Menu


KHOA NGỮ VĂN


SÁNG TẠO - NHÂN VĂN - THỰC TIỄN

 • 1975

  BAN VIỆT HÁN

 • 1976-NAY

  KHOA NGỮ VĂN


CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO CỬ NHÂN (4 NĂM)

Cử nhân Sư phạm Ngữ văn

Cử nhân Văn học 

Cử nhân Việt Nam học

Cử nhân Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam


ĐÀO TẠO THẠC SĨ (2 NĂM)

ThS Văn học Việt Nam

ThS Văn học nước ngoài

ThS Lý luận văn học

ThS Ngôn ngữ học


ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

Tiến sĩ Văn học Việt Nam

Tiến sĩ Văn học nước ngoài

Tiến sĩ Lý luận ngôn ngữ

CHẤT LƯỢNG GIẢNG VIÊN

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN: 43

Phó Giáo sư Tiến sĩ: 06

Tiến sĩ: 15

Thạc sĩ: 18

Cử nhân: 04


MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Đào tạo đại học

Đào tạo giáo viên dạy Ngữ văn bậc trung học có trình độ cử nhân Sư phạm Ngữ văn: có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, hiểu và vận dụng các tri thức cơ bản của Ngữ văn; Lý luận và phương pháp giảng dạy Ngữ văn ở trường trung học. Sau khi tốt nghiệp, người học có đủ năng lực để giảng dạy Ngữ văn tại các trường trung học và một số cơ sở giáo dục tương đương.

Đào tạo cử nhân Văn học: có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, hiểu và vận dụng các tri thức cơ bản về Văn học. Sau khi tốt nghiệp, người học có đủ năng lực để làm việc trong môi trường các cơ sở sản xuất, các viện hoặc trung tâm nghiên cứu trong lĩnh vực Văn học cũng như có thể tiếp tục theo các bậc học cao hơn ở các chuyên ngành: Ngôn ngữ học, Văn học Việt Nam, Văn học nước ngoài, Lý luận văn học, Văn hoá học, Việt Nam học, Hán Nôm,...

Đào tạo cử nhân Việt Nam học: có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, hiểu và vận dụng các tri thức cơ bản về Việt Nam học. Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhiệm những công tác khác nhau trong các cơ quan, tổ chức về văn hoá, du lịch, kinh tế, hành chính, ngoại giao trong nước và nước ngoài; nếu có chứng chỉ về nghiệp vụ sư phạm, có thể tham gia dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.

Đào tạo cử nhân Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam: cung cấp những kiến thức, kĩ năng về tiếng Việt và văn hoá Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhiệm những công việc khác nhau trong các cơ quan, tổ chức về văn hoá, du lịch, kinh tế, hành chính, ngoại giao trong nước và nước ngoài; nếu có chứng chỉ về nghiệp vụ sư phạm, có thể tham gia dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.

2. Đào tạo thạc sĩ

Đào tạo thạc sĩ Văn học Việt Nam giúp học viên nắm vững lí thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành Văn học, chuyên ngành Văn học Việt Nam.

Đào tạo thạc sĩ Văn học nước ngoài giúp học viên nắm vững lí thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành Ngữ văn, chuyên ngành Văn học nước ngoài.

Đào tạo thạc sĩ Lý luận văn học giúp học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành Văn học, chuyên ngành Lý luận văn học.

Đào tạo thạc sĩ Ngôn ngữ học giúp học viên nắm vững lí thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành Ngôn ngữ học, chuyên ngành Ngôn ngữ học.

3. Đào tạo tiến sĩ

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam giúp nghiên cứu sinh có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành phù hợp, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới, có ý nghĩa về khoa học và hướng dẫn nghiên cứu khoa học về văn học Việt Nam.

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Văn học nước ngoài giúp nghiên cứu sinh được hiện đại hóa kiến thức cơ bản và chuyên sâu về văn học nước ngoài, đảm nhiệm tốt công việc giảng dạy và nghiên cứu liên ngành tại các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, các cấp phổ thông, các phòng chuyên môn sở Giáo dục và Đào tạo; thực hiện tốt các dự án chuyên sâu, tổ chức và tham gia hiệu quả các hội thảo, hội nghị quốc gia và quốc tế, giao lưu khoa học hiệu quả với nước ngoài.

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Lý luận ngôn ngữ nhằm hỗ trợ nghiên cứu sinh hoàn chỉnh và nâng cao kiến thức cơ bản, có hiểu biết sâu về ngôn ngữ học, có kiến thức rộng về các ngành liên quan; hỗ trợ nghiên cứu sinh rèn luyện khả năng nghiên cứu, khả năng đặt ra và độc lập giải quyết các vấn đề nghiên cứu. Nội dung chương trình hỗ trợ nghiên cứu sinh tự học trên cơ sở nắm vững những kiến thức nền tảng về lý luận ngôn ngữ, về các chuyên ngành ngôn ngữ học, những kiến thức có tính ứng dụng của chuyên ngành, phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ học.

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO


ĐẠI HỌC

SAU ĐẠI HỌC

BỒI DƯỠNG

Cử nhân Sư phạm Ngữ văn

Cử nhân Văn học (Hệ Chính quy; Văn bằng 2)

Cử nhân Việt Nam học

Cử nhân Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam

Thạc sĩ Văn học Việt Nam

Thạc sĩ Văn học nước ngoài

Thạc sĩ Lý luận văn học

Thạc sĩ Ngôn ngữ học

Tiến sĩ Văn học Việt Nam

Tiến sĩ Văn học nước ngoài

Tiến sĩ Lý luận ngôn ngữ

Chuyên đề cung cấp kiến thức mới; kỹ năng, phương pháp dạy học mới, nâng cao tính thực tiễn, chú trọng phát triển năng lực ở người học


CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Trưởng khoa: PGS. TS. Bùi Thanh Truyền


Phó Trưởng khoa: TS. Phan Thu Vân


Phó Trưởng khoa: TS. Đàm Anh Thư


CÁC BỘ MÔN


VĂN HỌC VIỆT NAM

Trưởng bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Điệp

Phó Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Hữu Nghĩa

TS. Nguyễn Thị Hà An

TS. Hoàng Thị Thùy Dương

PGS. TS. Nguyễn Thành Thi

TS. Nguyễn Thị Minh

TS. Đàm Anh Thư

TS. Phạm Thị Thuỳ Trang

Ths. Đàm Thị Thu Hương

NGÔN NGỮ

Trưởng bộ môn: TS. Tăng Thị Tuyết Mai

PGS.TS. Hoàng Dũng

PGS.TS. Bùi Mạnh Hùng

ThS. Lê Nguyễn Hoàng Mai

ThS. Phan Ngọc Trần

CN. Trần Lại Bảo Châu

CN. Hà Tuấn Kiện

HÁN NÔM

Phụ trách bộ môn: ThS. Huỳnh Văn Minh

ThS. Phạm Thúy Hằng

TS. Đặng Ngọc Ngận
VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Trưởng bộ môn: TS. Phan Thu Vân

PGS.TS. Đinh Phan Cẩm Vân

ThS. Nguyễn Hồng Anh

ThS. Nguyễn Bích Nhã Trúc

ThS. Nguyễn Thành Trung

ThS. Đỗ Đinh Linh VũLÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NGỮ VĂN

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thị Ngọc Thúy

TS. Nguyễn Thành Ngọc Bảo

ThS. Lê Thị Ngọc Chi

ThS. Nguyễn Phước Bảo Khôi

ThS. Phan Duy Khôi
VIỆT NAM HỌC

Phụ trách bộ môn: ThS. Ngô Thị Thanh Tâm

PGS. TS. Bùi Thanh Truyền

ThS. Chung Lê Khang

ThS. Nguyễn Ánh Ngọc

ThS. Lương Ngọc Khánh Phương

ThS. Nguyễn Thị Diệu Hiền

ThS. Trần Thị Tuyết Sương


LÝ LUẬN VĂN HỌC

Trưởng bộ môn: TS. Phạm Ngọc Lan

TS. Hoàng Phong Tuấn

TS. Nguyễn Lương Hải Khôi

CN. Lương Thị Tuyết Nga

CN. Trần Thị Đoan Trang

CÁC HOẠT ĐỘNG


 • NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  NCKH SINH VIÊN
  Nhiều sinh viên đạt giải Nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Giải Nhất (2004), Giải Nhất (2015), Giải Ba (2017), Giải Nhất (2019), Giải Nhì (2020),...

  NCKH GIẢNG VIÊN

  Khoa thực hiện hàng trăm đề tài khoa học cấp Bộ, cấp thành phố, cấp cơ sở.

  Nhiều Hội thảo khoa học quốc gia, Hội thảo khoa học quốc tế tổ chức thành công, ghi dấu những thành tựu trong nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học giáo dục (2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2019,...)

  Các thầy cô có nhiều công trình lớn, mang tính học thuật. Tiêu biểu: GS. Lê Trí Viễn, GS. TSKH. Lê Ngọc Trà, GS. TS. Mai Quốc Liên, TS. Nguyễn Văn Dương. Một số thầy cô có bài nghiên cứu công bố trên tạp chí chuyên ngành quốc tế.

 • CÁC GIẢI THƯỞNG

  Huân chương Lao động hạng 3 năm 1996.

  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011.

  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006, 2012, 2014, 2016,...)

  GS. Lê Trí Viễn được Chủ tịch nước ký quyết định tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2012.

  GS. TSKH. Lê Ngọc Trà và GS. TS. Mai Quốc Liên được Chủ tịch nước ký quyết định tặng Giải thưởng Nhà nước về nghiên cứu khoa học.

  Bảy thầy cô được Chủ tịch nước công nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú: Thầy Trần Hoán, PGS. TS. Trần Hữu Tá, PGS. Trần Xuân Đề, GS. TS. Nguyễn Thị Hai, PGS. TSKH. Bùi Mạnh Nhị, PGS. TS. Đoàn Thị Thu Vân, PGS. TS. Lê Thu Yến.


LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ


2019 - Nay

Trưởng khoa: PGS. TS. Bùi Thanh Truyền

Phó Trưởng khoa:
 • TS. Phan Thu Vân
 • TS. Đàm Anh Thư
2017 - 2019

Phó trưởng khoa phụ trách: PGS. TS. Đinh Phan Cẩm Vân

Phó trưởng khoa:
 • TS. Hoàng Phong Tuấn
 • ThS. Đặng Duy Luận
2012 - 2017

Trưởng khoa: PGS. TS. Nguyễn Thành Thi

Phó trưởng khoa:
 • PGS. TS. Đinh Phan Cẩm Vân
 • TS. Hoàng Phong Tuấn
 • ThS. Đặng Duy Luận
2007 - 2011

Trưởng khoa: PGS. TS.Trịnh Sâm

Phó Trưởng khoa:
 • PGS. TS. Bùi Mạnh Hùng
 • PGS. TS. Nguyễn Thành Thi
 • PGS. TS. Lê Thu Yến
2002 - 2007

Trưởng khoa: PGS. TS. Trịnh Sâm

Phó trưởng khoa:
 • PGS.TS. Lê Thu Yến
 • PGS. TS. Bùi Mạnh Hùng (2002-2010)
 • PGS. TS. Nguyễn Thành Thi
1999 - 2002

Trưởng khoa: PGS. TS. Đoàn Thị Thu Vân

Phó trưởng khoa:
 • PGS. TS. Hồ Sĩ Hiệp
 • PGS. TS. Trịnh Sâm
 • PGS. TS. Trần Hoàng
1997- 1999

Trưởng khoa: PGS. TSKH. Bùi Mạnh Nhị

Phó trưởng khoa:
 • PGS. TS. Hồ Sĩ Hiệp
 • PGS. TS. Đoàn Thị Thu Vân
 • PGS. TS. Trịnh Sâm
1996 - 1997

Trưởng khoa: PGS. TS. Trần Hữu Tá

Phó trưởng khoa:
 • PGS. TSKH. Bùi Mạnh Nhị
 • PGS. TS. Hồ Sĩ Hiệp
1988 - 1996

Trưởng khoa: GVC. Trần Hoán

Phó trưởng khoa:
 • PGS. TS. Trần Hữu Tá
 • PGS. TS. Hồ Sĩ Hiệp
1985 - 1988

Trưởng Khoa: PGS.TS. Cù Đình Tú

Phó trưởng khoa:
 • GVC. Lê Văn Trúc
 • TS. Lâm Vinh
1977 - 1985

Trưởng Khoa: PGS. Hoàng Nhân

Phó Trưởng Khoa:
 • GVC. Nguyễn Gia Phương
 • GVC. Hồ Văn Nho (1977-1983)
 • PGS. TS. Nguyễn Tấn Phát (1982-1984)
 • GS. TSKH. Lê Ngọc Trà (1984-1985)
1976 -1977

Trưởng Khoa: PGS.Nguyễn Gia Phương

Phó Trưởng Khoa:
 • GVC. Hồ Văn Nho

LIÊN HỆ


Địa chỉ: Nhà B, tầng 4, P403, 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP. HCM 

Điện thoại: 028 38352020 - Ext: 105 – 106

Website: khoanguvan.hcmue.edu.vn

Email: khoanguvan@hcmue.edu.vn