Menu


KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC


TẤT CẢ VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC

 • 1995-NAY

  KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC


CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO CỬ NHÂN (4 NĂM)

Tuyển sinh


Khóa 48 (2022 - 2026): 297 SV

- Bắt đầu tuyển sinh từ năm 1995.
- Hiện có 1671 sinh viên.
- Số lượng tuyển sinh, tỷ lệ tốt nghiệp, tỷ lệ có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp của các khóa gần đây:
 + Khóa 41 (2015 - 2019): tốt nghiệp 89,19% (198/222), có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp: 95,26%
 + Khóa 42 (2016 - 2020): tốt nghiệp 87,78% (158/180), có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp: 95,80%
 + Khóa 43 (2017 - 2021): tốt nghiệp 91,30% (210/230), có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp: 85,85% (giãn cách xã hội vì Covid)

+ Khóa 44 (2018 - 2022): tốt nghiệp 91,03% (203/223), có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp: 96,14%

   

ĐÀO TẠO CAO HỌC (2 NĂM)

Tuyển sinh

Bắt đầu tuyển sinh từ năm 2012.
Hiện có hơn 100 học viên. 

ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC (2 NĂM)

Bắt đầu tuyển sinh từ năm 1999.
Hiện có hơn 1000 học viên.

CHẤT LƯỢNG GIẢNG VIÊN

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN: 34

Phó Giáo sư Tiến sĩ: 01

Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp: 01

Tiến sĩ, Giảng viên chính: 06

Tiến sĩ, Giảng viên: 07

Thạc sĩ, Giảng viên chính: 02

Thạc sĩ, Giảng viên: 17


MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo giáo viên dạy tại trường Tiểu học có trình độ cử nhân Sư phạm Giáo dục Tiểu học, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, hiểu và vận dụng các tri thức cơ bản của Giáo dục tiểu học... Sau khi tốt nghiệp, người học có đủ năng lực để giáo dục học sinh tại các trường Tiểu học, một số cơ sở giáo dục tương đương,... Ngoài ra, có khả năng thích ứng với đổi mới giáo dục ở tiểu học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; nghiên cứu khoa học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, đáp ứng sự phát triển của giáo dục tiểu học trong những thập kỉ tới. Sinh viên có thể tiếp tục học ở bậc học cao hơn về lĩnh vực giáo dục tiểu học ở các trường đại học trong và ngoài nước.


CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

Cử nhân đại học Giáo dục Tiểu học

- Hệ Chính quy (4 năm)

- Hệ Vừa làm vừa học (5 năm)

- Văn bằng 2 đại học (2,5 năm)

- Liên thông từ Cao đẳng (2 năm)

- Liên thông từ Trung cấp (3 năm)

Sau đại học

- Thạc sĩ Giáo dục học (chuyên ngành Giáo dục Tiểu học)

 

Bồi dưỡng

Các chuyên đề ngắn hạn cho giáo viên, cán bộ Quản lý giáo dục tiểu học, đặt hàng từ các Sở Giáo dục và Đào tạo


CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Trưởng khoa: TS. Dương Minh Thành

Phó Trưởng khoa:

TS. Trần Đức Thuận

TS. GVC. Nguyễn Thị Xuân Yến

TS. Ngô Thị Phương


CÁC BỘ MÔN


NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TIỂU HỌC

Trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Thị Thu

TS. GVC. Nguyễn Minh Giang

TS. Ngô Thị Phương

TS. Trần Văn Dàng

ThS. Phạm Phương Anh

TS. GVC. Trần Thị Phương Dung

ThS. Nguyễn Lâm Hữu Phước

ThS. Trần Thanh Dư

ThS. Đặng Ngọc Hân

ThS. Lê Quỳnh Như

ThS. Dương Nguyễn Ái Thư

ThS. Nguyễn Đức Nam

NGỮ VĂN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC

Trưởng bộ môn: TS. Lê Ngọc Tường Khanh

PGS.TS. Đoàn Thị Tâm

TS. GVC. Nguyễn Thị Thu Thủy

TS. GVC. Nguyễn Thị Xuân Yến

TS. Châu Thị Kim Ngân

TS. GVCC. Nguyễn Tiến Dũng

ThS. Lê Văn Trung

ThS. Bùi Nguyễn Bích Thy

ThS. Lê Thị Thanh Thủy

ThS. Phạm Hải LêTOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC

Trưởng bộ môn: TS. GVC. Nguyễn Việt Khoa

TS. Phan Lê

TS. GVC. Dương Minh Thành

TS. GVC. Trần Đức Thuận

TS. Trương Thị Kim Tiền

TS. Nguyễn Anh Tuấn

ThS. Nguyễn Ngọc Đan


GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT - THỂ CHẤT

Phụ trách bộ môn: ThS. Hồ Ngọc Khải

ThS. Lê Tống Ngọc Anh

ThS. Nguyễn Lê Tú Uyên

ThS. Trần Thị Thanh Tuyền

ThS. Trần Thanh DũngCÁC HOẠT ĐỘNG


 • NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  NCKH SINH VIÊN
  2 cúp Sáng tạo Trẻ Toàn quốc năm 2010 và 2011

  Cấp Bộ: 5 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba, 5 giải Khuyến khích

  SV các trường sư phạm toàn quốc: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì

  Sáng tạo khoa học & Kỹ thuật TP. HCM: 2 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích

  Euréka (Thành đoàn TP. HCM): 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba

  Nghiên cứu khoa học cấp Trường: 4 giải Nhất, 3 giải Nhì, 3 giải Ba, 9 giải Khuyến khích

  Hồ sơ thiết kế bài giảng điện tử cấp Trường: 3 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 9 giải Khuyến khích

  NCKH GIẢNG VIÊN
  6 sáng kiến được trao giải Nhất (1), Nhì (2), Ba (2) và Khuyến khích (1) của Hội Liên hiệp Khoa học và Kĩ thuật TP. HCM, và được trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM;

  2 sáng kiến được trao Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

  35 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp do giảng viên, viên chức của Khoa làm chủ nhiệm đề tài, trong đó có 8 đề tài cấp Bộ, 2 đề tài cấp Thành phố; 6 đề tài cấp Bộ đã được nghiệm thu.

  Khoa đã tổ chức 24 hội thảo khoa học về giáo dục tiểu học (10 cấp Trường, 2 cấp Quốc gia, 2 hội thảo Quốc tế, 10 Hội nghị SV nghiên cứu khoa học) và 1 séminaire liên đại học Pháp - Việt;

  274 bài báo khoa học của giảng viên được công bố; trong đó có 9 bài đăng trên tạp chí quốc tế; 10 bài đăng trên tạp chí quốc tế được xếp hạng ISI, SCOPUS

 • CÁC GIẢI THƯỞNG

  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Quyết định số 1681/QĐ/TTg ngày 19 tháng 11 năm 2008.

  Huân chương Lao động hạng Ba, Quyết định số 2512/QĐ/CTN ngày 27 tháng 12 năm 2011.

  Đạt chuẩn kiểm định AUN, Chứng nhận số AP638HCMUEMAY21 ngày 21 tháng 6 năm 2021.

  Huân chương Lao động hạng Ba, Quyết định số 2512/QĐ/CTN ngày 27 tháng 12 năm 2011.

  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2010

  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho đơn vị đạt nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học năm 2005, 2007, 2010, 2012, 2015

  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tập thể lao động Xuất sắc năm 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

  Bằng khen của Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2015

  Bằng khen của Liên đoàn Lao động TP. HCM năm 2014

  Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. HCM năm 2015

  28 lượt cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  16 lượt cá nhân được trao bằng khen của Chủ tịch UBND TP. HCM

  11 cá nhân được trao Huy chương và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục

  01 cá nhân được trao giải Nhì và giải Ba giải Tài năng khoa học Trẻ

  Cùng nhiều cá nhân được trao tặng Huy chương Vì thế hệ trẻ (1), Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo (2), Cúp Sáng tạo Trẻ toàn quốc (1), Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho thành tích nghiên cứu khoa học, hướng dẫn SV nghiên cứu khoa học (3)


LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ


2015-Nay

Trưởng Khoa: TS. Dương Minh Thành

Phó Trưởng Khoa: ThS. Trần Đức Thuận, TS. Nguyễn Thị Xuân Yến, TS. Ngô Thị Phương .
2010-2015

Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Thị Ly Kha

Phó trưởng khoa: ThS. Trương Thị Thu Vân,ThS. Hoàng Trường Giang, ThS. Trần Đức Thuận, TS. Dương Minh Thành
2005-2010

Trưởng khoa: TS. Vũ Thị Ân

Phó trưởng khoa: ThS. Trương Thị Thu Vân, TS Nguyễn Thị Ly Kha
2001-2005

Trưởng khoa: TS. Vũ Thị Ân

Phó trưởng khoa: PGS.TS Đậu Thế Cấp, ThS. Trương Thị Thu Vân
1995-2000

Trưởng khoa: TS. Dương Lương Sơn, TS Nguyễn Văn Lộc

Phó trưởng khoa: ThS. Vũ Thị Ân, Nguyễn Ngọc Bích

LIÊN HỆ


Địa chỉ: Nhà A, tầng 3, P 308, P.309, P.310, 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP. HCM 

Điện thoại: 028 38352020 - Ext: 134 – 135

Website: khoagdth.hcmue.edu.vn

Email: khoagdth@hcmue.edu.vn