Menu


KHOA KHOA HỌC GIÁO DỤC


  • 1976-1985

    TỔ TÂM LÝ GIÁO DỤC TRỰC THUỘC BAN GIÁM HIỆU

  • 1985-2015

    KHOA TÂM LÝ GIÁO DỤC

  • 2015-NAY

    KHOA KHOA HỌC GIÁO DỤC


CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO CỬ NHÂN (4 NĂM)

TUYỂN SINH: 100 SV/năm

2006 - 2010:

164 CN Tâm lý Giáo dục 

156 CN Quản lý Giáo dục

2011 - 2013:

280 CN Tâm lý Giáo dục

266 CN Quản lý Giáo dục

2013 - 2017:

218 SV ngành QLGD

130 CN QLGD VHVL


ĐÀO TẠO CAO HỌC (2 NĂM)

TUYỂN SINH: 30 - 50 HV/năm

2015 - 2018: số học viên cao học

147 HV ngành QLGD

11 HV ngành GDH


ĐÀO TẠO TIẾN SĨ (4 năm)

TUYỂN SINH: 5 - 10 NCS/năm 

Đang đào tạo 65 NCS QLGD

CHẤT LƯỢNG GIẢNG VIÊN

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN: 18

Phó Giáo sư Tiến sĩ: 03

Tiến sĩ: 06

Thạc sĩ: 09


MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo cử nhân/thạc sĩ/tiến sĩ chuyên ngành Quản lý Giáo dục/Giáo dục học trở thành những nhà giáo dục, nhà quản lý giáo dục có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng các nhiệm vụ của công tác giáo dục và quản lý giáo dục nói trong thời kỳ đổi mới; có khả năng dự báo những thay đổi của giáo dục trong xu hướng toàn cầu hóa và đề ra các chiến lược phù hợp để đáp ứng những yêu cầu của thời đại; có năng lực học tập suốt đời để luôn thích ứng những thay đổi liên tục của công tác giáo dục và quản lý giáo dục trong giai đoạn hiện nay.


CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC

Cử nhân Quản lý Giáo dục:

- Hệ Chính quy

Cử nhân Giáo dục học

SAU ĐẠI HỌC

Thạc sĩ Khoa học giáo dục:

- Chuyên ngành Quản lý Giáo dục

- Chuyên ngành Giáo dục học

Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: 

- Chuyên ngành Quản lý Giáo dục

BỒI DƯỠNG

Các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên, giáo viên các bậc học; chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí cho cán bộ quản lí giáo dục các cấp.


CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Đức Danh

Phó Trưởng khoa: TS. Nguyễn Đắc Thanh

Phó Trưởng khoa: ThS. Võ Thị Hồng Trước


CÁC BỘ MÔNGIÁO DỤC HỌC

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Đắc Thanh

PGS.TS. Trần Thị Hương

ThS. Lê Thị Thu Liễu

ThS. Võ Thị Hồng Trước

TS. Nguyễn Thị Như Quỳnh

ThS. Nguyễn Văn Hiến

ThS. Đặng Ánh Hồng

ThS. Nguyễn Tuấn Kiệt

ThS. Nguyễn Thị Thảo Anh

QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Trưởng bộ môn: TS. Dư Thống Nhất

PGS.TS. Nguyễn Sỹ Thư

TS. Huỳnh Lâm Anh Chương

TS. Nguyễn Đức Danh

TS. Nguyễn Thị Ngọc Cẩm

PGS.TS. Phạm Thị Hương

ThS. Nguyễn Kỷ Trung

ThS. Lê Thanh Hải

ThS. Lương Ngọc Hải

ThS. Hoàng Vũ Minh

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ


2020 đến Nay

Trưởng Khoa:TS. Nguyễn Đức Danh

Phó trưởng khoa: TS Nguyễn Đắc Thanh, ThS. Võ Thị Hồng Trước
07/2015-2020

Trưởng Khoa:TS. Nguyễn Đức Danh

Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Kỷ Trung, ThS. Võ Thị Hồng Trước
2014-06.2015

Q.Trưởng Khoa: PGS.TS. Trần Thị Thu Mai

Phó trưởng khoa: PGS.TS Huỳnh Văn Sơn, TS. Nguyễn Đức Danh
2005-2014

Trưởng khoa: TS. Hồ Văn Liên

Phó trưởng khoa: TS. Trần Thị Thu Mai
2000-2005

Trưởng khoa: ThS. Võ Văn Nam

Phó trưởng khoa: Lý Minh Tiên
1998-2000

Trưởng khoa: PGS.TS. Bùi Ngọc Oánh

Phó trưởng khoa: ThS. Võ Thị Bích Hạnh
1995-1998

Trưởng khoa: Nguyễn An

Phó trưởng khoa: PGS.TS. Bùi Ngọc Oánh
1990-1995

Trưởng khoa: TS. Triệu Xuân Quýn

Phó trưởng khoa: Bùi Kim Phượng
1985-1990

Trưởng khoa: Nguyễn Hữu Nghĩa

Phó trưởng khoa: Bùi Kim Phượng, TS. Triệu Xuân Quýnh

LIÊN HỆ


Địa chỉ: Nhà B, tầng 4, P.401, P.402, 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP. HCM 

Điện thoại: 028 38352020 - Ext: 103 – 104

Website: khoakhgd.hcmue.edu.vn

Email: khoakhgd@hcmue.edu.vn