quản lý giáo dục

Mã số:                    62 14 01 14

Người hướng dẫn:   TS. Nguyễn Đức Danh, GS.TS. Nguyễn Lộc

Thời gian:               Thứ sáu, 14h00 ngày 11/11/2022

Địa điểm:               Phòng B.404, lầu 4, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp. HCM,

280 An Dương Vương, Quận 5, Tp. HCM.

Kính mời quý vị quan tâm tham dự.

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho

Nghiên cứu sinh:     Cao Trần Tứ Hải

Khóa học:               2015 - 2019

Tên đề tài luận án:   Tính toán đối đồng điều và bài toán phân loại đại số Lie, siêu đại

số Lie toàn phương

Chuyên ngành:         Hình học và tôpô

Mã số:                    62 46 01 05

Người hướng dẫn:   PGS.TS. Lê Anh Vũ, TS. Dương Minh Thành

Thời gian:               Thứ ba, 14h00 ngày 11/10/2022

Địa điểm:               Phòng B.404, lầu 4, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp. HCM,

280 An Dương Vương, Quận 5, Tp. HCM.

Kính mời quý vị quan tâm tham dự.

 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho

Nghiên cứu sinh:     Mai Sơn Tùng

Khóa học:               2015 - 2019

Tên đề tài luận án:   Vấn đề tính dục trong văn học trung đại Việt Nam

Chuyên ngành:         Văn học Việt Nam

Mã số:                    62 22 01 21

Người hướng dẫn:   PGS.TS. Lê Thu Yến

Thời gian:               Thứ năm, 14h00 ngày 13/10/2022

Địa điểm:               Phòng B.404, lầu 4, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp. HCM,

280 An Dương Vương, Quận 5, Tp. HCM.

Kính mời quý vị quan tâm tham dự.

 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho

Nghiên cứu sinh:      Nguyễn Thành Nhân

Khóa học:                   2017 - 2021

Tên đề tài luận án:      Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội cho học sinh trung học cơ sở công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên ngành:            Quản lý giáo dục

Mã số:                        62 14 01 14

Người hướng dẫn:       PGS.TS. Đinh Thị Kim Thoa, PGS.TS. Nguyễn Sỹ Thư

Thời gian:                  Thứ sáu, 08h00 ngày 09/09/2022

Địa điểm:                   Phòng B.405, lầu 4, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp. HCM, 280 An Dương Vương, Quận 5, Tp. HCM.

Kính mời quý vị quan tâm tham dự.

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho

Nghiên cứu sinh:      Nguyễn Thị Quỳnh Như

Khóa học:                  2014 - 2018

Tên đề tài luận án:   Hồi kí, tự truyện hiện đại Việt Nam từ góc nhìn diễn ngôn thể loại

Chuyên ngành:         Văn học Việt Nam

Mã số:                        62 22 01 21

Người hướng dẫn:       PGS.TS. Nguyễn Thành Thi

Thời gian:                  Thứ sáu, 08h00 ngày 19/8/2022

Địa điểm:                   Phòng B.404, lầu 4, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp. HCM, 280 An Dương Vương, Quận 5, Tp. HCM.

Kính mời quý vị quan tâm tham dự.

 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh kính đề nghị Quý báo đăng tin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường, với nội dung như sau:

 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho

Nghiên cứu sinh:      Lữ Thị Hải Yến

Khóa học:                  2014 - 2018

Tên đề tài luận án:   Phát triển đội ngũ giảng viên các trường Cao đẳng Sư phạm

khu vực Tây Nguyên

Chuyên ngành:          Quản lý giáo dục

Mã số:                        62 14 01 14

Người hướng dẫn:    GS.TS. Huỳnh Văn Sơn, TS. Trần Thị Tuyết Mai

Thời gian:                  Thứ sáu, 13h30 ngày 12/8/2022

Địa điểm:                   Phòng B.404, lầu 4, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp. HCM,

280 An Dương Vương, Quận 5, Tp. HCM.

Kính mời quý vị quan tâm tham dự.

 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho

Nghiên cứu sinh:      Bùi Thị Mỹ Linh

Khóa học:                  2016 - 2020

Tên đề tài luận án: Từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người trong thành ngữ, tục ngữ tiếng Hàn và đặc trưng ngôn ngữ học tri nhận của chúng (so sánh với tiếng Việt)

Chuyên ngành:        Ngôn ngữ học

Mã số:                        62 22 02 40

Người hướng dẫn:    PGS.TS. Hoàng Dũng

Thời gian:                  Thứ năm, 08h00 ngày 18/8/2022

Địa điểm:                   Phòng B.404, lầu 4, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp. HCM,

280 An Dương Vương, Quận 5, Tp. HCM.

 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho

Nghiên cứu sinh:       Nguyễn Thành Trung

Khóa học:                   2017 - 2021

Tên đề tài luận án:      Cấu trúc tự sự hiện thực huyền ảo trong một số sáng tác của Gabriel Garcia Marquez

Chuyên ngành:           Văn học nước ngoài

Mã số:                       62 22 01 20

Người hướng dẫn:      PGS.TS. Đào Ngọc Chương, TS. Phan Thu Vân

Thời gian:                  Thứ ba, 08h30 ngày 12/07/2022

Địa điểm:                  Phòng B.404, lầu 4, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp. HCM,

280 An Dương Vương, Quận 5, Tp. HCM.

Kính mời quý vị quan tâm tham dự.

 
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho
Nghiên cứu sinh: Trần Quốc Việt
Khóa học: 2015 - 2019
Tên đề tài luận án: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh 
Chuyên ngành: Địa lý học
Mã số: 62 31 05 01
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Viết Thịnh, TS. Trương Văn Tuấn
Thời gian: Thứ sáu, 13h30 ngày 01/04/2022
Địa điểm: Phòng C.506, lầu 5, dãy nhà C, Đại học Sư phạm Tp. HCM, 280 An Dương Vương, Quận 5, Tp. HCM.

Kính mời quý vị quan tâm tham dự.
 
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường bằng hình thức trực tuyến cho
Nghiên cứu sinh: Trần Thúy Hiền
Khóa học: 2014 - 2018
Tên đề tài luận án: Đánh giá năng lực suy luận thống kê y học của sinh viên khi giải quyết vấn đề thực tế

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán
Mã số: 62 14 01 11
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Vui, TS. Nguyễn Thị Nga
Thời gian: 13h30, thứ năm, ngày 21/04/2022
Quý vị quan tâm tham dự vui lòng theo dõi thông tin thường xuyên cập nhật trên địa
chỉ website Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh: https://hcmue.edu.vn.
Trân trọng.
 
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho 
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hữu Lợi
Khóa học: 2013- 2017
Tên đề tài luận án: Khái niệm hàm số mũ ở trung học phổ thông: nghiên cứu khoa học luận và chuyển hóa sư phạm

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán
Mã số: 62 14 01 11
Người hướng dẫn: TS. Trần Lương Công Khanh, PGS.TS. Lê Văn Tiến
Thời gian: Thứ sáu, 08h00 ngày 15/04/2022
Địa điểm: Phòng C.506, lầu 5, dãy nhà C,Đại học Sư phạm Tp. HC M, 280 An Dương Vương, Quận 5, Tp. HCM.

Kính mời quý vị quan tâm tham dự.
 
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho
Nghiên cứu sinh: Hoàng Lê Anh Ly
Khóa học: 2016 - 2020
Tên đề tài luận án: “Tự nhiên” và “nữ giới” trong văn xuôi nữ Việt Nam đương đại nhìn từ nữ quyền luận sinh thái

Chuyên ngành: Văn học Việt Nam
Mã số: 62 22 01 21
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thành Thi
Thời gian: Thứ sáu, 08h00 ngày 25/03/2022
Địa điểm: Phòng B.404, lầu 4, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp. HCM, 280 An Dương Vương, Quận 5, Tp. HCM.

Kính mời quý vị quan tâm tham dự.
 
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho

Nghiên cứu sinh: Hoàng Thị Thùy Dương
Khóa học: 2016 - 2020
Tên đề tài luận án: Truyền kì Việt Nam thời trung đại từ góc nhìn huyền thoại (đối
chiếu với truyền kì Trung Hoa thời trung đại)
Chuyên ngành: Văn học Việt Nam
Mã số: 62 22 01 21
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đinh Phan Cẩm Vân
Thời gian: Thứ hai, 13h30 ngày 07/03/2022
Địa điểm: Phòng B.404, lầu 4, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp. HCM,
280 An Dương Vương, Quận 5, Tp. HCM.
Kính mời quý vị quan tâm tham dự.
 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường bằng hình thức trực tuyến cho
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hồng Trang
Khóa học: 2014 - 2018
Tên đề tài luận án: Quá trình đô thị hóa ở Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1997 đến 2015
Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
Mã số: 62 22 03 13
Người hướng dẫn: TS. Phạm Thị Thu Nga, TS. Lê Văn Đạt
Thời gian: 13h30, thứ ba, ngày 18/01/2022
Quý vị quan tâm tham dự vui lòng theo dõi thông tin thường xuyên cập nhật trên địa chỉ website Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh:
https://hcmue.edu.vn.
Trân trọng.

 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường bằng hình thức trực tuyến cho
Nghiên cứu sinh: Trần Thị Thúy Hà
Khóa học: 2015 - 2019
Tên đề tài luận án: Quản lý hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh ở các trường tiểu học tại thành phố Đà Nẵng

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 62 14 01 14
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Danh, TS. Huỳnh Mai Trang
Thời gian: 13h30, thứ năm, ngày 06/01/2022
Quý vị quan tâm tham dự vui lòng theo dõi thông tin thường xuyên cập nhật trên địa chỉ website Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh:
https://hcmue.edu.vn.
Trân trọng.