Danh sách ứng viên đăng ký chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019

 

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN

ĐẠT CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2019

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Đơn vị

Đăng ký

Ngành/Chuyên ngành

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại/Email

Bản đăng ký

1

Huỳnh Văn Sơn

1976

Ban Giám hiệu

GS

Tâm lý học/Tâm lý học

Ban Giám hiệu

Đt: 0903060607

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tải về

2

Phạm Thị Lệ Hằng

1966

Khoa Giáo dục Thể chất

PGS

VH-NT-TDTT/Thể dục Thể thao

Khoa Giáo dục Thể chất

Đt: 0908223125

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tải về

3

Dương Minh Thành

1980

Khoa Giáo dục Tiểu học

PGS

Toán học/Đại số

Khoa Giáo dục Tiểu học

Đt: 0908453764

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tải về

4

Đinh Thị Hạnh

1975

Khoa Vật lý

PGS

Vật lý/ Vật lý lý thuyết

Khoa Vật lý

Đt: 0975317303

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tải về

5

Phạm Nguyễn Thành Vinh

1985

Khoa Vật lý

PGS

Vật lý/ Vật lý lý thuyết

Khoa Vật lý

Đt: 0983161085

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tải về

Danh sách này có 05 ứng viên, trong đó có 01 ứng viên giáo sư; 04 ứng viên phó giáo sư./.