Menu


KHOA TOÁN - TIN HỌC


CHẤT LƯỢNG – HỘI NHẬP – PHÁT TRIỂN

 • 1975

  Khoa Toán, Đại học Sư phạm Sài Gòn

 • 1976-NAY

  Khoa Toán – Tin học, Đại học Sư phạm TPHCM


CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO CỬ NHÂN (4 NĂM)

TUYỂN SINH

2017-2018: 720 SV

Cử nhân Sư phạm Toán học: 110 – 200 SV/năm

ĐÀO TẠO CAO HỌC (2 NĂM)

TUYỂN SINH:

2014 - 2017: 140 HVCH, 17 NCS 

Thạc sĩ Toán Giải tích: 15-25 HV/ năm

Thạc sĩ Đại số và Lý thuyết số: 15-25 HV/ năm

Thạc sĩ Hình học và Tôpô: 15-25 HV/ năm

Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán: 20-45 HV/năm

ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

Tiến sĩ Toán Giải tích: 1-5 NCS/ năm

Tiến sĩ Hình học và Tôpô: 1-5 NCS/ năm

Tiến sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán: 1-5 NCS/ năm

ĐÀO TẠO VĂN BẰNG 2

TUYỂN SINH:

2012 - 2016: 706 SV

Cử nhân Sư phạm Toán học: 70 – 150 SV/năm

 

ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

TUYỂN SINH:

2012 - 2016: 243 SV

Cử nhân Sư phạm Toán học: 50 – 100 SV/năm

CHẤT LƯỢNG GIẢNG VIÊN

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN: 29

Phó giáo sư Tiến sĩ: 6

Tiến sĩ: 14

Thạc sĩ: 9 (5 NCS)


MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo những giáo viên có phẩm chất, năng lực của nhà giáo để thực hiện tốt các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu Toán học và giáo dục, học tập suốt đời, nhằm cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội, đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy, nghiên cứu môn Toán ở các tỉnh, thành phố phía Nam và cả nước; có khả năng thích ứng nhanh với những đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng sáng tạo, chuẩn hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.


CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC

ĐẠI HỌC
Cử nhân Sư phạm Toán học (Hệ Chính quy, Hệ Vừa làm vừa học)

SAU ĐẠI HỌC

SAU ĐẠI HỌC

Thạc sĩ Toán giải tích

Thạc sĩ Đại số và Lý thuyết số

Thạc sĩ Hình học và Tôpô

Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán

Tiến sĩ Toán Giải tích

Tiến sĩ Hình học và Tôpô

Tiến sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán

BỒI DƯỠNG

BỒI DƯỠNG

Chuyên đề bồi dưỡng cho giáo viên tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông về phương pháp, kĩ thuật dạy học, nội dung dạy học, kiểm tra, đánh giá, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học,…


CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Nga


CÁC BỘ MÔN - BỘ PHẬN GIÁO VỤ


GIẢI TÍCH

Trưởng bộ môn: TS. Trần Trí Dũng

PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn

TS. Nguyễn Ngọc Trọng

TS. Nguyễn Thành Nhân

TS. Bùi Thế Quân

NCS. Nguyễn Thanh Tùng

ThS. Lê Thị Minh Đức

ĐẠI SỐ

Trưởng bộ môn: PGS.TS. Mỵ Vinh Quang

PGS.TS. Trần Tuấn Nam

TS. Huỳnh Việt Khánh

TS. Phan Duy Nhất

TS. Phạm Thị Thu Thủy

TS. Đinh Văn Dương
HÌNH HỌC

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Lê Chí Quyết

TS. Cao Trần Tứ Hải

TS. Trần Thị Hiếu Nghĩa

NCS. Phan Ngọc Yến

NCS. Phạm Tiến Kha
GIÁO VỤ

Trương Thị Bích Phượng


TOÁN ỨNG DỤNG

Phụ trách bộ môn: TS. Phạm Duy Khánh

TS. Đào Huy Cường

ThS. Nguyễn Phát Đạt

NCS. Võ Thành Phát

LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN

Trưởng bộ môn: PGS.TS. Lê Thái Bảo Thiên Trung

TS. Tăng Minh Dũng

TS. Nguyễn Thị Nga

NCS. Bùi Thị Thanh Mai

TS. Ngô Minh Đức

ThS. Phạm Thành Đạt

ThS. Lê Thành Thái


CÁC HOẠT ĐỘNG


 • NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  Sinh viên Khoa Toán – Tin học đã đạt nhiều giải cao trong cuộc thi Olympic Toán học toàn quốc.

  Khoa có nhóm nghiên cứu mạnh Toán giải tích và ứng dụng.

  Hàng năm, cán bộ, giảng viên Khoa tham gia chủ trì nhiều đề tài cấp cơ sở, cấp Bộ và đề tài Nafosted. Nhiều nghiên cứu của giảng viên được công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín.

  HỢP TÁC QUỐC TẾ

  Phát triển các quan hệ hợp tác quốc tế phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học. Hợp tác khoa học với các trường đại học ở Pháp, Mỹ,...

  Nhiều giảng viên của Khoa được cử tham gia các khóa đào tạo tại Mỹ, Pháp, Úc,…

 • CÁC GIẢI THƯỞNG

  Giải thưởng Olympic Sinh viên:

  - Năm 2017 (tại Phú Yên): 2 giải nhất, 4 giải nhì, 3 giải ba, 1 khuyến khích.

  - Năm 2016 (tại Quy Nhơn): 2 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba

  - Năm 2015 (tại Huế): 3 giải nhất, 6 giải nhì, 1 giải ba

  Khen thưởng khác

  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT năm 2012.

  - Năm 2014 (tại Quảng Ngãi): 1 giải đặc biệt, 3 giải nhất, 4 giải nhì, 3 giải ba

  1 giải nhì NCKH cấp Bộ năm 2017

  Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường:

  - Năm 2017: 1 giải ba, 1 giải khuyến khích

  - Năm 2016: 1 giải nhì, 1 giải ba

  - Năm 2015: 1 giải ba, 1 giải khuyến khích

  - Bằng khen của Bộ giáo dục và đào tạo: Đã có thành tích đóng góp xuất sắc trong 25 năm thành lập và xây dựng trường nhận năm 2001

  - Bằng khen của Bộ giáo dục và đào tạo:  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2002-2003

  - Bằng khen của thủ tướng chính phủ, Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm học 2002-2003 đến 2006-2007, trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc

  - Bằng khen của Chủ tịch nước Huân chương lao động hạng 3, Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm học 2002-2003 đến 2006-2007, trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc

  - Bằng khen của Bộ giáo dục đào tạo: Tập thể lao động xuất sắc năm học 2018-2019

  - Bằng khen của Bộ giáo dục đào tạo: Tập thể lao động xuất sắc năm học 2020-2021

  - Bằng khen của Bộ giáo dục đào tạo: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tục từ 2019-2020 đến 2020-2021


LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ


2023-nay

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Nga
2021-2023

Phó trưởng khoa phụ trách:
 • TS. Nguyễn Thị Nga
2019 - 2021

Phó trưởng khoa phụ trách: PGS. TS. Mỵ Vinh Quang

Phó trưởng khoa:
 • TS. Nguyễn Thị Nga
2015 - 2018

Trưởng khoa: PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn

Phó trưởng khoa:
 • PGS. TS. Mỵ Vinh Quang
 • TS. Nguyễn Thị Nga
2010 - 2015

Trưởng khoa: PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn

Phó trưởng khoa:
 • PGS. TS. Mỵ Vinh Quang
2009 - 2010

Trưởng khoa: PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn

Phó trưởng khoa:
 • ThS. Lê Ngô Hữu Lạc Thiện
 • ThS. Phan Thiện Danh
 • 2005 - 2009

  Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thái Sơn

  Phó trưởng khoa:
 • PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn
 • ThS. Lê Ngô Hữu Lạc Thiện
 • ThS. Phan Thiện Danh
 • 2001 - 2005

  Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thái Sơn

  Phó trưởng khoa:
 • TS. Nguyễn Cam
 • TS. Lê Thị Thiên Hương
 • ThS. Đinh Văn Gắng
 • 1997 - 2001

  Trưởng khoa: PGS. TSKH. Trần Hữu Bổng

  Phó trưởng khoa:
  • TS. Nguyễn Khả
  • Thầy Nguyễn Văn Liêng
  • TS. Nguyễn Thái Sơn
  1992 - 1996

  Trưởng khoa: PGS. TS. Nguyễn Bích Huy

  Phó trưởng khoa:
  • TS. Nguyễn Khả
  • Thầy Nguyễn Văn Liêng
  1979 - 1992

  Trưởng Khoa: Thầy Trần Tráng

  Phó Trưởng Khoa:
  • TS. Nguyễn Văn Tư
  • TS. Trần Đình Trúc
  1976 -1978

  Trưởng Khoa: TS. Trần Đình Trúc

  Phó Trưởng Khoa:
  • TS. Nguyễn Văn Tư

  LIÊN HỆ


  Địa chỉ: Nhà B, tầng 5, P.503, 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP. HCM 

  Điện thoại: 028 38352020 - Ext: 111

  Website: khoatoantin.hcmue.edu.vn

  Email: khoatoantin@hcmue.edu.vn