Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5

Thứ sáu 30 Tháng 4 2021, 08:00
Đến Thứ hai 03 Tháng 5 2021

Nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5

Địa điểm 

Theo Công văn số 141/ĐHSP-TCHC ngày 19/4/2021.