Menu


KHOA TIẾNG HÀN QUỐC


HỌC HỎI - SÁNG TẠO - HỘI NHẬP - THÍCH THÚ

 • 2013-2016

  TRUNG TÂM HÀN QUỐC HỌC

 • 08/2016-NAY

  KHOA TIẾNG HÀN QUỐC


CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO CỬ NHÂN (4 NĂM)

TUYỂN SINH: 

2016 - 2017: 150 SV

2017 - 2018: 195 SV

2018 - 2019: 120 SV

2019 - 2020: 54 SV

2021 - 2022: 120 SV

2022 - 2023: 88 SV

Song ngành: 20 SV

CHẤT LƯỢNG GIẢNG VIÊN

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN: 6

Tiến sĩ: 1

Thạc sĩ: 4

Cử nhân: 1


MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo cử nhân ngôn ngữ Hàn Quốc, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, hiểu và vận dụng các tri thức cơ bản về ngôn ngữ tiếng Hàn Quốc - định hướng biên phiên dịch. Sau khi tốt nghiệp, người học có đủ năng lực để làm việc ở các cơ quan, tổ chức, các công ty, doanh nghiệp yêu cầu chuẩn về kỹ năng sử dụng tiếng Hàn Quốc đáp ứng những yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

Đào tạo cử nhân ngôn ngữ Hàn Quốc chuyên ngành Du lịch, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, hiểu và vận dụng các tri thức cơ bản về ngôn ngữ Hàn Quốc ngành Du lịch. Sau khi tốt nghiệp, người học có đủ năng lực để làm việc ở các cơ quan, tổ chức, các công ty, doanh nghiệp yêu cầu chuẩn về công việc du lịch và các công việc có liên quan đáp ứng những yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.


CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC

Cử nhân Ngôn ngữ Hàn Quốc


CƠ CẤU TỔ CHỨCĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

ThS. Hồ Đắc Quỳnh Trang

ThS. Nguyễn Thị Như Đông

ThS. Nguyễn Trâm Anh

CN. Nguyễn Đình Thái

ĐỘI NGŨ CHUYÊN VIÊN

CN. Nguyễn Thị Thanh Quyên
CÁC HOẠT ĐỘNG


 • NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  NCKH GIẢNG VIÊN
  Giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng của Khoa thường xuyên tham gia các buổi tập huấn, hội thảo trong và ngoài nước về Văn hóa Hàn Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc.

  Khoa có 01 giảng viên học nghiên cứu sinh chuyên ngành Giáo dục Tiếng Hàn tại Trường Đại học Quốc gia Chungbuk.

 • CÁC GIẢI THƯỞNG

  Khoa đã phối hợp với thành phố Deajeon, Hàn Quốc tổ chức thành công Hội thảo du học và giới thiệu văn hóa Hàn Quốc tại Trường.


LIÊN HỆ


Địa chỉ: Nhà C, tầng 6, P 604, P.606, 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP. HCM 

Điện thoại: 028 38352020 - Ext: 222, 223

Website: khoatienghan.hcmue.edu.vn

Email: khoatienghan@hcmue.edu.vn