Menu

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng

 
Khai giảng Bồi dưỡng cán bộ chấm thi môn nói và môn viết tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam - Khóa 8

Thứ ba 04 Tháng 5 2021, 07:30

Khai giảng Bồi dưỡng cán bộ chấm thi môn nói và môn viết tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam - Khóa 8

Địa điểm 

Phòng B405

Thành phần tham dự 

Ban Tổ chức, Ban Chuyên môn, giảng viên và học viên lớp học.