Menu


KHOA TÂM LÝ HỌC


TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Khoa Tâm lý học tuân thủ Triết lý giáo dục của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

- Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tuân thủ quan điểm giáo dục nhằm đào tạo người học đạt chuẩn: trở thành người làm nghề chuyên nghiệp, có đạo đức, có kỷ luật, có trách nhiệm với cộng đồng và thích ứng cao.

- Trường xây dựng môi trường giáo dục kiến tạo, hướng đến người học - nhân vật trung tâm của hoạt động giáo dục. Hoạt động giáo dục tổ chức hệ thống, linh hoạt, đảm bảo gắn đào tạo với thực hành - ứng dụng, hướng đến sự thích ứng xã hội và nghề nghiệp để thành công và hạnh phúc. Các bên có liên quan đến hoạt động giáo dục của Trường cam kết đồng hành, hỗ trợ cho công tác giáo dục một cách hiệu quả.

- Trường tôn trọng và xem văn hóa chất lượng trong giáo dục là tôn chỉ hoạt động. Trường sử dụng đa dạng các phương thức giáo dục, phương pháp đào tạo tôn trọng sự khác biệt, khuyến khích phát triển nội lực, tư duy tích cực, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm và hứng thú nghề nghiệp.


TẦM NHÌN

- Khoa Tâm lý học sẽ trở thành một trung tâm nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao trong lĩnh vực Tâm lý học tại Việt Nam, sánh ngang tầm với các cơ sở đào tạo cùng lĩnh vực tại Đông Nam Á, là cơ sở đào tạo gây ảnh hưởng và góp phần vào sự phát triển của các cơ sở đào tạo chuyên viên, giáo viên Tâm lý học của khu vực phía Nam Việt Nam cũng như cả nước.


SỨ MẠNG

- Cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, đầy đủ phẩm chất và năng lực nghề nghiệp đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn trong các lĩnh vực Tâm lý học, Tâm lý học Giáo dục và Công tác xã hội trẻ em, phục vụ tốt cho sự phát triển của nền Tâm lý học của các tỉnh thành phía Nam Việt Nam và cả nước.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

NHÂN VĂN - HỘI NHẬP - BẢN SẮC

 • 1976-1985

  TỔ TÂM LÝ GIÁO DỤC TRỰC THUỘC BAN GIÁM HIỆU

 • 1985-2015

  KHOA TÂM LÝ GIÁO DỤC

 • 2015-NAY

  KHOA TÂM LÝ HỌC


CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO CỬ NHÂN (4 NĂM)

TUYỂN SINH: 250 - 350 SV/năm

2006 - 2010: 

164 CN  Tâm lý Giáo dục

156 CN Quản lý Giáo dục

2011 - 2013:

280 CN Tâm lý học

266 CN Quản lý Giáo dục

2013 - 2017: 

492 SV ngành Tâm lý học 

168 SV ngành Tâm lý học giáo dục

98 SV Công tác xã hội 

100 CN Tâm lý học VHVL mỗi năm

2021 - 2022: 

556 SV ngành Tâm lý học 

426 SV ngành Tâm lý học giáo dục

235 SV Công tác xã hội 


ĐÀO TẠO CAO HỌC (2 NĂM)

TUYỂN SINH: 30 - 50 HV/năm

2003: Bắt đầu đào tạo Thạc sĩ Tâm lý học 

2006 - 2016: 269 thạc sĩ Tâm lý học

2016 - 2017: 31 Học viên cao học

2017 - 2018: 42 Học viên cao học


ĐÀO TẠO TIẾN SĨ (4 NĂM)

TUYỂN SINH: 5 - 10 NCS/năm

2016: Bắt đầu đào tạo Tiến sĩ Tâm lý học

2006 - 2017: 9 Nghiên cứu sinh

CHẤT LƯỢNG GIẢNG VIÊN

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN: 31

Giáo sư Tiến sĩ: 2

Phó Giáo sư Tiến sĩ: 2

Tiến sĩ: 10

Thạc sĩ, nghiên cứu sinh: 8

Thạc sĩ: 8

Cử nhân: 2


MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo cử nhân Tâm lý học có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất nghề nghiệp, hiểu và vận dụng các tri thức và kỹ năng của khoa học Tâm lý. Sau khi tốt nghiệp, người học có đủ năng lực để làm việc ở các cơ quan, tổ chức, công ty, viện nghiên cứu, các trung tâm, bệnh viện với các vị trí như: nghiên cứu viên tâm lý học, chuyên viên tham vấn tâm lý hoặc chuyên viên tổ chức, nhân sự, truyền thông, chuyên viên đào tạo kỹ năng sống… Ngoài ra, người học sau khi tốt nghiệp có thể học tiếp ở các bậc học cao hơn như Thạc sĩ, Tiến sĩ Tâm lý học

Đào tạo cử nhân Tâm lý học giáo dục có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất nghề nghiệp, sức khỏe tốt, hiểu và vận dụng tri thức, kỹ năng nghề nghiệp có liên quan trong các hoạt động giảng dạy, đánh giá tâm lý và hỗ trợ tâm lý học đường. Sau khi tốt nghiệp, người học có đủ năng lực để làm việc ở trường học, các cơ sở giáo dục hoặc các cơ quan, đoàn thể xã hội có liên quan đến giáo dục trong vai trò tham vấn học đường, giảng dạy Tâm lý học, đánh giá và can thiệp rối loạn tâm lý trẻ em, quản sinh, quản nhiệm, hướng nghiệp… Ngoài ra, người học sau khi tốt nghiệp có thể học tiếp ở các bậc học cao hơn trong cùng lĩnh vực khoa học

Đào tạo Công tác xã hội viên có phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực hoạt động nghề nghiệp chuyên nghiệp, nhằm mục đích cung cấp dịch vụ Công tác xã hội cho các cá nhân, nhóm và cộng đồng có nhu cầu cần trợ giúp, đặc biệt là đối tượng trẻ em để họ tự phục hồi chức năng hoạt động trong xã hội hoặc nâng cao cuộc sống. Sau khi tốt ghiệp người học có thể làm công tác xã hội trẻ em, công tác xã hội học đường, tham vấn công tác xã hội hoặc nghiên cứu, truyền thông, kết nối các dịch vụ công tác xã hội…


CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC

Cử nhân Tâm lý học:

- Hệ chính quy

- Hệ Vừa làm vừa học

Cử nhân Tâm lý học giáo dục 

Cử nhân Công tác xã hội

SAU ĐẠI HỌC

Thạc sĩ Tâm lý học

Tiến sĩ Tâm lý học

BỒI DƯỠNG

Các lớp chuyên đề ngắn hạn hoặc dài hạn: Kỹ năng thuyết trình; Phương pháp giảng dạy kỹ năng sống/kỸ năng mềm; Trải nghiệm sáng tạo, Liệu pháp Mindfulness, Phương pháp dạy Mindfuness,... dành cho các đối tượng khác nhau.

Đào tạo chứng chỉ “Năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh


CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Thị Tứ

Phó Trưởng khoa: TS. Đỗ Tất Thiên

Phó Trưởng khoa: ThS. NCS. Mai Mỹ HạnhTÂM LÝ HỌC

Trưởng bộ môn: PGS.TS.GVCC Nguyễn Thị Tứ (Kiêm nhiệm)

Phó Trưởng bộ môn:

NCS.ThS. Mai Mỹ Hạnh

PGS.TS.GVCC. Trần Thị Thu Mai

TS. Đỗ Tất Thiên

TS. Bùi Hồng Quân

TS. Giang Thiên Vũ

TS. Lê Duy Hùng

TS. Mai Hiền Lê

NCS.ThS. Nguyễn Thị Diễm My

ThS. Võ Minh Thành

ThS. Nguyễn Đức Nhân

ThS. Huỳnh Trần Hoài Đức

ThS. Nguyễn Thanh Huân

TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC

Trưởng bộ môn: TS. Kiều Thị Thanh Trà

GS.TS.GVCC. Đoàn Văn Điều

TS. Huỳnh Mai Trang

ThS. Chung Vĩnh Cao

ThS. Nguyễn Minh Quân

ThS. Đinh Thảo Quyên

ThS. Mai Hồng Đào

ThS. Đinh Quỳnh ChâuTÂM LÝ HỌC ỨNG DỤNG

Trưởng bộ môn: TS. Võ Thị Tường Vy

TS. Hoàng Tuấn Ngọc

NCS.ThS. Đào Thị Duy Duyên

NCS.ThS. Trần Chí Vĩnh Long

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Bích

ThS. Lưu Mạnh Hùng

ThS. Nguyễn Đình Ký

ThS. Lê Thị NgàCHUYÊN VIÊN VĂN PHÒNG

CN. Lý Thị Thanh Trúc

CN. Huỳnh Văn Chọn
CÁC HOẠT ĐỘNG


 • NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  NCKH SINH VIÊN
  Nhiều năm liền đoạt giải SV NCKH cấp Bộ: Giải nhất, nhì, ba..

  Nhiều năm liền đoạt giải SV NCKH Eureka: Giải nhất, nhì, ba..

  Nhiều lần đoạt giải Sáng tạo Kỹ thuật TW Đoàn: Giải nhất, ba..

  Nhiều lần đoạt giải Sáng tạo Kỹ thuật TP. HCM: Giải nhì, ba..

  NCKH GIẢNG VIÊN
  Giảng viên của Khoa thực hiện khoảng 5 - 10 đề tài NCKH/năm (cấp Bộ, cấp Sở, cấp Tỉnh, cấp Trường…) 

  Có nhiều đề tài loại Xuất sắc và ứng dụng trong thực tiễn

 • CÁC GIẢI THƯỞNG

  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc Khoa Tâm lý học năm học 2015 – 2016, 2016-2017, 2017-2018. 

  Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Khoa Tâm lý học đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm học liên tục 2016-2018.

  Bằng khen do Ban chấp hành Thành đoàn TP. HCM tặng Đoàn khoa Tâm lý học Trường ĐHSP TP HCM năm 2016 về nghiên cứu khoa học

  Bằng khen do Ban chấp hành liên đoàn lao động TP. HCM tặng công đoàn xuất sắc khoa Tâm lý học năm học 2015 – 2016, 2017-2018.

  Nhiều bằng khen của Bộ Trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Tỉnh cho các giảng viên của Khoa.


LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ


1.10.2021

Trưởng Khoa: PGS.TS. Nguyễn Thị Tứ

Phó trưởng khoa: TS. Đỗ Tất Thiên
ThS. NCS. Mai Mỹ Hạnh
10.2018-1.10.2021

Trưởng Khoa: PGS.TS. Nguyễn Thị Tứ

Phó trưởng khoa: TS. Đỗ Tất Thiên
NCS.ThS. Đinh Quỳnh Châu
10.2017-10.2018

Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Thị Tứ

Phó trưởng khoa: TS. Huỳnh Mai Trang
07-2015-7-2017

Trưởng Khoa: PGS.TS Huỳnh Văn Sơn

Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Tứ
TS. Huỳnh Mai Trang
2014-06.2015

Q.Trưởng Khoa: PGS.TS. Trần Thị Thu Mai

Phó trưởng khoa: PGS.TS Huỳnh Văn Sơn
TS. Nguyễn Đức Danh
2005-2014

Trưởng khoa: TS. Hồ Văn Liên

Phó trưởng khoa: TS. Trần Thị Thu Mai
2000-2005

Trưởng khoa: ThS. Võ Văn Nam

Phó trưởng khoa: Lý Minh Tiên
1998-2000

Trưởng khoa: PGS.TS. Bùi Ngọc Oánh

Phó trưởng khoa: ThS. Võ Thị Bích Hạnh
1995-1998

Trưởng khoa: Nguyễn An

Phó trưởng khoa: PGS.TS. Bùi Ngọc Oánh
1990-1995

Trưởng khoa: TS. Triệu Xuân Quýnh

Phó trưởng khoa: Bùi Kim Phượng
1985-1990

Trưởng khoa: Nguyễn Hữu Nghĩa

Phó trưởng khoa: Bùi Kim Phượng
TS. Triệu Xuân Quýnh

LIÊN HỆ


Địa chỉ: Nhà A, tầng 4, P.401, P.402, 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP. HCM 

Điện thoại: 028 38352020 - Ext: 216 – 217

Website: http://khoatlh.hcmue.edu.vn

Facebook:https://www.facebook.com/khoatamlyhoc.daihocsuphamtphcm

Email: khoatlh@hcmue.edu.vn