Menu


KHOA TIẾNG NHẬT


DẠY THỰC TIỄN - HỌC CHỦ ĐỘNG - GIAO LƯU TÍCH CỰC

 • 3/2008-NAY

  KHOA TIẾNG NHẬT


CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO CỬ NHÂN (4 NĂM)

CHẤT LƯỢNG GIẢNG VIÊN

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN: 8

Tiến sĩ: 1

Thạc sĩ: 5

Cử nhân: 2


MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo cử nhân ngôn ngữ Nhật, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, hiểu và vận dụng các tri thức cơ bản về ngôn ngữ tiếng Nhật. Sau khi tốt nghiệp, người học có đủ năng lực để làm việc ở các cơ quan, tổ chức, các công ty, doanh nghiệp yêu cầu chuẩn về kỹ năng sử dụng tiếng Nhật đáp ứng những yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.


CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC

Cử nhân Ngôn ngữ Nhật


CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa: ThS. Bùi Phụng Nghi Linh


CÁC BỘ MÔN


ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

TS. Cao Lê Dung Chi

ThS. Sái Thị Mây

ThS. Bùi Phụng Nghi Linh

ThS. Cao Lê Dung Nghi

ThS. Nguyễn Thị Linh Chi

ThS. Lê Thị Liên

CN. Nguyễn Hạo Nam

CN. Trương Ly Cơ


CÁC HOẠT ĐỘNG


 • CÁC GIẢI THƯỞNG

  Năm 2011: 01 sinh viên được nhận học bổng MEXT

  Năm 2012: 02 sinh viên được nhận học bổng MEXT

  Năm 2013: 04 sinh viên được nhận học bổng MEXT

  Năm 2014: 06 sinh viên được nhận học bổng MEXT

  Năm 2015: 05 sinh viên được nhận học bổng MEXT

  Năm 2017: 02 sinh viên được nhận học bổng MEXT

  Năm 2018: 03 sinh viên được nhận học bổng MEXT

  Năm 2019: 03 sinh viên được nhận học bổng MEXT

  Năm 2020: 02 sinh viên được nhận học bổng MEXT

  Năm 2022: 01 sinh viên được nhận học bổng MEXT


LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ


LIÊN HỆ


Địa chỉ: Nhà C, tầng 6, P. 607, P.609, 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP. HCM 

Điện thoại: 028 38352020 - Ext: 174

Website: khoatiengnhat.hcmue.edu.vn

Email: khoatiengnhat@hcmue.edu.vn