Menu


KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


NĂNG ĐỘNG - HIỆN ĐẠI - SÁNG TẠO

 • 27/8/2010-NAY

  KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO CỬ NHÂN (4 NĂM)

TUYỂN SINH:

Đào tạo Cử nhân (4 năm)

2010-2014: 182 SV

2011-2015: 216 SV

2012-2016: 237 SV

2013-2017: 229 SV

2014-2018: 167 SV

2015-2019: 237 SV

2016-2020: 217 SV

2017-2021: 234 SV

 

ĐÀO TẠO CỬ NHÂN (4 NĂM)

TUYỂN SINH:

2015: Bắt đầu đào tạo Thạc sĩ Khoa học máy tính

2015-2017: 10 HVCH

2016-2018: 14 HVCH

2017 đến nay: 12 HVCH

CHẤT LƯỢNG GIẢNG VIÊN

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN: 20

Tiến sĩ: 7

Thạc sĩ: 13


MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo giáo viên dạy Tin học bậc phổ thông có trình độ cử nhân Sư phạm Tin học, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, hiểu và vận dụng các tri thức cơ bản của Tin học; Lý luận và phương pháp giảng dạy Tin học ở trường trung học, tiểu học. Sau khi tốt nghiệp, người học có đủ năng lực để giảng dạy Tin học tại các trường trung học, tiểu học và một số cơ sở giáo dục tương đương.

Đào tạo cử nhân Công nghệ thông tin, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, hiểu và vận dụng các tri thức cơ bản về khoa học máy tính. Sau khi tốt nghiệp, người học có đủ năng lực để làm việc trong môi trường các cơ sở sản xuất, các viện hoặc trung tâm nghiên cứu trong lĩnh vực Công nghệ thông tin cũng như có thể tiếp tục theo các bậc học cao hơn.


CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO


ĐẠI HỌC

Cử nhân Sư phạm Tin học

Cử nhân Công nghệ Thông tin

SAU ĐẠI HỌC

Thạc sĩ Khoa học máy tính


CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Viết Hưng

Phó Trưởng khoa: TS. Trần Sơn Hải

Phó Trưởng khoa: ThS. Trịnh Huy Hoàng


CÁC BỘ MÔN


PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIN HỌC

Trưởng bộ môn:

TS. Lê Đức Long

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa

ThS.NCS. Nguyễn Thúy Ngọc

ThS.NCS. Nguyễn Khắc Văn

ThS. Nguyễn Trần Phi Phượng

ThS. Nguyễn Đặng Kim Khánh

TS. Nguyễn Thúy Ngọc

KHOA HỌC MÁY TÍNH

Trưởng bộ môn:

TS. Nguyễn Viết Hưng

TS. Lê Minh Trung

TS. Ngô Quốc Việt

ThS. Trịnh Huy Hoàng

ThS. Trần Hữu Quốc Thư

ThS. Nguyễn Đỗ Thái Nguyên

ThS. Trần Đức Tâm


HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ MẠNG TRUYỀN THÔNG

Trưởng bộ môn:

TS. Trần Sơn Hải

TS.GVC. Nguyễn Quang Tấn

ThS. Âu Bửu Long

ThS. Lương Trần Hy Hiến

ThS. Lê Minh Triết

ThS. Trần Phước Tuấn

ThS. Trần Thị Thủy Tiên


CÁC HOẠT ĐỘNG


 • NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  Từ năm 2013 đến nay, các giảng viên trong khoa CNTT đã thực hiện đăng ký 12 đề tài NCKH cấp Trường, trong đó 10 đề tài đã nghiệm thu với kết quả từ Tốt đến Xuất sắc

 • CÁC GIẢI THƯỞNG

  Giải Nhì SV NCKH cấp bộ năm 2014.

  Liên tục nhiều năm liền đoạt giải nhất, giải nhì SV NCKH cấp trường.

  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2014 - 2015

  Bằng khen của Bộ Trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, tỉnh cho các giảng viên của Khoa


LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ


9/2018-nay

Trưởng Khoa: TS. Ngô Quốc Việt

Phó trưởng khoa: TS. Trần Ngọc Bảo
2015 - 9/2018

Trưởng Khoa: TS. Ngô Quốc Việt

Phó trưởng khoa: TS. Lê Đức Long
2010 - 2015

Trưởng Khoa: TS. Ngô Quốc Việt

Phó trưởng khoa: TS. Lê Đức Long

LIÊN HỆ


Địa chỉ: Phòng B.507, 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP. HCM 

Điện thoại: 028 38352020 - Ext: 209, 210

Website: http://fit.hcmue.edu.vn

Email: khoacntt@hcmue.edu.vn