Menu

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường-Năm 2022

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho
Nghiên cứu sinh: Trần Quốc Việt
Khóa học: 2015 - 2019
Tên đề tài luận án: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh 
Chuyên ngành: Địa lý học
Mã số: 62 31 05 01
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Viết Thịnh, TS. Trương Văn Tuấn
Thời gian: Thứ sáu, 13h30 ngày 01/04/2022
Địa điểm: Phòng C.506, lầu 5, dãy nhà C, Đại học Sư phạm Tp. HCM, 280 An Dương Vương, Quận 5, Tp. HCM.

Kính mời quý vị quan tâm tham dự.
 
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường bằng hình thức trực tuyến cho
Nghiên cứu sinh: Trần Thúy Hiền
Khóa học: 2014 - 2018
Tên đề tài luận án: Đánh giá năng lực suy luận thống kê y học của sinh viên khi giải quyết vấn đề thực tế

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán
Mã số: 62 14 01 11
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Vui, TS. Nguyễn Thị Nga
Thời gian: 13h30, thứ năm, ngày 21/04/2022
Quý vị quan tâm tham dự vui lòng theo dõi thông tin thường xuyên cập nhật trên địa
chỉ website Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh: https://hcmue.edu.vn.
Trân trọng.
 
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho 
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hữu Lợi
Khóa học: 2013- 2017
Tên đề tài luận án: Khái niệm hàm số mũ ở trung học phổ thông: nghiên cứu khoa học luận và chuyển hóa sư phạm

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán
Mã số: 62 14 01 11
Người hướng dẫn: TS. Trần Lương Công Khanh, PGS.TS. Lê Văn Tiến
Thời gian: Thứ sáu, 08h00 ngày 15/04/2022
Địa điểm: Phòng C.506, lầu 5, dãy nhà C,Đại học Sư phạm Tp. HC M, 280 An Dương Vương, Quận 5, Tp. HCM.

Kính mời quý vị quan tâm tham dự.
 
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho
Nghiên cứu sinh: Hoàng Lê Anh Ly
Khóa học: 2016 - 2020
Tên đề tài luận án: “Tự nhiên” và “nữ giới” trong văn xuôi nữ Việt Nam đương đại nhìn từ nữ quyền luận sinh thái

Chuyên ngành: Văn học Việt Nam
Mã số: 62 22 01 21
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thành Thi
Thời gian: Thứ sáu, 08h00 ngày 25/03/2022
Địa điểm: Phòng B.404, lầu 4, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp. HCM, 280 An Dương Vương, Quận 5, Tp. HCM.

Kính mời quý vị quan tâm tham dự.
 
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho

Nghiên cứu sinh: Hoàng Thị Thùy Dương
Khóa học: 2016 - 2020
Tên đề tài luận án: Truyền kì Việt Nam thời trung đại từ góc nhìn huyền thoại (đối
chiếu với truyền kì Trung Hoa thời trung đại)
Chuyên ngành: Văn học Việt Nam
Mã số: 62 22 01 21
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đinh Phan Cẩm Vân
Thời gian: Thứ hai, 13h30 ngày 07/03/2022
Địa điểm: Phòng B.404, lầu 4, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp. HCM,
280 An Dương Vương, Quận 5, Tp. HCM.
Kính mời quý vị quan tâm tham dự.
 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường bằng hình thức trực tuyến cho
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hồng Trang
Khóa học: 2014 - 2018
Tên đề tài luận án: Quá trình đô thị hóa ở Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1997 đến 2015
Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
Mã số: 62 22 03 13
Người hướng dẫn: TS. Phạm Thị Thu Nga, TS. Lê Văn Đạt
Thời gian: 13h30, thứ ba, ngày 18/01/2022
Quý vị quan tâm tham dự vui lòng theo dõi thông tin thường xuyên cập nhật trên địa chỉ website Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh:
https://hcmue.edu.vn.
Trân trọng.

 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường bằng hình thức trực tuyến cho
Nghiên cứu sinh: Trần Thị Thúy Hà
Khóa học: 2015 - 2019
Tên đề tài luận án: Quản lý hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh ở các trường tiểu học tại thành phố Đà Nẵng

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 62 14 01 14
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Danh, TS. Huỳnh Mai Trang
Thời gian: 13h30, thứ năm, ngày 06/01/2022
Quý vị quan tâm tham dự vui lòng theo dõi thông tin thường xuyên cập nhật trên địa chỉ website Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh:
https://hcmue.edu.vn.
Trân trọng.