Menu


               


ĐA DẠNG - UY TÍN - THỐNG NHẤT - CHUYÊN NGHIỆP

 • 1976

  KHOA ANH - PHÁP

 • 1979-1986

  KHOA NGOẠI NGỮ

 • 1986-NAY

  KHOA TIẾNG PHÁP


CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO CỬ NHÂN (4 NĂM)

Cử nhân Sư phạm tiếng Pháp

Cử nhân Ngôn ngữ Pháp

TUYỂN SINH:

2019-2022: 519 SV

 

ĐÀO TẠO CAO HỌC (2 NĂM)

Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Pháp.

CHẤT LƯỢNG GIẢNG VIÊN

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN: 16

Tiến sĩ: 8

Thạc sĩ: 8


MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Ngành sư phạm tiếng Pháp đào tạo giáo viên tiếng Pháp có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có khả năng giải quyết tốt các nhiệm vụ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

Ngành Ngôn ngữ Pháp đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Pháp có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, được trang bị đầy đủ nền tảng kiến thức chuyên môn và những năng lực nghề nghiệp để làm việc trong môi trường đa văn hóa, có khả năng thích ứng và giải quyết tốt các công việc thuộc ngành nghề chuyên môn, đáp ứng yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế.


CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC

Cử nhân Sư phạm Tiếng Pháp

Cử nhân Ngôn ngữ Pháp

SAU ĐẠI HỌC

Thạc sĩ Khoa học giáo dục chuyên ngành LL&PPDH Bộ môn Tiếng Pháp

BỒI DƯỠNG

Bồi dưỡng giáo viên tiếng Pháp cho các trường phổ thông của Việt Nam và các nước trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương


CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Trưởng khoa: TS. Phạm Duy Thiện

Phó Trưởng khoa : TS. Phan Nguyễn Thái Phong

Phó Trưởng khoa : TS. Trần Lê Bảo Chân


CÁC BỘ MÔN


SƯ PHẠM

Trưởng bộ môn: TS. Phan Nguyễn Thái Phong

TS. Nguyễn Thị Tươi

TS. Lê Thị Phương Uyên

ThS. Phạm Huỳnh Kim Toàn
BIÊN PHIÊN DỊCH

Trưởng bộ môn: TS. Trần Lê Bảo Chân

TS. Phạm Duy Thiện

TS. Hạ Thị Mai Hương

ThS. Lê Phạm Minh Tuấn

ThS. Nguyễn Minh Ngọc

ThS. Đặng Ngọc Như Quỳnh

DU LỊCH

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thức Thành Tín

ThS. Vũ Triết Minh

TS. Viên Thế Khánh Toàn

ThS. Huỳnh Công Kiều Xuân

ThS. Phạm Song Hoàng Phúc

ThS. Nguyễn Hà Minh Thanh


CÁC HOẠT ĐỘNG


 • NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  - Dự án Đổi mới công nghệ đào tạo trong chuyên ngành Du lịch của Trường Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh: chuyên nghiệp hóa SV, bồi dưỡng giáo viên, hợp tác với Trường Đại học Grenoble, Cộng hòa Pháp.

  - Dự án Tăng cường năng lực ngôn ngữ cho giáo viên chuyên ngành du lịch trong lĩnh vực du lịch bền vững, hợp tác với Viện Arthur Haulot và Trường Đại học tự do, Vương quốc Bỉ.

  - Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF) trong khuôn khổ hỗ trợ thực hiện dự án đào tạo bằng tiếng Pháp bậc đại học Chương trình đào tạo Tiếng Pháp ứng dụng trong Du lịch.

  - Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh và - Trường Đại học Saint Étienne, Cộng hòa Pháp về đào tạo giáo viên và nghiên cứu trong lĩnh vực didactic tiếng Pháp.

  - Khoa tiếng Pháp là Trung tâm đầu tiên trong cả nước tổ chức thi lấy bằng Delf, Dalf do Bộ giáo dục, Cộng hòa Pháp cấp.

  - Có nhiều công trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp vùng. Có nhiều bài viết trong các tạp chí khoa học như Tạp chí Le français dans le monde, Tạp chí Synergie và nhiều tham luận tại các hội thảo trong và ngoài nước.

 • CÁC GIẢI THƯỞNG

  Đạt chứng nhận Kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng chung của Mạng lưới Đảm bảo chất lượng của hệ thống các trường đại học ASEAN (ASEAN University Network - Quality Assurance, AUN-QA)


LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ


2019 - Nay

Trưởng Khoa: TS. Phạm Duy Thiện

Phó trưởng khoa:
 • TS. Phan Nguyễn Thái Phong
 • TS. Trần Lê Bảo Chân
2015 - 2019

Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Minh Thắng

Phó trưởng khoa:
 • TS. Phạm Duy Thiện
 • ThS. Trần Chánh Nguyên
2010 - 2015

Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Minh Thắng

Phó trưởng khoa:
 • ThS. Trần Chánh Nguyên
2005 - 2010

Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Xuân Ngọc Huyên

Phó trưởng khoa:
 • ThS. Trần Chánh Nguyên
 • ThS. Phan Nguyễn Thái Phong
 • ThS. Dương Thị Thu Thi
2001 - 2004

Trưởng Khoa: TS. Huỳnh Thanh Triều

Phó trưởng khoa:
 • TS. Nguyễn Văn Hoàng
 • TS. Nguyễn Thị Ngọc Sương (Q.Trưởng Khoa 2005)
1997 - 2001

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Xuân Tú Huyên

Phó trưởng khoa:
 • TS. Nguyễn Kim Khánh
 • TS. Trần Thị Mai Yến
 • ThS. Trần Chánh Nguyên
1993 - 1997

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Xuân Tú Huyên

Phó trưởng khoa: TS. Huỳnh Thanh Triều
1989 - 1993

Trưởng khoa: TS. Trần Đình Nghĩa

Phó trưởng khoa:
 • ThS. Nguyễn Thị Ngọc Sương
 • ThS. Dương Thị Thu Thi (Q. Trưởng Khoa 1992)
1986 - 1989

Trưởng khoa: PGS. Lương Duy Trung

Phó trưởng khoa:
 • Ngô Chanh
 • Nguyễn Văn Nghệ
1977 - 1986

Trưởng khoa: Ngô Chanh

Phó trưởng khoa:
 • PGS. Lương Duy Trung
 • Nguyễn Văn Nghệ
1976 - 1977

Trưởng khoa: Huỳnh Thế Cuộc

Phó trưởng khoa: Tôn Nữ Thị Ninh

LIÊN HỆ


Địa chỉ: Nhà A, tầng 4, P.409, P.412, 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP. HCM 

Điện thoại: 028 3830 7103 - Ext: 151

Website: khoaphap.hcmue.edu.vn

Email: khoatiengphap@hcmue.edu.vn