Thông tin nghiên cứu

Thông tin nghiên cứu Khoa học và Công nghệ nổi bật

ĐỀ TÀI NAFOSTED 

Stt

Chủ nhiệm

Tên đề tài

Mã số

1

TS. Hoàng Đỗ Ngọc Trầm

Sự tăng/giảm của hiệu ứng màn chắn trên năng lượng liên kết của exciton trong bán dẫn đơn lớp TMDs do từ trường

103.01.2016.09

2

PGS. TS. Huỳnh Văn Sơn

Ứng dụng mô hình giáo dục năng lực cảm xúc xã hội SEL

(Social and Emotional learning) vào hoạt động giáo dục kỹ năng sống ở bậc tiểu học

501.01-2016.04

 

ĐỀ TÀI CẤP BỘ 2017

Stt

Tên đề tài

Mã số

Chủ nhiệm đề tài

Đơn vị

1

Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm sán lá song chủ (giai đoạn metacercariae) trên cá nuôi và cá tự nhiên ở Thành phố Hồ Chí Minh

B2017-SPS-11

TS. Phạm Cử Thiện

Khoa Sinh học

2

Dánh điệu tiệm cận nghiệm cho hệ tựa gradient

B2017-SPS-12

TS. Nguyễn Thành Nhân

Khoa Toán Tin học

3

Ứng dụng mô hình giáo dục năng lực cảm xúc-xã hội SEL vào hoạt động giáo dục cấp trung học cơ sở

B2017-SPS-13

TS. Nguyễn Thị Tứ

Khoa Tâm lý học

4

Mô tả vi mô phản ứng hạt nhân trong vùng năng lượng dưới 1 GeV

B2017-SPS-14

ThS. Bùi Minh Lộc

Khoa Vật lý

5

Phát triển kỹ thuật Gamma tán xạ ngược để đo khối lượng riêng chất lỏng bằng đầu dò nhấp nháy NaI(Tl)

B2017-SPS-15

TS. Hoàng Đức Tâm

Khoa Vật lý

6

Phát triển đội ngũ chuyên viên tham vấn học đường ở khu vực phía Nam

B2017-SPS-16

TS. Nguyễn Thị Minh Hồng

Ban Giám hiệu

7

Sử dụng chuẩn nghề nghiệp để đánh giá mức độ đạt chuẩn của các cử nhân sư phạm ở các trường đại học khu vực phía Nam

B2017-SPS-17

TS. Dương Thị Hồng Hiếu

Phòng Đào tạo

8

Phát triển đội ngũ giáo viên tiếng Trung ở khu vực phía Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

B2017-SPS-18

TS. Nguyễn Phước Lộc

Khoa Tiếng Trung

9

Giải pháp giảm thiểu tổn thương tâm lý của trẻ em trong gia đình không toàn vẹn

B2017-SPS-19

ThS. Nguyễn Thị Diễm My

Khoa Tâm lý học

 

ĐỀ TÀI LIÊN KẾT

STT

Chủ nhiệm

Tên đề tài

Đơn vị liên kết

1

PGS. TS. Huỳnh Văn Sơn

Thực trạng, nguyên nhân và một số giải pháp khắc phục tình trạng bạo lực học đường tại các trường phổ thông trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Cần Thơ

2

PGS.TS. Nguyễn Thị Ly Kha

Thiết kế bộ công cụ đánh giá chẩn đoán và ứng dụng đánh giá sự phát triển âm lời nói của trẻ em (2.0 đến 7.0 tuổi) ở TP Hồ Chí Minh

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố  Hồ Chí Minh

3

TS. Huỳnh Mai Trang

Nâng cao nhận thức và bồi dưỡng phương pháp dạy trẻ khó học cho giáo viên tiểu học tại Thị xã Thuận An

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bình Dương

4

ThS. Hồ Sỹ Anh

Nghiên cứu đối sánh và xây dựng phần mềm đối sánh điện tử để so sánh, đánh giá các trường THPT thành phố Hồ Chí Minh

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Cần Hồ Chí Minh