Menu


KHOA VẬT LÝ


TRÁCH NHIỆM - CHẤT LƯỢNG - SÁNG TẠO

 • 1976-NAY

  KHOA VẬT LÝ

 • 1999

  KHOA MỞ NGÀNH LL&PPDH BỘ MÔN VẬT LÝ

 • 2006

  KHOA MỞ NGÀNH VẬT LÝ NGUYÊN TỬ VÀ HẠT NHÂN

 • 2023

  Khoa mở ngành Sư phạm Công nghệ


CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO CỬ NHÂN (4 NĂM)

CN Sư phạm Vật lý, CN Vật lý học

CN Sư phạm Công nghệ

TUYỂN SINH: 100 - 150 SV

 

ĐÀO TẠO CAO HỌC (2 NĂM)

Bắt đầu đào tạo Thạc sĩ từ 1999

ThS Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

ThS Vật Lý Nguyên tử và hạt nhân

TUYỂN SINH: 15 - 25 HV/năm

CHẤT LƯỢNG GIẢNG VIÊN

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN: 41

Giảng viên: 38

Giáo sư - Tiến sĩ khoa học: 1

Phó Giáo sư Tiến sĩ: 5

Tiến sĩ: 11

Thạc sĩ: 21

Cử nhân: 3


MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo giáo viên dạy Vật lý bậc phổ thông trung học có trình độ cử nhân Sư phạm Vật lý, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, hiểu và vận dụng các tri thức cơ bản của Vật lý học; Lý luận và phương pháp giảng dạy Vật lý ở trường trung học. Sau khi tốt nghiệp, người học có đủ năng lực để giảng dạy Vật lý tại các trường trung học.

Đào tạo giáo viên dạy Công nghệ bậc Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, đào tạo cử nhân Vật lý học, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, hiểu và vận dụng các tri thức cơ bản của Vật lý học theo định hướng chuyên ngành. Sau khi tốt nghiệp, người học có đủ năng lực để làm việc trong môi trường nghiên cứu, sản xuất kinh doanh có sử dụng kiến thức Vật lý học cũng như có thể tiếp tục theo các bậc học cao hơn.


CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC

Cử nhân Sư phạm Vật lý

Cử nhân Vật lý học

Cử nhân Sư phạm Công nghệ

SAU ĐẠI HỌC

Thạc sĩ Giáo dục học chuyên ngành LL&PPDH bộ môn Vật lý

Thạc sĩ chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân

BỒI DƯỠNG

Tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên ở các tỉnh phía Nam


CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Trưởng khoa: PGS. TS. Hoàng Đức Tâm

Phó Trưởng khoa: TS. Nguyễn Lâm Duy

Phó Trưởng khoa: ThS. Trương Trường Sơn


CÁC BỘ MÔN- BỘ PHẬN GIÁO VỤ


PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ VẬT LÝ ỨNG DỤNG

Trưởng bộ môn: TS. Mai Hoàng Phương

TS. Cao Thị Sông Hương

TS. Nguyễn Thanh Tú

TS. Nguyễn Thanh Nga

TS. Trần Đặng Bảo Ân

TS. Nguyễn Huỳnh Duy Khang

TS. Phan Minh Tiến

TS. Lê Hải Mỹ Ngân

ThS. Trần Ngọc Huy

ThS. Nguyễn Thành Đạt

ThS. Nguyễn Thị HuyềnTOÁN - LÝ

Trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Vũ Thụ Nhân

TS. Lương Lê Hải

ThS. Nguyễn Minh Hải

ThS. Tô Thị Hoàng Lan

ThS. Nguyễn Lê Anh

ThS. Trần Lan Phương
VẬT LÝ LÝ THUYẾT

Trưởng bộ môn: PGS.TS. Đinh Thị Hạnh

GS.TSKH. Lê Văn Hoàng

PGS.TS. Hoàng Đỗ Ngọc Trầm

PGS.TS. Phan Thị Ngọc Loan

TS. Đặng Khánh Linh

TS. Phan Ngọc Hưng - Trưởng Phòng thí nghiệm

ThS. Ninh Quý CườngVẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Lâm Duy

TS. Lý Duy Nhất

ThS. Nguyễn Thị Hảo - Trưởng Phòng thí nghiệm Điện quang

ThS. Nguyễn Thanh Loan

ThS. Trương Đặng Hoài Thu

TS. Ngô Minh Nhựt

ThS. Nguyễn Tấn Phát

CN. Nguyễn Hoàng Long

ThS. Nguyễn Thu Thảo


VẬT LÝ HẠT NHÂN

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Văn Hoa

Phó Trưởng bộ môn: ThS. Trương Trường Sơn

PGS.TS. Hoàng Đức Tâm

ThS. Phan Thị Minh Tâm

ThS. Lê Quang Vương - Trưởng phòng thí nghiệm

TS. Lê Anh Đức

CN. Trần Thị Mai Anh

CN. Tô Ngọc Hiếu


CÁC HOẠT ĐỘNG


 • NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  SV tốt nghiệp của Khoa Vật lý luôn đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao của các cơ sở giáo dục. Có đủ tri thức và phẩm chất đạo đức đáp ứng xu thế đổi mới của giáo dục: nhiều SV Khoa Vật lý đã đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi Olympic SV Vật lý. Nhiều năm liền Khoa Vật lý đạt giải nhất toàn đoàn trong các cuộc thi Olympic Vật lý SV toàn quốc.

  Nhiều câu lạc bộ học thuật cũng như sân chơi mang tính giáo dục cao được Ðoàn Hội Khoa Vật lý tổ chức tạo không khí học tập thoải mái và hiệu quả cho sinh viên.

  Hàng năm cán bộ Khoa tham gia chủ trì nhiều đề tài cấp cơ sở, cấp Bộ và đề tài Nafosted. Nhiều nghiên cứu của giảng viên được công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín. Trong năm năm qua, đội ngũ giảng viên đang công tác tại Khoa đã công bố được 35 bài báo đăng ở các tạp chí khoa học ISI.

  Hiện nay, Khoa đã hình thành nhiều nhóm nghiên cứu theo các hướng vật lý nguyên tử (hướng lý thuyết), vật lý hạt nhân và vật lý ứng dụng. Nhiều giảng viên được cử tham gia các khóa đào tạo tại Nhật, Hàn Quốc, Mỹ, Pháp, Bỉ, Malaysia...

 • CÁC GIẢI THƯỞNG

  Nhiều năm liền đoạt giải SV NCKH cấp Bộ: Giải nhất, nhì, ba... vào năm 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017.

  Nhiều năm liền đoạt giải Olympic Vật lý các trường đại học cao đẳng: Giải nhất, nhì, ba... vào năm 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017.

  Nhiều năm liền đoạt giải SV NCKH cấp Trường: Giải nhất, nhì, ba... vào năm 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017.


LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ


2021 - nay

Trưởng Khoa: PGS.TS. Hoàng Đức Tâm

Phó trưởng khoa:
 • TS. Nguyễn Lâm Duy
 • ThS. Trương Trường Sơn
2015 - 2021

Trưởng khoa: TS. Cao Anh Tuấn

Phó trưởng khoa:
 • TS. Hoàng Đức Tâm
 • TS. Nguyễn Lâm Duy
2009 - 2015

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Mạnh Hùng

Phó trưởng khoa:
 • PGS. TSKH. Lê Văn Hoàng
 • TS. Cao Anh Tuấn
 • ThS. Nguyễn Vũ Thụ Nhân
2005 - 2009

Trưởng khoa: TS. Thái Khắc Định

Phó trưởng khoa:
 • TS. Đỗ Xuân Hội
 • TS. Phạm Thế Dân
2001 - 2005

Trưởng khoa: Lý Vĩnh Bê

Phó trưởng khoa:
 • TS. Thái Khắc Định
 • TS. Lê Thị Thanh Thảo
1996 - 2001

Trưởng khoa: Hoàng Lan

Phó trưởng khoa:
 • Lý Vĩnh Bê
 • Tạ Hưng Quý
1992 - 1996

Trưởng khoa: Hoàng Lan

Phó trưởng khoa:
 • Lý Vĩnh Bê
 • Phạm Văn Đổng
1991 - 1992

Trưởng khoa: TS. Thái Quảng

Phó trưởng khoa:
 • Lý Vĩnh Bê
 • Phạm Văn Đổng
1987 - 1991

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Bá Triêm

Phó trưởng khoa:
 • Lý Vĩnh Bê
 • Phạm Văn Đổng
1984 - 1987

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Bá Triêm

Phó trưởng khoa:
 • TS. Nguyễn Trần Trác
 • Vũ Thanh Liêm
 • Tạ Hưng Quý
 • Vũ Ngọc Hồng
1978 - 1984

Trưởng Khoa: TS. Phạm Duyến

Phó Trưởng Khoa:
 • Nguyễn Trọng Di
 • TS. Nguyễn Trần Trác
1976 -1978

Trưởng Khoa: TS. Diệp Ngọc Anh

Phó Trưởng Khoa:
 • TS. Nguyễn Trần Trác
 • TS. Phạm Duyến
 • Nguyễn Trọng Di

LIÊN HỆ


Địa chỉ: Nhà B, tầng 5, P.504, P.509, 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP. HCM

Điện thoại: 028 38352020 - Ext: 109 – 110

Website: khoavatly.hcmue.edu.vn

Email: khoavatly@hcmue.edu.vn