Thông tin Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

1. Danh sách Hội đồng Giáo sư cơ sở:
 
2. Lý lịch khoa học thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở:
STT Họ và tên
File đính kèm
1   GS.TS. Đoàn Văn Điều Tải về
2   GS.TSKH. Lê Văn Hoàng Tải về
3   GS.TS. Huỳnh Văn Sơn Tải về
4   PGS.TS. Nguyễn Tiến Công Tải về
5   PGS.TS. Nguyễn Bích Huy Tải về
6   PGS.TS. Ngô Minh Oanh Tải về
7   PGS.TSKH. Bùi Mạnh Nhị Tải về
8   PGS.TS. Trịnh Sâm Tải về
9   PGS.TS. Dương Bá Vũ Tải về
 
3. Quyết định bổ nhiệm các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở:
 
4. Kế hoạch làm việc Hội đồng Giáo sư cơ sở:
 
5. Danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020: