Menu


KHOA TIẾNG ANH


CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ

 • 1976-1989

  BỘ MÔN TIẾNG ANH, KHOA NGOẠI NGỮ

 • 1989-NAY

  KHOA TIẾNG ANH


CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO CỬ NHÂN (4 NĂM)

TUYỂN SINH: 300-350 SV/năm

2006-2010:

610 CN Sư phạm tiếng Anh

805 CN Ngôn Ngữ Anh

2011-2013:

898 CN Sư phạm tiếng Anh

897 CN Ngôn Ngữ Anh

2013-2017:

430 CN Sư phạm tiếng Anh

1050 CN Ngôn Ngữ Anh

 

ĐÀO TẠO CAO HỌC (2 NĂM)

TUYỂN SINH: 20-30 HV/năm

Đào tạo Thạc sỹ Lý luận và Phương pháp Giảng dạy Tiếng Anh (Liên kết
với ĐH Canberra, Úc từ năm 1997 đến 2009)
Đào tạo Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (TESOL)
(liên kết với Trường Đại học Victoria Wellington, New Zealand từ năm
2015 đến nay)
Đào tạo Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (từ năm
2018 đến nay)

CHẤT LƯỢNG GIẢNG VIÊN

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN: 36

Phó giáo sư- Tiến sĩ: 1

Tiến sĩ: 3

Thạc sĩ: 32


MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo giáo viên dạy tiếng Anh bậc trung học có trình độ cử nhân Sư phạm tiếng Anh, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, hiểu và vận dụng các tri thức cơ bản của ngôn ngữ Anh; Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh ở trường trung học. Sau khi tốt nghiệp, người học có đủ năng lực để giảng dạy tiếng Anh tại các trường trung học, một số cơ sở giáo dục tương đương.

Đào tạo cử nhân ngôn ngữ Anh, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, hiểu và vận dụng các tri thức cơ bản về ngôn ngữ Anh ngành biên phiên dịch. Sau khi tốt nghiệp, người học có đủ năng lực để làm việc ở các cơ quan, tổ chức, các công ty, doanh nghiệp yêu cầu chuẩn về công việc biên phiên dịch và các công việc có liên quan nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội và hội nhập khu vực và quốc tế.

Đào tạo cử nhân ngôn ngữ Anh, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, hiểu và vận dụng các tri thức cơ bản về ngôn ngữ Anh ngành thương mại. Sau khi tốt nghiệp, người học có đủ năng lực để làm việc ở các cơ quan, tổ chức, các công ty, doanh nghiệp yêu cầu chuẩn về công việc kinh doanh - thương mại quốc tế và các công việc có liên quan.


CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC

Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh

Cử nhân Ngôn ngữ Anh

SAU ĐẠI HỌC

Thạc sĩ LL&PPDH Tiếng Anh

BỒI DƯỠNG

Các chuyên đề phương pháp và kỹ năng giảng dạy Tiếng Anh cho giáo viên THPT các tỉnh phía Nam.


CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Trưởng khoa: TS. NGUYỄN THANH BÌNH

Phó Trưởng khoa: TS. Phạm Nguyễn Huy Hoàng

Phó Trưởng khoa: ThS. Đinh Trần Hạnh Nguyên


CÁC BỘ MÔN


KỸ NĂNG

Trưởng bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng

ThS. Bùi Nguyên Khánh

ThS. Lê Nguyễn Như Anh

ThS. Trần Nguyễn Trí Dũng

ThS. Bùi Thị Phương Thảo

ThS. Đào Thị Minh Thư

ThS. Bùi Đức Tiến


TIẾNG ANH ĐẠI CƯƠNG

Trưởng bộ môn: ThS. Lý Nhựt Thiện

ThS. Trần Quang Nam

ThS. Nguyễn Thị Mai Phương

ThS. Trịnh Mai Phương

ThS. Nguyễn Trọng Hoàng

ThS. Phạm Ngọc Quế Trâm

ThS. Bạch Linh Trang

ThS. Lê Thùy Trang

ThS. Lê Đình Tùng

CN. Thầy Hà Thanh Liêm

TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thanh Bình

ThS. Nguyễn Thị Ngân Hà

ThS. Phan Thanh Bích Huyền

ThS. Đinh Trần Hạnh Nguyên

ThS. Đoàn Thanh Phương

ThS. Đào Xuân Phương Trang

ThS. Hồ Thị Xuân VươngNGÔN NGỮ HỌC

Phụ trách bộ môn: ThS. Trương Thị Thanh Hoa

ThS. Nguyễn Hòa Nhã Lan

ThS. Ninh Gia Hòa

ThS. Đặng Lê Lộc UyểnLÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG ANH

Trưởng bộ môn: TS. Phạm Nguyễn Huy Hoàng

ThS. Bùi Vũ Trí Nam

ThS. Cao Hồng Phát

ThS. Tạ Tú Quỳnh

ThS. Lê Huyền Trang

VĂN HỌC - ĐẤT NƯỚC HỌC

Trưởng bộ môn: ThS. Võ Hồ Minh Trinh

ThS. Trương Thùy Dương

ThS. Trần Thị Phương Hồng

ThS. Võ Hương Quỳnh

CÁC HOẠT ĐỘNG


 • GIẢNG DẠY
 • NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 • HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO & THỂ THAO
 • HỢP TÁC QUỐC TẾ
 • CÁC GIẢI THƯỞNG

  Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích 25 năm xây dựng đơn vị (1976 - 2001).

  Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích 30 năm xây dựng đơn vị (1976 - 2006).

  Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích 40 năm xây dựng và phát triển (1976 - 2016).


LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ


2018-2020

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thanh Bình

Phó trưởng khoa:
PGS. TS. Nguyễn Thanh Tùng
ThS. Tạ Tú Quỳnh
2011-2018

Trưởng khoa: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Vũ

Phó trưởng khoa:
 • PGS. TS. Nguyễn Thanh Tùng
 • ThS. Tạ Tú Quỳnh
2005 - 2010

Trưởng khoa: ThS. Ngô Thị Xuân Liên

Phó trưởng khoa:
 • ThS. Phạm Tấn
 • ThS. Hoàng Thúy Nguyên
2001 - 2005

Trưởng khoa: ThS. Ngô Thị Xuân Liên

Phó trưởng khoa:
 • ThS. Phạm Tấn
1997 - 2001

Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Bạch Hoa

Phó trưởng khoa:
 • ThS. Tạ Thanh Huyền
 • ThS. Ngô Thị Xuân Liên
 • ThS. Phạm Tấn
 • ThS. Nguyễn Thị Hiếu Thiện
1993 - 1997

Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Bạch Hoa

Phó trưởng khoa:
 • ThS. Phạm Tấn
 • ThS. Phan Hoàng Quý
1991 - 1993

Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Bạch Hoa

Phó trưởng khoa:
 • ThS. Trần Văn Thành
 • ThS. Phan Hoàng Quý
1989 -1991

Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Văn Nghệ

Phó trưởng khoa:
 • ThS. Nguyễn Bạch Hoa
 • ThS. Phan Hoàng Quý

LIÊN HỆ


Địa chỉ: Phòng B.603, 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP. HCM 

Điện thoại: 028 38352020 - Ext 101, 102, 119

Website: http://khoaanh.hcmue.edu.vn

Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn