Menu


KHOA HOÁ HỌC


NHÂN LỰC VỚI NĂNG LỰC VÀ TRÁCH NHIỆM

 • 1976-NAY

  KHOA HOÁ HỌC

 • 2007

  KHOA BẮT ĐẦU ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ


CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO CỬ NHÂN (4 NĂM)

Cử nhân Sư phạm Sư phạm Hoá học: 60-80 SV/năm

Cử nhân Hoá học: 100-120 SV/năm

1976-2017:

3350 CN Ngành sư phạm Hoá học

450 CN Ngành Hoá học

 

ĐÀO TẠO CAO HỌC (2 NĂM)

Thạc sĩ chuyên ngành lí luận và

Phương pháp dạy học bộ môn Hoá học: 15 HV/năm

Thạc sĩ chuyên ngành Hữu cơ: 15 HV/năm

Thạc sĩ chuyên ngành Hoá vô cơ: 15 hv/năm

CHẤT LƯỢNG GIẢNG VIÊN

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN: 28

Phó giáo sư Tiến sĩ: 2

Tiến sĩ: 17

Thạc sĩ: 11 (6 NCS)


MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo cử nhân Sư phạm Hoá học có đủ phẩm chất và năng lực để tham gia hoạt động giáo dục và giảng dạy hoá học bậc phổ thông trung học, các trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề; tham gia công tác nghiên cứu khoa học tại các viện, các trung tâm nghiên cứu.

Đào tạo cử nhân Hoá học có đủ phẩm chất, năng lực để tham gia hoạt động sản xuất, nghiên cứu khoa học tại các xí nghiệp, nhà máy, các viện hoặc trung tâm nghiên cứu liên quan lĩnh vực Hoá học.

Đào tạo sau đại học (trình độ tiến sĩ, thạc sĩ) một số chuyên ngành.


CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC

Cử nhân Sư phạm Hóa học

Cử nhân Hóa học

SAU ĐẠI HỌC

Thạc sĩ Giáo dục học chuyên ngành LL&PPDH BM Hóa học

Thạc sĩ chuyên ngành Hóa Vô cơ

Thạc sĩ chuyên ngành Hóa Hữu cơ

BỒI DƯỠNG

Các chuyên đề về phương pháp dạy học, nội dung dạy học, quản lí thiết bị dạy học.


CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Ngọc Hưng

Phó trưởng khoa: TS. Thái Hoài Minh


CÁC BỘ MÔN


PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY HÓA HỌC

Trưởng bộ môn: TS. Thái Hoài Minh

ThS. Đào Thị Hoàng Hoa

TS. Trịnh Lê Hồng PhươngHÓA HỮU CƠ

Trưởng bộ môn: TS. Lê Tín Thanh

TS.GVC. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

TS. Phạm Đức Dũng

TS. Bùi Xuân Hào

TS. Dương Thúc Huy

ThS. Lê Thị Thu Hương

ThS. Nguyễn Thụy Vũ

HÓA VÔ CƠ

Trưởng bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Anh Tiến

TS. Nguyễn Thị Trúc Linh

TS. Nguyễn Thị Thu Trang

ThS. Trần Bửu Đăng

ThS. Ngô Thị Ngọc Loan

ThS. Lê Thị Việt HoaHÓA PHÂN TÍCH

Trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Ngọc Hưng

ThS. Huỳnh Thị Nhàn

ThS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung

ThS. Phan Thị Thảo Uyên

CN. Văn Thị Cẩm Duyên


HÓA CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Kim Diễm Mai

TS. Trần Thị Lộc

ThS.Trương Chí Hiền
HÓA LÝ

Phụ trách bộ môn: ThS. Trần Phương Dung

TS. Nguyễn Thanh Bình

TS. Nguyễn Văn Mỷ

NCS.ThS. Nguyễn Hoàng Vũ

ThS. Trương Quốc PhúCÁC HOẠT ĐỘNG


 • CÁC GIẢI THƯỞNG

  Từ năm 2014 đến nay, trung bình mỗi năm có 10  - 12 đề tài cấp Trường, 1 - 2 đề tài cấp thành phố và Bộ.

  Từ năm 2014 đến nay, sinh viên của khoa đạt hai giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Bộ

  Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích 25 năm xây dựng đơn vị (1976 - 2001).

  Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích xuất sắc trong công tác Bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ 1997 - 2000.

  Bẳng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2005 (về tổ chức Olympic Hóa học toàn quốc).

  Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích 30 năm xây dựng đơn vị (1976 - 2006).

  Tập thể tiên tiến các năm học: 1997 - 1998, 1998 - 1999, 2000 - 2001, 2001 - 2002, 2002 - 2003, 2003 - 2004.

  Tập thể tiên tiến xuất sắc năm học 2004 - 2005, 2005 - 2006, 2010 - 2011.

  Tập thể lao động xuất sắc 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018.

  Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (2013 - 2014).

  Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích 40 năm xây dựng và phát triển (1976 - 2016).

  Trong giai đoạn 5/2015 đến 5/2017, cả lĩnh vực khoa học cơ bản và khoa học giáo dục, Khoa có: 7 bài báo quốc tế có chỉ số ISI, SCI; 35 bài báo trong nước, 3 giáo trình, sách tham khảo; 4 lượt giảng viên của khoa học tập ngắn hạn ở nước ngoài (Thái Lan, Anh, Pháp).

  Năm 2017, giảng viên của khoa tham gia thành viên chủ chốt của 2 đề tài Nafosted.


LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ


2017-Nay

Trưởng khoa: PGS.TS. Dương Bá Vũ

Phó trưởng khoa:
 • TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết
 • TS. Thái Hoài Minh
2015 - 2017

Trưởng khoa: TS. Dương Bá Vũ

Phó trưởng khoa:
 • TS. Phan Thị Hoàng Oanh
 • TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết
2010 - 2015

Trưởng khoa: TS. Dương Bá Vũ

Phó trưởng khoa:
 • TS. Phan Thị Hoàng Oanh
2005 - 2010

Trưởng khoa: TS. Trịnh Văn Biều

Phó trưởng khoa:
 • TS. Nguyễn Tiến Công
 • TS. Trang Thị Lân
2001 - 2005

Trưởng khoa: TS. Trịnh Văn Biều

Phó trưởng khoa:
 • TS. Trang Thị Lân
 • TS. Lê Phi Thúy
1997 - 2001

Trưởng khoa: TS. Lê Trọng Tín

Phó trưởng khoa:
 • TS. Trần Thị Tửu
 • Nguyễn Minh Hòa
1993- 1997

Trưởng khoa: TS. Vũ Đình Khuê

Phó trưởng khoa:
 • TS. Lê Trọng Tín
 • Nguyễn Minh Hòa
1988 - 1993

Trưởng khoa: TS. Lê Mỹ Ngữ

Phó trưởng khoa:
 • TS. Lê Trọng Tín
 • TS. Trần Thị Tửu
1985 - 1988

Trưởng khoa: TS. Từ Kỳ

Phó trưởng khoa:
 • TS. Lê Mỹ Ngữ
1978 - 1983

Trưởng khoa: TS. Từ Kỳ

Phó trưởng khoa:
 • TS. Nguyễn Văn Điệp
 • TS. Lê Mỹ Ngữ

LIÊN HỆ


Địa chỉ: Phòng B.505, B.508, 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP. HCM 

Điện thoại: 028 38352020 - Ext: 107, 108

Website: http://khoahoa.hcmue.edu.vn

Email: khoahoa@hcmue.edu.vn