Menu


KHOA HOÁ HỌC


NHÂN LỰC VỚI NĂNG LỰC VÀ TRÁCH NHIỆM

 • 1976-NAY

  KHOA HOÁ HỌC

 • 2007

  KHOA BẮT ĐẦU ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ


CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO CỬ NHÂN (4 NĂM)

Cử nhân Sư phạm Sư phạm Hoá học (AUN): 20-50 SV/năm

Cử nhân Hoá học: 100-120 SV/năm

Cử nhân Sư phạm Khoa học tự nhiên: 150-200 SV/năm

1976-2017:

3350 CN Ngành sư phạm Hoá học

450 CN Ngành Hoá học

 

ĐÀO TẠO CAO HỌC (2 NĂM)

Thạc sĩ chuyên ngành lí luận và

Phương pháp dạy học bộ môn Hoá học: 15 HV/năm

Thạc sĩ chuyên ngành Hóa hữu cơ: 15 HV/năm

Thạc sĩ chuyên ngành Hoá vô cơ: 15 HV/năm

ĐÀO TẠO NGHIÊN CỨU SINH 

Tiến sĩ Hoá Vô Cơ: 1-2 NCS/năm.

CHẤT LƯỢNG GIẢNG VIÊN

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN: 24

Phó giáo sư Tiến sĩ: 4

Tiến sĩ: 13

Thạc sĩ: 7 (3 NCS)


MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo cử nhân Sư phạm Hoá học có phẩm chất và năng lực để làm việc hiệu quả trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu hoá học và giáo dục; có khả năng tự học để nâng cao trình độ và có thể học tiếp lên các bậc cao hơn để đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội.

Đào tạo cử nhân Hóa học có đủ phẩm chất, năng lực để tham gia hoạt động sản xuất, nghiên cứu khoa học tại các xí nghiệp, nhà máy, các viện hoặc trung tâm nghiên cứu trong lĩnh vực liên quan đến hóa học. Người học sau khi tốt nghiệp có thể tham gia giảng dạy hóa học tại các cơ sở giáo dục phù hợp và có thể học tiếp lên các bậc cao hơn trong cùng lĩnh vực ở trong và ngoài nước.

Đào tạo cử nhân sư phạm có phẩm chất và năng lực để làm việc hiệu quả trong lĩnh vực giảng dạy môn Khoa học tự nhiên cấp trung học cơ sở và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục.

Đào tạo sau đại học (trình độ tiến sĩ, thạc sĩ) một số chuyên ngành.


CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC

Cử nhân Sư phạm Hóa học (AUN)

Cử nhân Hóa học

Cử nhân Sư phạm Khoa học tự nhiên

SAU ĐẠI HỌC

Thạc sĩ Giáo dục học chuyên ngành LL&PPDH BM Hóa học

Thạc sĩ chuyên ngành Hóa Vô cơ

Thạc sĩ chuyên ngành Hóa Hữu cơ

Tiến sĩ Hóa Vô Cơ

BỒI DƯỠNG

Các chuyên đề về phương pháp, nội dung, sử dụng và quản lí thiết bị dạy học và nghiên cứu. Đặc biệt là các chuyên đề hỗ trợ thực hiện chương trình môn Hoá học và Khoa học tự nhiên trong chương trình Giáo dục phổ thông 2018 theo hướng hiện đại, thích ứng và tiếp cận quốc tế.


CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Phó trưởng khoa: TS. Thái Hoài Minh

Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Ngọc Hưng


CÁC BỘ MÔN


LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY HÓA HỌC

Trưởng bộ môn: TS. Thái Hoài Minh

ThS. Đào Thị Hoàng Hoa

TS. Trịnh Lê Hồng PhươngHÓA HỮU CƠ

Trưởng bộ môn: TS. Lê Tín Thanh

TS.GVC. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

TS. Phạm Đức Dũng

TS. Bùi Xuân Hào

PGS.TS. Dương Thúc Huy

TS. Lê Thị Thu Hương

ThS. Nguyễn Thụy Vũ

HÓA VÔ CƠ

Trưởng bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Anh Tiến

PGS.TS. Nguyễn Thị Trúc Linh

TS. Nguyễn Thị Thu Trang

TS. Trần Thị Tố Nga

ThS. Trần Bửu Đăng

ThS. Ngô Thị Ngọc Loan

ThS. Lê Thị Việt Hoa


HÓA PHÂN TÍCH

Trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Ngọc Hưng

ThS. Huỳnh Thị Nhàn

ThS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung

ThS. Phan Thị Thảo Uyên

CN. Văn Thị Cẩm Duyên


HÓA CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Kim Diễm Mai

TS. Trần Thị Lộc

ThS.Trương Chí Hiền

ThS. Võ Công MinhHÓA LÝ

Phụ trách bộ môn: ThS. Trần Phương Dung

TS. Nguyễn Thanh Bình

TS. Nguyễn Văn Mỷ

TS. Nguyễn Hoàng Vũ

ThS. Trương Quốc Phú


CÁC HOẠT ĐỘNG


 • NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  Hàng năm cán bộ Khoa tham gia chủ trì nhiều đề tài cấp cơ sở, cấp Bộ, cấp Tỉnh và đề tài Nafosted. Nhiều nghiên cứu của giảng viên được công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín.

  Trong các năm gần đây, đội ngũ giảng viên đang công tác tại Khoa đã công bố bình quân hơn 50 bài báo/năm đăng ở các tạp chí khoa học ISI/SCOPUS.

  Khoa có 1 nhóm nghiên cứu mạnh ngành Hoá học HCMUE-NatPro.

 • CÁC GIẢI THƯỞNG

  Từ năm 2014 đến nay, trung bình mỗi năm có 10  - 12 đề tài cấp Trường, 1 - 2 đề tài cấp thành phố và Bộ.

  Từ năm 2014 đến nay, sinh viên của khoa đạt hai giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Bộ

  Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích 25 năm xây dựng đơn vị (1976 - 2001).

  Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích xuất sắc trong công tác Bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ 1997 - 2000.

  Bẳng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2005 (về tổ chức Olympic Hóa học toàn quốc).

  Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích 30 năm xây dựng đơn vị (1976 - 2006).

  Tập thể tiên tiến các năm học: 1997 - 1998, 1998 - 1999, 2000 - 2001, 2001 - 2002, 2002 - 2003, 2003 - 2004.

  Tập thể tiên tiến xuất sắc năm học 2004 - 2005, 2005 - 2006, 2010 - 2011.

  Tập thể Khoa đã được Chính phủ tặng bằng khen vào năm 2008 và nhiều lần được Bộ giáo dục và đào tạo, Trường khen thưởng là Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

  Tập thể lao động xuất sắc 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018.

  Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (2013 - 2014).

  Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích 40 năm xây dựng và phát triển (1976 - 2016).

  Trong giai đoạn 5/2015 đến 5/2017, cả lĩnh vực khoa học cơ bản và khoa học giáo dục, Khoa có: 7 bài báo quốc tế có chỉ số ISI, SCI; 35 bài báo trong nước, 3 giáo trình, sách tham khảo; 4 lượt giảng viên của khoa học tập ngắn hạn ở nước ngoài (Thái Lan, Anh, Pháp).

  Năm 2017, giảng viên của khoa tham gia thành viên chủ chốt của 2 đề tài Nafosted.

  Nhiều năm liền sinh viên của Khoa đoạt giải Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Bộ; Olympic Sinh viên Hoá học toàn quốc; Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Trường.

 • CƠ SỞ VẬT CHẤT

  1 phòng thí nghiệm phân tích trung tâm

  8 phòng thí nghiệm bộ môn

  1 phòng thí nghiệm tập giảng

  3 phòng thí nghiệm nghiên cứu chuyên sâu

  Thiết bị hiện đại: uHPLC-MS; FTIR; F-AAS; TGA/DSC; UV-VIS; phá mẫu bằng vi sóng, cô quay, sắc kí nhanh, lò nung, bộ cất đạm…


LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ


2017-Nay

Trưởng khoa: PGS.TS. Dương Bá Vũ

Phó trưởng khoa:
 • TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết
 • TS. Thái Hoài Minh
2015 - 2017

Trưởng khoa: TS. Dương Bá Vũ

Phó trưởng khoa:
 • TS. Phan Thị Hoàng Oanh
 • TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết
2010 - 2015

Trưởng khoa: TS. Dương Bá Vũ

Phó trưởng khoa:
 • TS. Phan Thị Hoàng Oanh
2005 - 2010

Trưởng khoa: TS. Trịnh Văn Biều

Phó trưởng khoa:
 • TS. Nguyễn Tiến Công
 • TS. Trang Thị Lân
2001 - 2005

Trưởng khoa: TS. Trịnh Văn Biều

Phó trưởng khoa:
 • TS. Trang Thị Lân
 • TS. Lê Phi Thúy
1997 - 2001

Trưởng khoa: TS. Lê Trọng Tín

Phó trưởng khoa:
 • TS. Trần Thị Tửu
 • Nguyễn Minh Hòa
1993- 1997

Trưởng khoa: TS. Vũ Đình Khuê

Phó trưởng khoa:
 • TS. Lê Trọng Tín
 • Nguyễn Minh Hòa
1988 - 1993

Trưởng khoa: TS. Lê Mỹ Ngữ

Phó trưởng khoa:
 • TS. Lê Trọng Tín
 • TS. Trần Thị Tửu
1985 - 1988

Trưởng khoa: TS. Từ Kỳ

Phó trưởng khoa:
 • TS. Lê Mỹ Ngữ
1978 - 1983

Trưởng khoa: TS. Từ Kỳ

Phó trưởng khoa:
 • TS. Nguyễn Văn Điệp
 • TS. Lê Mỹ Ngữ

LIÊN HỆ


Địa chỉ: Nhà B, tầng 5, P.505, P.508, 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP. HCM 

Điện thoại: 028 38352020 - Ext: 107 – 108

Website: khoahoa.hcmue.edu.vn

Email: khoahoahoc@hcmue.edu.vn