Menu


KHOA SINH HỌC


NHÂN VĂN - TẬN TÂM - MÔ PHẠM

 • 1976-NAY

  KHOA SINH HỌC

 • 2002

  KHOA ĐÀO TẠO THỬ NGHIỆM 3 CHUYÊN NGÀNH CAO HỌC GỒM: SINH THÁI HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG, VI SINH VẬT HỌC VÀ SINH HÓA HỌC

 • 2005

  KHOA ĐỔI TÊN 3 CHUYÊN NGÀNH CAO HỌC THÀNH: SINH THÁI HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG, VI SINH VẬT HỌC VÀ SINH HỌC THỰC NGHIỆM

 • 2011

  KHOA ĐỔI TÊN 3 CHUYÊN NGÀNH CAO HỌC THÀNH: SINH THÁI HỌC, VI SINH HỌC VÀ SINH HỌC THỰC NGHIỆM

 • 2014

  KHOA CHỈ ĐÀO TẠO MỘT CHUYÊN NGÀNH CAO HỌC LÀ SINH THÁI HỌC


CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO CỬ NHÂN (4 NĂM)

Hệ CN Sư phạm

TUYỂN SINH:

2017-2019: 191 SV

2020-2022: 217 SV

ĐÀO TẠO CỬ NHÂN (5 NĂM)

Hệ CN Sư phạm Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp

TUYỂN SINH:

2006-2009: 257 SV

2010-2013: 363 SV

2014-2016: 241 SV

 

ĐÀO TẠO CAO HỌC (2 NĂM)

TUYỂN SINH:

2010-2012: 79 HVCH

2015-2017: 32 HVCH

2018-2022: 68 HVCH

CHẤT LƯỢNG GIẢNG VIÊN

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN: 16

Phó Giáo sư, tiến sĩ: 1

Tiến sĩ: 7

Thạc sĩ: 8

Cử nhân: 0


MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo giáo viên có phẩm chất và năng lực của nhà giáo để thực hiện tốt các hoạt động giáo dục, giảng dạy, nghiên cứu Sinh học và học tập suốt đời, nhằm cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao cho xã hội, đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy Sinh học ở các tỉnh, thành phố phía Nam và cả nước.

Năng lực hiểu và vận dụng kiến thức Sinh học; năng lực nghiên cứu khoa học; chú trọng phát triển các năng lực chung và năng lực nghề nghiệp như: năng lực tự học; năng lực giao tiếp; năng lực tư duy phản biện, sáng tạo và giải quyết vấn đề; năng lực hợp tác; năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin; năng lực hiểu người học; năng lực phát triển chương trình; nghiên cứu, thiết kế và thực hành hoạt động dạy học; năng lực hiểu môi trường giáo dục và xây dựng môi trường giáo dục; năng lực đánh giá,…


CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC

Hiện nay, Khoa Sinh học - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đang đào tạo các ngành ở trình độ đại học sau đây:

1. Ngành Sư phạm Sinh học;

2. Ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên (tham gia đào tạo cùng với Khoa Hoá học và Khoa Vật lí);

3. Ngành Sư phạm Công nghệ (tham gia đào tạo cùng với Khoa Vật lí);

4. Ngành Sinh học ứng dụng (ngoài sư phạm), dự kiến tuyển sinh vào năm học 2023 - 2024.

SAU ĐẠI HỌC

Thạc sĩ chuyên ngành Sinh thái học

BỒI DƯỠNG

Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các giáo viên phổ thông thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 - Chương trình tổng thể, Chương trình môn Sinh học, Khoa học tự nhiên, Công nghệ; nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.


CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Trưởng khoa: PGS.TS. Tống Xuân Tám

Phó Trưởng khoa: TS. Phạm Cử Thiện

Phó Trưởng khoa: ThS.NCS. Quách Văn Toàn Em


CÁC BỘ MÔN


SINH THÁI - SINH LÍ - THỰC VẬT - PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Trưởng bộ môn: TS. Phạm Đình Văn

Phó Trưởng bộ môn: TS. Phan Thị Thu Hiền

TS. Trần Thị Tường Linh

ThS. NCS. Quách Văn Toàn Em

ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm

ThS. Lương Thị Lệ Thơ

SINH HOÁ - VI SINH - DI TRUYỀN

Phụ trách bộ môn: ThS. Nguyễn Ngọc Phương

TS. Trần Thị Minh Định

TS. Nguyễn Như Hoa

ThS.NCS. Đỗ Thành Trí

ThS. Nguyễn Thị Hằng

CN. Trần Thị Hiếu

GIẢI PHẪU - SINH LÍ NGƯỜI - ĐỘNG VẬT

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thị Thương Huyền

PGS.TS. Tống Xuân Tám

TS. Phạm Cử Thiện

ThS. Võ Văn Thanh

ThS. Trương Văn TríCHUYÊN VIÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM

CN. Trần Quốc Thắng Hoa

CN. Nguyễn Thị Ngà

CN. Hà Thị Bé Tư

CN. Trần Thị Hiếu

CHUYÊN VIÊN VĂN PHÒNG

CN. Trần Thị Ngọc Dung

CN. Bế Vân Đài

 

 


CÁC HOẠT ĐỘNG


 • NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  Trong những năm gần đây, nhiều giảng viên của Khoa đã tham gia viết giáo trình, tài liệu tham khảo, viết bài báo cho các tạp chí khoa học trong và ngoài nước. Một số giảng viên đã và đang tham gia viết sách giáo khoa mới, biên soạn tài liệu tham khảo cho học sinh phổ thông. Bên cạnh đó, nhiều hội thảo khoa học dành cho giảng viên và sinh viên đã được tổ chức thường niên, góp phần nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, đi sâu nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên.

  Từ năm 2016 - 2022, Khoa Sinh học 43 đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa đã bải vệ thành công và nhiều đề tài tham dự giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp Trường, cấp Bộ, Eureka của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt giải thưởng cao; có 127 khoá luận tốt nghiệp của sinh viên.

  Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ gồm: 1 giải Nhì; 5 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

  Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường gồm: 2 giải Nhất; 5 giải Nhì; 10 giải Ba và 14 giải Khuyến khích.

  Từ năm 2016 - 2022, Khoa chủ trì 4 đề tài cấp Bộ; 1 đề tài cấp Thành phố và hơn 30 đề tài cấp cơ sở. Các đề tài đều đã được nghiệm thu xếp loại khá hoặc tốt. Ngoài ra, các giảng viên trong Khoa còn tham gia nhiều dự án nghiên cứu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức khác có uy tín về khoa học.

  Từ năm 2003 đến nay, Khoa có hơn 200 bài báo khoa học của giảng viên được đăng trên các Tạp chí Khoa học, các Kỉ yếu Hội thảo khoa học trong nước và quốc tế.
  Khoa có 15 đầu sách được xuất bản tại Nhà xuất bản Giáo dục và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

 • CÁC KHEN THƯỞNG

  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Khoa Sinh học “Đã có thành xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường giai đoạn 1976 - 2016”.

  Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tặng Công đoàn Khoa Sinh học danh hiệu “Công đoàn bộ phận vững mạnh xuất sắc năm học 2015 - 2016, 2017 - 2018, 2020 - 2021”.

  Chi bộ Khoa Sinh học đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh trong nhiều năm và nhận được nhiều giấy khen về thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

  Đoàn - Hội Khoa nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Thành Đoàn, Thành Hội và Đoàn - Hội Trường.

  Về khen thưởng cá nhân, có 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 4 huy hiệu của Thành phố Hồ Chí Minh; 1 giảng viên được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú; nhiều Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; nhiều giảng viên được nhận Giấy khen Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Thành phố do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng và nhiều giảng viên nhận Giấy khen Giảng viên trẻ tiêu biểu cấp Trường; 1 giảng viên được nhận giải thưởng Tuổi trẻ Sáng tạo của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh; nhiều chiến sĩ thi đua cấp Bộ và cấp Cơ sở.


LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ


2017 đến nay

Trưởng khoa: PGS.TS. Tống Xuân Tám

Phó trưởng khoa:
 • TS. Phạm Cử Thiện (Từ 2018)
 • ThS. NCS. Quách Văn Toàn em (Từ 2018)
2012 - 2017

Trưởng khoa: TS. Phạm Văn Ngọt

Phó trưởng khoa:
 • TS. Tống Xuân Tám
 • ThS. Nguyễn Ngọc Phương
2010 - 2012

Quyền trưởng khoa: TS. Phạm Văn Ngọt

Phó trưởng khoa:
 • ThS. Tống Xuân Tám
2003 - 2010

Trưởng khoa: TS. Dương Thị Bạch Tuyết

Phó trưởng khoa:
 • ThS. Trần Thúy Ái
 • Cô Nguyễn Thị Vân
 • TS. Phạm Văn Ngọt
2001 - 2003

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thọ Phát

Phó trưởng khoa:
 • ThS. Nguyễn Thị Mong
1992- 2001

Trưởng khoa: Thầy Vũ Tân Dân

Phó trưởng khoa:
 • TS. Nguyễn Văn Tuyên
1986 - 1992

Trưởng khoa: Thầy Vũ Tân Dân

Phó trưởng khoa:
 • TS. Nghiêm Thoại Hoa
1985 - 1986

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Bê

Phó trưởng khoa:
 • Thầy Vũ Tân Dân
1984 - 1985

Trưởng khoa: TS. Trần Thị Thanh

Phó trưởng khoa:
 • TS. Nguyễn Thị Bê
1981 - 1984

Trưởng khoa: TS. Trần Thị Thanh

Phó trưởng khoa:
 • Thầy Vũ Tân Dân
1976 -1981

Trưởng khoa: TS. Trần Thị Thanh

Phó trưởng khoa:
 • TS. Lê Thị Cúc

LIÊN HỆ


Địa chỉ: Nhà B, tầng 5, P.501, P.502, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 38352020 - Ext: 113 – 114

Website: khoasinh.hcmue.edu.vn

Email: khoasinhhoc@hcmue.edu.vn