Menu


KHOA ĐỊA LÝ


KHÁM PHÁ THẾ GIỚI, TIẾN TỚI TƯƠNG LAI

 • 1976-1982

  KHOA SỬ ĐỊA

 • 1983-NAY

  KHOA ĐỊA LÝ

 • 1999

  KHOA BẮT ĐẦU TẠO ĐẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH ĐỊA LÍ HỌC

 • 2007

  KHOA BẮT ĐẦU TẠO ĐẠO TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH ĐỊA LÍ HỌC

 • 2017

  KHOA BẮT ĐẦU ĐÀO TẠO CỬ NHÂN ĐỊA LÍ HỌC - NGÀNH ĐỊA LÍ DU LỊCH

 • 2020

  Khoa bắt đầu đào tạo cử nhân Sư phạm Lịch sử - Địa lý


CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO CỬ NHÂN (4 NĂM)

Cử nhân Sư phạm Địa lí,

Cử nhân Sư phạm Lịch sử - Địa lý,

Cử nhân Địa lí học - Địa lí du lịch

TUYỂN SINH: 

2014 - 2017: 259 SV chính quy, 52 SV hệ VHVL

2017: 41 SV Địa lí học - Địa lí du lịch 


ĐÀO TẠO CAO HỌC (2 NĂM)

TUYỂN SINH:

2001 - 2022: Khoảng 500 HV


ĐÀO TẠO TIẾN SĨ (4 năm)

TUYỂN SINH:

2007 - 2022: 34 NCS

CHẤT LƯỢNG GIẢNG VIÊN

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN: 17

Tiến sĩ: 7

Thạc sĩ: 10


MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo giáo viên dạy Địa lý bậc trung học có trình độ cử nhân Sư phạm Địa lý, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, hiểu và vận dụng các tri thức cơ bản của Địa lý; Lý luận và phương pháp giảng dạy Địa lý ở trường trung học. Sau khi tốt nghiệp, người học có đủ năng lực để giảng dạy Địa lý tại các trường trung học, và một số cơ sở giáo dục tương đương. 

Đào tạo cử nhân Địa lý học, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, hiểu và vận dụng các tri thức cơ bản về Địa lý du lịch. Sau khi tốt nghiệp, người học có đủ năng lực để làm việc ở các cơ quan, tổ chức về văn hoá, giáo dục, về các hoạt động nghiệp vụ ngành du lịch; chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo, có khả năng thích ứng nhanh với nhu cầu thực tiễn thị trường lao động du lịch trong nước và quốc tế.


CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC

Cử nhân Sư phạm Địa lý (hệ Chính quy, hệ VHVL)

Cử nhân Sư phạm Lịch sử - Địa lý

Cử nhân Địa lý học

SAU ĐẠI HỌC

Thạc sĩ Địa lý học

Tiến sĩ Địa lý học

BỒI DƯỠNG

Bồi dưỡng các chuyên đề nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên phổ thông như: dạy học tích cực, kiểm tra đánh giá, hệ thống thông tin địa lí, dạy học tích hợp, trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học địa lí…
 


CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Trưởng khoa: TS. Phạm Thị Bình

Phó Trưởng khoa: TS. Phan Văn Phú


CÁC BỘ MÔN


TỔ ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI

Trưởng bộ môn: TS. Đàm Nguyễn Thùy Dương

TS. Nguyễn Thị Bình

TS. Phạm Đỗ Văn Trung

TS. Huỳnh Phẩm Dũng Phát

ThS. Bùi Vũ Thanh Nhật

ThS. Phạm Hồng Mơ


ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN

Trưởng bộ môn: TS. Phan Văn Phú (Phó Trưởng Khoa)

ThS. Đào Ngọc Bích

ThS. Châu Hồng Thắng

ThS. Trương Thị Thanh Tuyền

ThS. Nguyễn Hoàng Duyến


PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ BẢN ĐỒ

Trưởng bộ môn: TS. Hà Văn Thắng

TS. Phạm Thị Bình

ThS. Đỗ Thị Thu Hà

ThS. Tạ Đức Hiếu

ThS. Nguyễn Xuân Bắc

ThS. Vương Văn Hải


CÁC HOẠT ĐỘNG


 • NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  NCKH SINH VIÊN
  Giải Nhì sinh viên NCKH Euréka năm 2015

  NCKH GIẢNG VIÊN
  Giải đề tài xuất sắc Chương trình Nghiên cứu về chủ quyền Biển Đông, Bộ Ngoại giao Việt Nam.

 • CÁC GIẢI THƯỞNG

  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2011 - 2016.

  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2015 - 2016.


LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ


2019 - Nay

Trưởng khoa: TS. Phạm Thị Bình

Phó trưởng khoa:
 • TS. Phan Văn Phú
2017 - 2019

Trưởng khoa: TS. Phạm Thị Bình

Phó trưởng khoa:
 • TS. Nguyễn Thị Bình
2013 - 2017

Trưởng khoa: TS. Trương Văn Tuấn

Phó trưởng khoa:
 • TS. Nguyễn Văn Luyện
 • TS. Nguyễn Thị Bình
 • TS. Phạm Thị Bình
2009 - 2014

Trưởng khoa: TS. Phạm Thị Xuân Thọ

Phó trưởng khoa:
 • TS. Nguyễn Văn Luyện
 • TS. Trương Văn Tuấn
2004 - 2009

Trưởng khoa: TS. Phạm Thị Xuân Thọ

Phó trưởng khoa:
 • TS. Nguyễn Văn Luyện
 • TS. Đàm Nguyễn Thùy Dương
2000 - 2004

Trưởng khoa: PGS. TS. Phạm Xuân Hậu

Phó trưởng khoa:
 • TS. Nguyễn Văn Luyện
 • TS. Phạm Thị Xuân Thọ
1995- 2000

Trưởng khoa: PGS. TS. Phạm Xuân Hậu

Phó trưởng khoa:
 • PGS. TS. Nguyễn Kim Hồng
 • Thầy Nguyễn Thiện Hiền
1986 - 1995

Trưởng khoa: PGS. TS. Phan Huy Xu

Phó trưởng khoa:
 • PGS. TS. Phạm Xuân Hậu
1983 - 1986

Trưởng khoa: TS. Đoàn Ngọc Nam

Phó trưởng khoa:
 • PGS. TS. Phan Huy Xu
1976- 1983

Trưởng khoa: GS. Lê Văn Sáu

Phó trưởng khoa:
 • GS. Nguyễn Văn Đức
 • TS. Đoàn Ngọc Nam

LIÊN HỆ


Địa chỉ: Nhà B, tầng 4, P.407, P.410, 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP. HCM 

Điện thoại: 028 38352020 - Ext: 121, 122

Website: khoadialy.hcmue.edu.vn

Email: khoadialy@hcmue.edu.vn