Menu


KHOA NGỮ VĂN


SÁNG TẠO - NHÂN VĂN - THỰC TIỄN

 • 1975

  BAN VIỆT HÁN

 • 1976-NAY

  KHOA NGỮ VĂN

 • 1987-1996

  KHOA CÙNG CÁC KHOA BẠN Ở TP.HCM VÀ HÀ NỘI TRỞ THÀNH CÁI NÔI HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU VĂN HỌC Ở VIỆT NAM

 • 1997-2006

  KHOA MỞ MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN VIỆT NAM HỌC, CỬ NHÂN VĂN HỌC; VIẾT SÁCH GIÁO KHOA


CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO CỬ NHÂN (4 NĂM)

Cử nhân Sư phạm Ngữ văn,

Cử nhân Văn học 

Cử nhân Việt Nam học

Cử nhân Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam


ĐÀO TẠO CAO HỌC (2 NĂM)

ThS Văn học Việt Nam

ThS Văn học nước ngoài

ThS Lý luận văn học

ThS Ngôn ngữ học


ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

Tiến sĩ Văn học Việt Nam

Tiến sĩ Văn học nước ngoài

Tiến sĩ Lý luận ngôn ngữ

CHẤT LƯỢNG GIẢNG VIÊN

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN: 43

Phó Giáo sư Tiến sĩ: 10

Tiến sĩ: 9

Thạc sĩ: 24


MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo giáo viên dạy Ngữ văn bậc trung học có trình độ cử nhân Sư phạm Ngữ văn, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, hiểu và vận dụng các tri thức cơ bản của Ngữ văn; Lý luận và phương pháp giảng dạy Ngữ văn ở trường trung học. Sau khi tốt nghiệp, người học có đủ năng lực để giảng dạy Ngữ văn tại các trường trung học, và một số cơ sở giáo dục tương đương.

Đào tạo cử nhân Văn học, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, hiểu và vận dụng các tri thức cơ bản về Văn học. Sau khi tốt nghiệp, người học có đủ năng lực để làm việc trong môi trường các cơ sở sản xuất, các viện hoặc trung tâm nghiên cứu trong lĩnh vực Văn học cũng như có thể tiếp tục theo các bậc học cao hơn ở các chuyên ngành: Ngôn ngữ học, Văn học Việt Nam, Văn học nước ngoài, Lý luận văn học, Văn hóa học, Việt Nam học, Hán Nôm,…

Đào tạo cử nhân Việt Nam học, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, hiểu và vận dụng các tri thức cơ bản về Việt Nam học. Sau khi tốt nghiệp, người học có đủ năng lực để làm việc ở các cơ quan, tổ chức về văn hoá, giáo dục, về các hoạt động nghiệp vụ như du lịch (hướng dẫn viên du lịch) ở trong và ngoài nước; có thể công tác ở các cơ quan đoàn thể xã hội có liên quan; có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ cao hơn thuộc các chuyên ngành: Việt Nam học, Văn hóa học, Du lịch học,…


CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC

SAU ĐẠI HỌC

BỒI DƯỠNG

Cử nhân Sư phạm Ngữ văn

Cử nhân Văn học (Hệ Chính quy; Văn bằng 2)

Cử nhân Việt Nam học

Cử nhân Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam

Thạc sĩ Văn học Việt Nam

Thạc sĩ Văn học nước ngoài

Thạc sĩ Lý luận văn học

Thạc sĩ Ngôn ngữ học

Tiến sĩ Văn học Việt Nam

Tiến sĩ Văn học nước ngoài

Tiến sĩ Lý luận ngôn ngữ

Chuyên đề cung cấp kiến thức mới; kỹ năng, phương pháp dạy học mới, nâng cao tính thực tiễn, chú trọng phát triển năng lực ở người học


CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Phó Trưởng khoa phụ trách khoa: PGS.TS. Đinh Phan Cẩm Vân

Phó Trưởng khoa: TS. Hoàng Phong Tuấn

Phó Trưởng khoa: ThS. Đặng Duy Luận


CÁC BỘ MÔN


VĂN HỌC VIỆT NAM

Trưởng bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Điệp

PGS.TS. Nguyễn Thành Thi

PGS.TS. Lê Thu Yến

TS. Phạm Thị Thùy Trang

TS. Đàm Anh Thư

ThS. Nguyễn Thị Hà An

ThS. Đàm Thị Thu Hương

ThS. Lê Văn Lực

ThS. Nguyễn Thị Minh

ThS. Nguyễn Hữu Nghĩa

NGÔN NGỮ

Trưởng bộ môn: TS. Tăng Thị Tuyết Mai

PGS.TS. Hoàng Dũng

PGS.TS. Bùi Mạnh Hùng

PGS.TS. Trịnh Sâm

TS. Nguyễn Thế Truyền

ThS. Lê Ni La

ThS. Lê Nguyễn Hoàng Mai

ThS. Phan Ngọc Trần

HÁN NÔM

Trưởng bộ môn: ThS. Huỳnh Văn Minh

ThS. Phạm Thúy Hằng

ThS. Nguyễn Tiến Lập

ThS. Đặng Duy Luận
VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Trưởng bộ môn: TS. Phan Thu Vân

PGS.TS. Phạm Thị Phương

PGS.TS. Đinh Phan Cẩm Vân

ThS. Nguyễn Hồng Anh

ThS. Hòang Long

ThS. Nguyễn Bích Nhã Trúc

ThS. Nguyễn Thành Trung


LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NGỮ VĂN

Trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Ngọc Thúy

ThS. Lê Thị Ngọc Chi

ThS. Nguyễn Thành Ngọc Bảo

ThS. Nguyễn Phước Bảo Khôi

ThS. Phan Duy Khôi
VIỆT NAM HỌC

Trưởng bộ môn: PGS.TS. Bùi Thanh Truyền

PGS.TS. Dư Ngọc Ngân

TS. Trần Hoàng

ThS. Nguyễn Ánh Ngọc

ThS. Ngô Thị Thanh Tâm

ThS. Lê Huyền TrangLÝ LUẬN VĂN HỌC

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Lương Hải Khôi

TS. Phạm Ngọc Lan

TS. Hoàng Phong Tuấn

CÁC HOẠT ĐỘNG


 • NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  NCKH SINH VIÊN
  Nhiều sinh viên đạt giải Nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Giải Nhất (2004), Giải Nhất (2015), Giải Ba (2017)…

  NCKH GIẢNG VIÊN
  Khoa thực hiện hàng trăm đề tài khoa học cấp Bộ, cấp thành phố, cấp cơ sở.

  Nhiều Hội thảo khoa học quốc gia, Hội thảo khoa học quốc tế tổ chức thành công, ghi dấu những thành tựu trong nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học giáo dục (2011, 2013, 2015, 2016…).

  Các thầy có nhiều công trình lớn, mang tính học thuật. Tiêu biểu: GS. Lê Trí Viễn, GS.TSKH. Lê Ngọc Trà, GS.TS. Mai Quốc Liên, TS. Nguyễn Văn Dương. Một số thầy cô có bài nghiên cứu công bố trên tạp chí chuyên ngành quốc tế.

 • CÁC GIẢI THƯỞNG

  Huân chương lao động hạng 3 năm 1996.

  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011.

  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006, 2012, 2014, 2016...).

  GS. Lê Trí Viễn được Chủ tịch nước ký quyết định tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2012.

  GS.TSKH. Lê Ngọc Trà và GS.TS. Mai Quốc Liên được Chủ tịch nước ký quyết định tặng Giải thưởng Nhà nước về nghiên cứu khoa học.

  Bảy thầy cô khác được Chủ tịch nước công nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú: Thầy Trần Hoán, PGS.TS. Trần Hữu Tá, PGS. Trần Xuân Đề, PGS.TS. Nguyễn Thị Hai, PGS.TSKH. Bùi Mạnh Nhị, PGS.TS. Đoàn Thị Thu Vân, PGS.TS. Lê Thu Yến.


LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ


2017 - Nay

Phó trưởng khoa phụ trách: PGS. TS. Đinh Phan Cẩm Vân

Phó trưởng khoa:
 • TS. Hoàng Phong Tuấn
 • ThS. Đặng Duy Luận
2012 - 2017

Trưởng khoa: PGS. TS. Nguyễn Thành Thi

Phó trưởng khoa:
 • PGS. TS. Đinh Phan Cẩm Vân
 • TS. Hoàng Phong Tuấn
 • ThS. Đặng Duy Luận
2002 - 2012

Trưởng khoa: PGS. TS. Trịnh Sâm

Phó trưởng khoa:
 • PGS. TS. Bùi Mạnh Hùng (2002-2010)
 • PGS. TS. Nguyễn Thành Thi
 • PGS. TS. Lê Thu Yến
1999 - 2002

Trưởng khoa: PGS. TS. Đoàn Thị Thu Vân

Phó trưởng khoa:
 • PGS. TS. Hồ Sĩ Hiệp
 • PGS. TS. Trịnh Sâm
 • PGS. TS. Trần Hoàng
1997- 1999

Trưởng khoa: PGS. TSKH. Bùi Mạnh Nhị

Phó trưởng khoa:
 • PGS. TS. Hồ Sĩ Hiệp
 • PGS. TS. Đoàn Thị Thu Vân
1996 - 1997

Trưởng khoa: PGS. TS. Trần Hữu Tá

Phó trưởng khoa:
 • PGS. TSKH. Bùi Mạnh Nhị
 • PGS. TS. Hồ Sĩ Hiệp
1988 - 1996

Trưởng khoa: GVC. Trần Hoán

Phó trưởng khoa:
 • PGS. TS. Trần Hữu Tá
 • PGS. TS. Hồ Sĩ Hiệp
1985 - 1988

Trưởng Khoa: PGS.TS. Cù Đình Tú

Phó trưởng khoa:
 • GVC. Lê Văn Trúc
 • TS. Lâm Vinh
1977 - 1985

Trưởng Khoa: PGS. Cù Đình Tú

Phó Trưởng Khoa:
 • GVC. Nguyễn Gia Phương
 • GVC. Hồ Văn Nho (1977-1983)
 • PGS. TS. Nguyễn Tấn Phát (1982-1984)
 • GS. TSKH. Lê Ngọc Trà (1984-1985)
1976 -1977

Trưởng Khoa: PGS. Hoàng Nhân

Phó Trưởng Khoa:
 • GVC. Hồ Văn Nho

LIÊN HỆ


Địa chỉ: Phòng B.403, 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP. HCM 

Điện thoại: 028 38352020 - Ext: 105

Website: http://khoanguvan.hcmue.edu.vn

Email: khoanguvan@hcmue.edu.vn