Danh sách ứng viên được HĐGS ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NGÀNH TOÁN

 

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Ngành, chuyên ngành Đăng ký ĐTC chức danh Cơ quan công tác Ghi chú
1 Nguyễn Sum 24/03/1961 Toán học GS Trường Đại học Sài Gòn  
2 Lê Văn Dũng 06/09/1979 Toán học PGS Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng  
3 Vũ Việt Hùng 21/03/1983 Toán học PGS Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La  
4 Nguyễn Trung Kiên 25/08/1986 Toán học PGS Trường Đại học Cần Thơ  
5 Nguyễn Thành Nhân 09/08/1986 Toán học PGS Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh  
6 Tạ Công Sơn 02/12/1982 Toán học PGS Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội  
7 Nguyễn Tất Thắng 29/10/1983 Toán học PGS Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
8 Phan Thanh Toàn 04/04/1982 Toán học PGS Trường Đại học Tôn Đức Thắng  
9 Nguyễn Thị Toàn 15/09/1976 Toán học PGS Trường Đại học Bách khoa Hà Nội  
10 Hoàng Thế Tuấn 14/09/1983 Toán học PGS Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
11 Trương Minh Tuyên 11/08/1981 Toán học PGS Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên  

Chú ý: Đề nghị ứng viên kiểm tra thông tin liên quan, phản hồi thông tin chưa chính xác theo địa chỉ e-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguồn: Hội đồng Giáo sư nhà nước