Menu

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường-Năm 2023

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hồng Duyên

Khóa học: 2017 - 2021

Tên đề tài luận án: Dạy học một số yếu tố về số tự nhiên ở tiểu học theo hướng tiếp cận toán học trong ngữ cảnh

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

Mã số: 62 14 01 11

Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Phú Lộc, PGS.TS. Lê Thái Bảo Thiên Trung

Thời gian: Thứ sáu, 08h00 ngày 10/03/2023

Địa điểm: Phòng B.404, lầu 4, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp. HCM,

280 An Dương Vương, Quận 5, Tp. HCM.

Kính mời quý vị quan tâm tham dự.

 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Trung Hiếu

Khóa học: 2018 - 2022

Tên đề tài luận án: Sử dụng một số dãy lặp trong nghiên cứu điểm bất động và điểm cân bằng

Chuyên ngành: Toán giải tích

Mã số: 9460102

Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Bích Huy, TS. Nguyễn Văn Dũng

Thời gian: Thứ sáu, 09h00 ngày 10/03/2023

Địa điểm: Phòng B.405, lầu 4, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp. HCM,

280 An Dương Vương, Quận 5, Tp. HCM.

Kính mời quý vị quan tâm tham dự.

 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho

Nghiên cứu sinh:      Huỳnh Hồng Hạnh

Khóa học:                  2015 - 2019

Tên đề tài luận án:    Giáo dục cách mạng ở vùng Đông Nam Bộ (1945-1975)

Chuyên ngành:          Lịch sử Việt Nam

Mã số:                        62 22 03 13

Người hướng dẫn:    PGS.TS. Ngô Minh Oanh, TS. Phạm Phúc Vĩnh

Thời gian:                  Thứ ba, 08h00 ngày 14/03/2023

Địa điểm:                   Phòng B.404, lầu 4, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp. HCM,

280 An Dương Vương, Quận 5, Tp. HCM.

Kính mời quý vị quan tâm tham dự.

 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho

Nghiên cứu sinh:      Lý Văn Ngoan

Khóa học:                  2016 - 2020

Tên đề tài luận án: Quan hệ giữa các tỉnh biên giới Đông Nam Bộ Việt Nam với các tỉnh giáp biên Campuchia từ năm 1991 đến năm 2015

Chuyên ngành:         Lịch sử Việt Nam

Mã số:                        62 22 03 13

      Người hướng dẫn:    PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp, TS. Lê Phụng Hoàng

Thời gian:                  Thứ sáu, 08h00 ngày 17/03/2023

Địa điểm:                   Phòng B.404, lầu 4, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp. HCM,

280 An Dương Vương, Quận 5, Tp. HCM.

Kính mời quý vị quan tâm tham dự.

 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho

Nghiên cứu sinh:      Hà Nguyễn Bảo Khuyên

Khóa học:                  2016 - 2020

Tên đề tài luận án:    Quản lý hoạt động dạy học ở các trường trung học phổ thông của tỉnh Lâm Đồng theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (TQM)

Chuyên ngành:          Quản lý giáo dục

Mã số:                        62 14 01 14

Người hướng dẫn:    TS. Vũ Lan Hương, TS. Phạm Bích Thủy

Thời gian:                  Thứ sáu, 08h00 ngày 24/03/2023

Địa điểm:                   Phòng B.404, lầu 4, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp. HCM,

280 An Dương Vương, Quận 5, Tp. HCM.

Kính mời quý vị quan tâm tham dự.

 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho

Nghiên cứu sinh:      Nguyễn Thị Hồng

Khóa học:                  2016 - 2020

Tên đề tài luận án:   Phát triển du lịch đường sông ở Thành phố Đà Nẵng

Chuyên ngành:         Địa lý học

Mã số:                        62 31 05 01

      Người hướng dẫn:    PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng, TS. Trương Phước Minh

Thời gian:                  Thứ năm, 14 giờ 00 ngày 30/03/2023

Địa điểm:                   Phòng B.404, lầu 4, dãy nhà B, Đại học Sư phạm Tp. HCM,

280 An Dương Vương, Quận 5, Tp. HCM.

Kính mời quý vị quan tâm tham dự.