Công văn số 91 thông báo tập huấn trực tuyến năm 2020

Công văn số 91 thông báo tập huấn trực tuyến năm 2020: PDF

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Zoom: DOCX