Menu


KHOA SINH HỌC


NHÂN VĂN - TẬN TÂM - MÔ PHẠM

 • 1976-NAY

  KHOA SINH HỌC

 • 2002

  KHOA ĐÀO TẠO THỬ NGHIỆM 3 CHUYÊN NGÀNH CAO HỌC GỒM: SINH THÁI HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG, VI SINH VẬT HỌC VÀ SINH HÓA HỌC

 • 2005

  KHOA ĐỔI TÊN 3 CHUYÊN NGÀNH CAO HỌC THÀNH: SINH THÁI HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG, VI SINH VẬT HỌC VÀ SINH HỌC THỰC NGHIỆM

 • 2011

  KHOA ĐỔI TÊN 3 CHUYÊN NGÀNH CAO HỌC THÀNH: SINH THÁI HỌC, VI SINH HỌC VÀ SINH HỌC THỰC NGHIỆM

 • 2014

  KHOA CHỈ ĐÀO TẠO MỘT CHUYÊN NGÀNH CAO HỌC LÀ SINH THÁI HỌC


CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO CỬ NHÂN (4 NĂM)

Hệ CN Sư phạm

TUYỂN SINH:

2006-2009: 257 SV

2010-2013: 363 SV

2014-2016: 241 SV

 

ĐÀO TẠO CỬ NHÂN (5 NĂM)

Hệ CN Sư phạm Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp

TUYỂN SINH:

2006-2009: 257 SV

2010-2013: 363 SV

2014-2016: 241 SV

 

ĐÀO TẠO CAO HỌC (2 NĂM)

TUYỂN SINH:

2006-2009: 73 HVCH

2010-2012: 79 HVCH

2015-2017: 32 HVCH

CHẤT LƯỢNG GIẢNG VIÊN

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN: 24

Tiến sĩ: 7

Thạc sĩ: 7

Cử nhân: 4


MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo giáo viên dạy Sinh học bậc phổ thông trung học có trình độ cử nhân Sư phạm Sinh học, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, hiểu và vận dụng các tri thức cơ bản của Sinh học; Lý luận và phương pháp giảng dạy Sinh ở trường trung học. Sau khi tốt nghiệp, người học có đủ năng lực để giảng dạy Sinh học tại các trường trung học.


CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC

Cử nhân Sư phạm Sinh học 

Cử nhân Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp

SAU ĐẠI HỌC

Thạc sĩ Sinh thái học

BỒI DƯỠNG

Bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ theo chu kỳ cho các giáo viên trung học phổ thông.

Bồi dưỡng kỹ thuật phòng thí nghiệm, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học cho các giáo viên phổ thông trung học ở nhiều tỉnh thành phía Nam.


CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Trưởng khoa: PGS.TS. Tống Xuân Tám

Phó Trưởng khoa: TS. Phạm Cử Thiện

Phó Trưởng khoa: ThS. NCS. Quách Văn Toàn Em


CÁC BỘ MÔN


SINH THÁI - SINH LÍ - THỰC VẬT - PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Trưởng bộ môn: TS. Phạm Đình Văn

Phó Trưởng bộ môn: TS. Phan Thị Thu Hiền

TS. Trần Thị Tường Linh

TS. Phạm Văn Ngọt

ThS. NCS. Quách Văn Toàn Em

ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm

ThS. Lương Thị Lệ Thơ

SINH HOÁ - VI SINH - DI TRUYỀN

Phụ trách bộ môn: ThS. Nguyễn Ngọc Phương

ThS. NCS. Trần Thị Minh Định

ThS. NCS. Nguyễn Như Hoa

ThS. NCS. Đỗ Thành Trí

ThS. Hồ Thị Mỹ Linh

ThS. Nguyễn Thị HằngGIẢI PHẪU - SINH LÍ NGƯỜI - ĐỘNG VẬT

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thị Thương Huyền

PGS.TS. Tống Xuân Tám

TS. Phạm Cử Thiện

ThS. Võ Văn Thanh

ThS. Trương Văn Trí

CHUYÊN VIÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM

CN. Trần Quốc Thắng Hoa

ThS. Hồ Thị Mỹ Linh

CN. Nguyễn Thị Ngà

CN. Hà Thị Bé Tư

CHUYÊN VIÊN VĂN PHÒNG

CN. Trần Thị Ngọc Dung

CN. Bế Vân Đài

 

 


CÁC HOẠT ĐỘNG


 • NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  Chủ trì 2 đề tài cấp Thành phố; tham gia một số dự án lớn của Bộ; 6 đề tài cấp Bộ; hàng chục đề tài cấp Cơ sở. Các đề tài đều được xếp loại Khá, Tốt.

  Từ năm 2003 đến nay có gần 200 bài báo khoa học của GV được đăng trên các Tạp chí Khoa học, các Kỉ yếu Hội thảo khoa học trong và ngoài nước.

  Khoa có 13 đầu sách được xuất bản tại Nhà xuất bản Giáo dục và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

 • CÁC GIẢI THƯỞNG

  Sinh viên NCKH cấp Bộ: 1 giải Khuyến khích (2018); 1 giải Nhì (2017); 1 giải Ba (2005, 2013) và 4 giải Khuyến khích (2006, 2007, 2009).

  Sinh viên NCKH cấp Trường: 1 giải Nhất (2017); 4 giải Nhì (2009, 2011, 2012, 2013), 6 giải Ba (2006, 2007, 2010, 2014, 2015, 2016), 9 giải Khuyến khích (2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017).

  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục tặng Khoa Sinh học:

  - “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác 5 năm 1991 - 1996”.

  - “Đã có thành xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường giai đoạn 1976 - 2001”.

  - “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm học 2013 - 2014 đến năm học 2014 - 2015”.

  - “Đã có thành xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường giai đoạn 1976 - 2016”.

  Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm học 2011 - 2012, 2013 - 2014, 2014 - 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục tặng Khoa Sinh học.

  Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động TP.HCM tặng Công đoàn Khoa Sinh danh hiệu “Công đoàn bộ phận vững mạnh xuất sắc năm học 2015 - 2016”.

  Về khen thưởng cá nhân, có 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 4 huy hiệu TP. HCM; 1 GV được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú; nhiều Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân TP. HCM, Liên đoàn Lao động TP. HCM, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; nhiều GV được nhận Giấy khen Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Thành phố do Thành đoàn TP. HCM trao tặng và nhiều GV nhận Giấy khen GV trẻ tiêu biểu cấp Trường; 1 GV được nhận giải thưởng Tuổi trẻ Sáng tạo của Thành đoàn TP. HCM; nhiều chiến sĩ thi đua cấp Bộ và cấp Cơ sở.


LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ


2017 - Nay

Trưởng khoa: PGS.TS. Tống Xuân Tám

Phó trưởng khoa:
 • TS. Phạm Cử Thiện (Từ 2018)
 • ThS. NCS. Quách Văn Toàn em (Từ 2018)
2012 - 2017

Trưởng khoa: TS. Phạm Văn Ngọt

Phó trưởng khoa:
 • TS. Tống Xuân Tám
 • ThS. Nguyễn Ngọc Phương
2010 - 2012

Quyền trưởng khoa: TS. Phạm Văn Ngọt

Phó trưởng khoa:
 • ThS. Tống Xuân Tám
2003 - 2010

Trưởng khoa: TS. Dương Thị Bạch Tuyết

Phó trưởng khoa:
 • ThS. Trần Thúy Ái
 • Cô Nguyễn Thị Vân
 • TS. Phạm Văn Ngọt
2001 - 2003

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thọ Phát

Phó trưởng khoa:
 • ThS. Nguyễn Thị Mong
1992- 2001

Trưởng khoa: Vũ Tân Dân

Phó trưởng khoa:
 • TS. Nguyễn Văn Tuyên
1986 - 1992

Trưởng khoa: Vũ Tân Dân

Phó trưởng khoa:
 • TS. Nghiêm Thoại Hoa
1985 - 1986

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Bê

Phó trưởng khoa:
 • Vũ Tân Dân
1984 - 1985

Trưởng khoa: TS. Trần Thị Thanh

Phó trưởng khoa:
 • TS. Nguyễn Thị Bê
1981 - 1984

Trưởng khoa: TS. Trần Thị Thanh

Phó trưởng khoa:
 • Vũ Tân Dân
1976 -1981

Trưởng khoa: TS. Trần Thị Thanh

Phó trưởng khoa:
 • TS. Lê Thị Cúc

LIÊN HỆ


Địa chỉ: Phòng B.502, 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP. HCM 

Điện thoại: 028 38352020 - Ext: 113, 114

Website: http://khoasinh.hcmue.edu.vn

Email: khoasinhhoc@hcmue.edu.vn