Menu

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường - Năm 2023

 

Tên NCS Thông tin chi tiết
Lê Thị Thu Liễu Xem file tại đây
Lê Ngọc Xuân Xem file tại đây
Lê Thị Tuyết Nhung Xem file tại đây
Nguyễn Thị Mai Thu Xem file tại đây
Phạm Hùng Nhân Xem file tại đây
Phạm Thị Thu Hà Xem file tại đây
Phạm Phú Quốc Khánh Xem file tại đây
Hoàng Khoa Nam Xem file tại đây
Nguyễn Ngọc Ân Xem file tại đây
Nguyễn Văn Luận Xem file tại đây
Phạm Thanh Hùng Xem file tại đây
Huỳnh Cát Dung Xem file tại đây
Lê Văn Hải Xem file tại đây
Nguyễn Thị Thanh Tâm Xem file tại đây