Menu


KHOA LỊCH SỬ


BIẾT QUÁ KHỨ - HIỂU HIỆN TẠI - XÂY ĐẮP TƯƠNG LAI

 • 1976-1981

  KHOA SỬ ĐỊA

 • 1982-NAY

  KHOA LỊCH SỬ

 • 1991

  KHOA MỞ MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO NGHIÊN CỨU SINH LỊCH SỬ VIỆT NAM

 • 1999

  KHOA MỞ MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO CAO HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM, LỊCH SỬ THẾ GIỚI

 • 2006

  KHOA MỞ MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN QUỐC TẾ HỌC

 • 2007-2012

  KHOA MỞ MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN SỬ-GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG (CHẤM DỨT TUYỂN SINH NĂM 2012)


CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO CỬ NHÂN (4 NĂM)

Cử nhân Sư phạm Lịch sử

TUYỂN SINH:

2005 - 2015: 1.425 Cử nhân Sư phạm Lịch sử

2006 - 2015: 343 Cử nhân Quốc tế học

2007 - 2015: 464 Cử nhân Sử - GDQP

 

ĐÀO TẠO CAO HỌC (2 NĂM)

Bắt đầu đào tạo Thạc sĩ từ 1999

ThS Lịch sử Việt Nam và ThS Lịch sử thế giới

TUYỂN SINH: 20 - 25 HV/năm

2016 - 2017: 09 HV

 

ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

Tiến sĩ Lịch sử Việt Nam

TUYỂN SINH: 5 - 10 NCS/năm

2017- 2018: 15 NCS

CHẤT LƯỢNG GIẢNG VIÊN

SỐ LƯỢNG GIẢNG VIÊN: 22

SỐ LƯỢNG CHUYÊN VIÊN: 02

PGS.TS: 01

Tiến sĩ: 12

Thạc sĩ: 09


MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo Cử nhân Sư phạm Lịch sử đáp ứng yêu cầu về phẩm chất, năng lực đối với giáo viên Lịch sử, bao gồm: có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có kiến thức hệ thống, toàn diện về khoa học Lịch sử và phương pháp dạy học Lịch sử, có năng lực thích ứng, sáng tạo, tự bồi dưỡng phát triển chuyên môn theo yêu cầu của ngành giáo dục và của xã hội.

Đào tạo Cử nhân Quốc tế học có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức vững chắc về ngành học để đáp ứng nhu cầu công tác trong các cơ quan, tổ chức chuyên về hoạt động đối ngoại của nhà nước, trong các công ty đa quốc gia hoặc các tổ chức phi chính phủ; đồng thời có khả năng thích ứng cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế và khu vực.


CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO


ĐẠI HỌC

Cử nhân Sư phạm Lịch sử

Cử nhân Quốc tế học

SAU ĐẠI HỌC

Thạc sĩ Lịch sử Việt Nam

Thạc sĩ Lịch sử Thế giới

Tiến sĩ Lịch sử Việt NamCƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thanh Tiến

Phó Trưởng khoa: ThS. Nhữ Thị Phương Lan


CÁC BỘ MÔN


LỊCH SỬ VIỆT NAM

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thanh Tiến (Kiêm nhiệm)

TS. Lê Văn Đạt

TS. Nguyễn Thị Hương

TS. Ngô Chơn Tuệ

ThS. Ngô Sỹ Tráng

LỊCH SỬ THẾ GIỚI

Phụ trách bộ môn: TS. Hà Bích Liên

TS. Nguyễn Trà My

ThS. Hồ Thanh Tâm

ThS. Trần Thị Ngọc Hân

ThS. Nguyễn Khánh Băng


LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH SỬ

Trưởng bộ môn: ThS. Đào Thị Mộng Ngọc

ThS. Nhữ Thị Phương Lan

TS. Dương Tấn Giàu

 

 


QUỐC TẾ HỌC

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Minh Mẫn

PGS.TS. Ngô Minh Oanh

TS. Cao Nguyễn Khánh Huyền

TS. Nguyễn Chung Thủy

ThS. Hồ Ngọc Diễm Thanh

ThS. Lê Thị Ánh Tuyết


TIẾNG ANH

Phụ trách bộ môn: ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

TS. Vũ Thị Hồng Vân

ThS. Nguyễn Lê Quyền Uy

CÁC HOẠT ĐỘNG


 • NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  NCKH SINH VIÊN
  Giải thưởng SV NCKH cấp Trường, cấp Bộ: Giải nhì, ba... vào năm 2000, 2014, 2015, 2016, 2017.

  NCKH GIẢNG VIÊN
  Từ năm 2017-2022, giảng viên đã thực hiện số lượng NCKH như sau:
  Bài báo quốc tế: 04
  Bài báo trong nước: 48
  Bài báo Hội nghị, Hội thảo: 36
  Đề tài SV NCKH: 117
  Xuất bản Giáo trình: 01
  Đề tài GV NCKH cấp trường: 19
  Sách tham khảo, sách giáo khoa: 10

 • CÁC GIẢI THƯỞNG

  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho Khoa Lịch sử vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác 5 năm 1991 - 1996.

  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về những đóng góp của Khoa Lịch sử cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nhà trường trong 25 năm 1976 - 2001, 30 năm 1976 - 2006.

  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Tổ Lịch sử thế giới - Khoa Lịch sử vì đã đạt thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, phát triển nhà trường giai đoạn 2001 - 2005.

  Giấy khen của Hiệu trưởng Nhà trường cho Khoa Lịch sử về thành tích đạt danh hiệu Tập thể lao động giỏi năm học 2000 - 2003.

  Giấy khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. HCM tặng Chi hội Khoa Lịch sử vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015.


LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ


2015 - Nay

Trưởng khoa: Thầy Nguyễn Thanh Tiến

Phó trưởng khoa:
 • Cô Nhữ Thị Phương Lan
2011 - 2015

Quyền trưởng khoa: Thầy Nguyễn Cảnh Huệ

Phó trưởng khoa:
 • Thầy Tưởng Phi Ngọ
2005 - 2010

Trưởng khoa: Thầy Ngô Minh Oanh

Phó trưởng khoa:
 • Thầy Nguyễn Văn Sơn
2001- 2005

Trưởng khoa: Thầy Dương Văn Huề

Phó trưởng khoa:
 • Thầy Ngô Minh Oanh
 • Thầy Nguyễn Văn Sơn
1997 - 2001

Trưởng khoa: Cô Nguyễn Thị Thu

Phó trưởng khoa:
 • Thầy Nguyễn Duy Tuấn
 • Thầy Dương Văn Huề
1988 - 1997

Trưởng khoa: Thầy Lê Vinh Quốc

Phó trưởng khoa:
 • Thầy Huỳnh Văn Tòng
 • Thầy Nguyễn Duy Tuấn
1984 - 1988

Quyền Trưởng khoa: Thầy Lê Vinh Quốc

Phó trưởng khoa:
 • Cô Bùi Trân Phượng
1981 - 1984

Trưởng khoa: Thầy Nguyễn Văn Đức

Phó trưởng khoa:
 • Thầy Lê Vinh Quốc
1976 -1981

Trưởng khoa: Thầy Lê Văn Sáu

Phó trưởng khoa:
 • Thầy Nguyễn Văn Đức
 • Thầy Đoàn Ngọc Nam

LIÊN HỆ


Địa chỉ: Nhà B, tầng 4, P.408, P.409, 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP. HCM 

Điện thoại: 028 38352020 - Ext: 123 – 124

Website: khoalichsu.hcmue.edu.vn

Email: khoalichsu@hcmue.edu.vn